NCC-1506-05

UnderHjel_135966

Under Hjelmene nr. 1/2011 “ Hængt op på jobbet? ? SIDE 5 Rappelling er sikkert, men skal bruges med omtanke Hvordan udføres rappelling Ved rappelling er sikkerheden et centralt element. Der er altid to personer på opgaven, hvis uheldet skulle være ude. Der bruges mindst to reb med hver sit selvstændige forankringspunkt. Det ene benyttes som adgangsvej ved op- og nedfiring samt som arbejdsreb, og det andet som sikkerhedsreb. Værktøj og andet tilbehør skal være fastgjort til deres klatresele eller til deres stol. Flere løsningsmuligheder blev taget i betragtning, da man skulle løse problemet med montagen af facadepartier på Bella Sky Hotel. Var det stilladser, lifte eller som noget nyt rappelling? Den indlysende løsning var brug af stillads eller arbejdsplatform, men på grund af bygningens hældning på 15 grader, der medfører en vandret afstand på ca. 20 meter fra sokkelen til toppen af tårnene, var det ikke muligt at bruge de traditionelle tekniske hjælpemidler. Derfor kom brugen af rappelling på dagsordenen. Det blev starten på en række møder om: 1. Kunne rappelling være løsning også ud fra det valgte facadesystem? 2. Var der professionelle rappellingfirmaer i Danmark, og ville de kunne klare opgaven? 3. Hvad sagde lovgivningen, skulle Bella Centret have dispensation? 4. Var det sikkerhedsmæssigt forsvarligt at arbejde i flere niveauer samtidig (elementmontage, facademontage og terrænarbejde)? Og løsningerne bliver valgt Punkt 1: Efter flere løsningsforslag måtte man erkende, at de tekniske hjælpemidler, der fandtes i byggebranchen, ikke var brugbare på grund af tårnenes 15 graders hældning og det valgte facadesystem. Punkt 2: At finde et rappellingfirma, der kunne klare opgaven, var ikke et problem. Punkt 3: I Arbejdstilsynets regler om anvendelse af tekniske hjælpemidler er et afsnit om rappelling, hvor der blandt andet står: “Rappelling (brug af rebunderstøttet arbejdsudstyr) må kun anvendes under omstændigheder, hvor arbejdet ifølge arbejdspladsvurderingen kan udføres sikkert, og hvor brugen af andet, mere sikkert arbejdsudstyr ikke er hensigtsmæssig”. Punkt 4: Det ville blive en stor udfordring at koordinere arbejdet i flere niveauer, og det blev besluttet at afse resurser til det. 6 måneders prøveperiode Hos facadefirmaet SGS i Sverige lavede de en tro kopi af 2 etager, og firmaet Danclimp lavede prøvemontage. Da alle sikkerhedsrisici var analyseret, gik de i gang med prøvemontage på selve hotellet. Efter 6 måneders gennemprøvning og analyse af montage- og Der er nu også tid til en lille lur. Der bliver gjort klar til facademontage i ca. 70 meters højde sikkerhedsrisici var den endelige montageplan og alle relevante APV’ere udarbejdet. Det blev forelagt for Arbejdstilsynet, der nikkede. Arbejdet kunne sættes i gang. Der ansættes montagekoordinatorer Da der blev arbejdet i flere niveauer, blev der indført daglig koordinering mellem betonentreprenøren NCC Construction og facadefirmaet SGS, Danclimb og senere i processen Nordisk Tagdækning. Den daglige koordinering skulle hurtigt vise sig ikke at være tilstrækkelig. Derfor blev løsningen at sætte en montagekoordinator på hvert tårn. Montagekoordinatorens opgave var at sikre, at den daglige koordinering også svarede til virkeligheden på tårnene. Brugen af rappelling igen? Om jeg vil vælge erhversklatring på en anden arbejdsopgave? Ja, hvis de traditionelle tekniske hjælpe midler ikke er brugbare eller arbejdsstedet er u til gængeligt, vil jeg aldrig tøve. Men det kræver, at arbejdsprocessen er ordentlig gennemarbejdet, og alle risici er vurderet ordentligt. Sikkerhedskoordinatoren Karina Henrichsen, NCC Montage af facadeelement på den udadgående gavl i ca. 50 meters højde.


UnderHjel_135966
To see the actual publication please follow the link above