NCC-1506-15

UnderHjel_135966

“... og de svæver ned i byggegruben SIDE 11 Under Hjelmene nr. 1/2011 ET spørgsmål blev til FEM fordele Når en elevatorgrube skal bygges, er det ofte en våd og mudret affære. Et enkelt spørgsmål fra en betonmand forbedrede både arbejdsmiljø og sikkerhed markant. Det er januar måned 2011, og vinteren viser sig fra sin værste side. CG Jensen A/S skal i gang med at etablere 3 elevatorgruber. Grundet det hårde vejr er udgravningen af byggegruben forsinket. Et kvikt hoved, Thomas Creutsberg, der er betonmand, spurgte en dag sin formand, Johnny Villadsen, hvorfor de ikke byggede elevatorgruben oppe på kanten i stedet for nede i byggegruben. Thomas’ hensigt var at skabe en fornuftig arbejdsplads uden mudder. Thomas fortæller “Jeg er sjakbajs og interesseret i, at arbejdet glider nemt, så vi som betonfolk slides mindst muligt og har et fornuftigt arbejdstempo. Vi har tit bygget lyskasser og monteret dem senere, så jeg tænkte, at det kunne vi også med elevatorgruber. Hele arbejdsprocessen kunne gøres nemmere, og vi kunne slippe for at rende op og ned af et mudret hul.” Formand Johnny syntes, det var en god ide, og drøftede det med projektleder Lene Holmberg. Forslaget er en fantastisk løsning “Vi er altid lydhøre, når vores medarbejdere stiller forslag om forbedring af arbejdsmiljø og i særdeleshed sikkerhed. I dette tilfælde var det også løsningen på, Godt psykisk arbejdsmiljø fik prisen Hoffmanns projekt “Arbejdsglæde betaler sig” vandt Arbejdsmiljørådets arbejdsmiljøpris 2010 i kategorien psykisk arbejdsmiljø. “Gennemførelse af et byggeri er en holdindsats, hvor alle spillere på holdet er nødvendige. Hoffmann har med projektet synliggjort og skabt forståelse for, at effektivitet og et godt psykisk arbejdsmiljø er hinandens forudsætninger og ikke modsætninger,” lyder det i begrundelse for tildeling af prisen. Vi prioriterer medarbejderne “Vi lærer at prioritere medarbejderne frem for udstyr. Det er vigtigt, at der er engagement og vilje til at lære. Og så skal man have de rigtige redskaber,” fortæller Palle Priska, der samtidig gerne vil sige til andre arbejdspladser, at effektivitet og godt psykisk arbejdsmiljø ikke nødvendigvis er hinandens modsætninger. hvordan vi kunne indhente tid ved at bygge elevatorgruberne samtidig med, at udgravningen af byggegruben foregik,” siger Lene Holmberg. Planlægning og risikovurdering af den nye arbejdsmetode blev sat i gang og den 8. februar 2011 var alle 3 elevatorgruber klar til at blive kranet på plads i byggegruben. De fem fordele ved metoden • Håndværkerne undgår helt at skulle op og ned af et dybt hul, som oftest er fyldt med vand og mudder. • De kan udføre deres arbejde i bekvemme omgivelser med tekniske hjælpemidler, materialer inden for rækkevidde og i en fornuftig arbejdshøjde. • De har arbejdsområdet for sig selv og skal ikke hele tiden være opmærksom på, hvad der ellers foregår af aktiviteter i byggegruben. • Udgravningsfolkene har også deres arbejdsområde for sig selv og dermed bedre arbejdsbetingelser. Endvidere er det et væsentlig mindre hul, der skal udgraves til elevatorerne, da der ikke skal sættes plads af til anlæg og arbejdsplads. • Projektledelsen har fået mulighed for at indhente tid uden at forcere ved at varsle overarbejde/weekendarbejde og har dermed ikke gået på kompromis med det psykiske arbejdsmiljø. Alt i alt har det resulteret i glade, motiverede og yderst effektive medarbejdere samt en meget tilfreds bygherre. Thomas er tilfreds “Det er dejligt, at projektledelsen lytter til éen, og at der blev taget aktion så hurtigt. Jeg var selv med i planlægningen af den nye arbejdsproces og udførelsen af arbejdet. Jeg synes, det var sjovt at se min ide blive sat i værk og fungere rigtig godt,” slutter Thomas. annebet@underhjelmene.dk Ved at afprøve og udvikle metoder og værktøjer er det lykkedes at finde frem til nogle samarbejdsformer, hvor involvering, personlig ansvarlighed og planlægning har kunnet udfolde sig i et samarbejde på tværs af ledelses-, mellemledelses- og medarbejderniveau. Der er til projektet udarbejdet en håndbog, som er forudsætning for fælles spilleregler, udvalgt 2 store byggepladser, hvor projektet er afprøvet, og der er udviklet projektmateriale blandt andet plakaten, som ses her ved artiklen. annebet@underhjelmene.dk


UnderHjel_135966
To see the actual publication please follow the link above