NCC-1506-14

UnderHjel_135966

Tømrermester vil have styr på de tunge løft Tømrermester Lindberg fra Kolind på Djursland har søgt forebyggelsespakkerne. De er en lille virksomhed som - foruden de to ejere Pia og Torben Lindberg – består af en lærling, en arbejdsmand og en svend. Virksomheden har søgt om midler til at forebygge tunge løft. “Vi vil gerne have fokus på de tunge løft, vi kommer ud for i løbet af en lang arbejdsdag,” fortæller Pia Lindberg. De vil blandt Torben og Pia Lindberg snakker smarte løsninger med Evald Zacho fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus / Bambus. Torben og Pia Lindberg foran “firmabilen” og i selskab med deres samarbejdspartner Tømrermester Steen Sønderholm. andet undersøge mulighederne for at bruge tekniske hjælpemidler til vinduesmontage, men Pia Lind berg påpeger også, at det lige så meget er de daglige uhensigtsmæssige løft af vinduer, døre og træplader ud og ind af bilen hver dag, som skal forbedres. De har indtil videre søgt om fore byg gelsespakker og også fået godkendt deres ansøgning, men hvad pengene konkret skal bruges til er endnu ikke helt fastlagt. Det skal bestemmes på et møde med Arbejds - tilsynet om et par uger. “Det var rigtig nemt at søge om ‘pakkerne’,” fortæller Pia Lindberg, “og for at det ikke skal være løgn, har jeg længe gået og kigget lidt efter muligheder for at få midler til at komme i gang med små projekter der skal forbedre vores ar bejdsmiljø, og da puljen netop passede til vores mål for arbejdsmiljø, var det jo bare med at prøve at søge.” Forebyggelsesfonden kan bruges til arbejdsmiljøforbedringer Små virksomheder kan få penge fra Forebyggelsesfonden til at styrke deres arbejdsmiljøarbejde. Her på siden giver vi et eksempel på, hvordan fonden kan bruges Små virksomheder kan nu få kontant tilskud til to forskellige typer projekter: • Brug af tekniske hjælpemidler i stedet for tunge manuelle løft • Brug hovedet, så arbejdsmiljø bliver tænkt ind i planlægningen af arbejdet Virksomhederne kan få dækket udgifter til arbejdet med at udvikle arbejdsmiljøet: lønudgifter og leje af tekniske hjælpemidler. Desuden stiller Ar bejds - tilsynet en AT-vejleder til rådighed. Vejlederen skal inspirere og hjælpe med at få afviklet projektet så effektivt som muligt, men skal ikke være ekspert, projektleder eller kontrollant. Projekterne skal gennemføres in - den for 3 til 6 måneder. For at kunne få tildelt en forebyggelsespakke må virksomheden have højst 9 medarbejdere udover dem, der ejer virksomheden. Det er nemt at ansøge om tilskud, og der er mulighed for at flere små virksomheder søger koordineret. De får så den samme AT-vejleder og kan gennemfører projektet i fællesskab. Få mere at vide om mulighederne på Forebyggelsesfondens hjemmeside www.forebyggelsesfonden.dk eller hos Arbejdstilsynet, organisationerne eller Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Kan Arbejdstilsynet stoppe en hel byggeplads, hvis der fx er asbestfibre i luften? Har Arbejdstilsynet mulighed for at kræve et uforsvarligt teknisk hjælpemiddel fjernet fra det danske marked? Hvilke slags påbud kan Arbejdstilsynet udstede? Hvad betyder et påbud fra Arbejdstilsynet, og kan du blive gjort personlig ansvarlig for overtrædelsen? Få svaret i næste nummer af Under Hjelmene anneanttilla@underhjelmene.dk anderskabel@underhjelmene.dk


UnderHjel_135966
To see the actual publication please follow the link above