NCC-1506-16

UnderHjel_135966

Pludselig lå maskinen ned, SIDE 12 og jeg lå under! Under Hjelmene nr. 1/2011 “20 gode råd om brug af lifte 1. Få en ordentlig instruktion også i nødsænkningsfunktionen. 2. Kontroller om liften er i lovlig stand. Er der fx ordentlige rækværker, støtteben slået ud og med understøttelsesplader, nødstopfunktionen fungerer og er der sikkerhedsseler/bælter. 3. Er liften tjekket inden for det sidste år. Lifte skal have mindst et lovpligtigt årligt eftersyn. 4. Det er vigtigt at prøvekøre liften fra jorden, inden man begynder at arbejde i luften. Det samme gælder liftens nødsænkning, som normalt kan afprøves, så snart liften blot er hævet lidt. 5. Der skal være en jordmand, som operatøren i kurven har kontakt med. Jordmanden skal vide, hvordan liften nødsænkes. 6. Der skal være dansk brugervejledning. 7. Husk brug af sikkerhedsbælte. Det gælder ikke for lifte, der kun kan køre lodret op og ned. 8. Tjek før brug, hvor mange personer og kilo liften kan bære. 9. Du skal kunne se liftens kørselsretning, når du står ved betjeningspanelet. 10. Tjek liftens arbejdsdiagram i forhold til liftens belastning. 11.Vær meget opmærksom på, at lift eller støtteben ikke kan synke ned i jorden eller skride. 12. Afspær altid liftens arbejdsområde. 13. Når liften forlades, skal den altid være aflåst og sikret mod brug af uvedkommende. 14. Husk ordentlig afmærkning, hvis du opstiller på offentlig vej. 15.Arbejd ikke tæt på el-ledninger. Tjek med brugsvejledningen, hvis du er i tvivl. 16. Liften er konstrueret til personløft, og må ikke anvendes som kran. 17.Arbejd ikke i kraftig blæst. Normalt må der ikke arbejdes udvendig i over 10 sek/meter. 18.Foretag tjek hver dag, før du starter op, fx virker nødstop og er der seler. 19. Hvis liften er med forbrændingsmotor, så vær opmærksom på udstødningsgasser!!! 20. Er liften, du bruger, egnet til din arbejdsopgave? Lille og farlig – stor og sikker De små knækstyrede maskiner er for lette i forhold til løftekapacitet og vælter alt for ofte. 2008 havde NCC en arbejdsulykke på en byggesag, hvor en lille knækstyret maskine væltede på dagen, hvor pladsen fejrede 1 år uden ulykker. Maskinføreren skulle flytte en cyklonstøvsuger, og selvom farten var minimal, bevirkede en mindre ujævnhed på kørevejen, at maskinen tippede over og væltede. Maskinføreren nåede ikke at springe af, og fik klemt sit ben mellem maskine og en mindre jordvold på kanten af kørevejen. Omkring 20 tæt-på ulykker forud for ulykken Efterfølgende viste det sig, at håndværkerne på byggesagen kunne berette om ca. 20 tæt-på ulykker, hvor selvsamme maskine også havde været ved at vælte. Historien viser vigtigheden af ordentlig instruktion, og at tæt-på ulykker skal bruges aktivt. På den pågældende plads blev de 2 små knækstyrede maskiner fjernet samme dag til fordel for 2 teleskoplæssere. Tommelfingeren nedad til de små maskiner Vi har spurgt Kristian fra NCC Beton & Råhus om hans mening om maskinerne.“ Hernede i Ishøj, hvor vi på snart 3. år renoverer facaderne på alle boligblokkene, har vi haft 2 af de små knækstyrede maskiner. I dag er begge erstattet af større maskiner.” Maskinen begynder at tippe over Kristian fortsætter. “I starten brugte vi udelukkende de små maskiner, men vægten er simpelthen for lav i forhold til løftekapaciteten. Løfter man et emne 1 meter over jorden, og drejer en smule på rattet, så flyttes tyngdepunktet, og maskinen begynder at tippe over. Så efter adskillige tæt-på hændelser, besluttede vi at udskifte begge med større. Og der er en verden til forskel. De store er langt mere stabile at køre med, og meromkostninger i leje i forhold til den lille maskine er minimale.” stigchristensen@underhjelmene.dk Her kan det tydeligt ses, at selv uden byrde på gaflerne hæver det ene forhjul sig, når maskinen drejer. – og her er maskinen lige ved at vælte!!!! Får vi så den uddannelse? Fagbevægelsen og Dansk Byggeri presser i øjeblikket på for at få indført en obligatorisk liftuddannelse. Parterne er enige om, at uddannelsen ikke skal være valgfri. Som det er nu, er det arbejdsgiver, der er ansvarlig for at give den medarbejder, der skal bruge personløfteren, en instruktion i, hvordan den virker. Desuden er der et kursus, som det er frivilligt at deltage i. Det er som sådan godt, men det er ikke nok til, at alle i branchen får en tilstrækkelig bevidsthed omkring den sikkerhed, der skal være ved brug af personløfterne. Som du kan se på næste side, er lifte et rigtig godt, men samtidig meget farligt teknisk hjælpemiddel. ✂


UnderHjel_135966
To see the actual publication please follow the link above