NCC-1506-07

UnderHjel_135966

En stor bunke møg kan også blive til en lille SIDE 7 Under Hjelmen nr. 1/2008 “Rod koster kassen – Ryd op på pladsen! Hos Jakon går svendene foran for et godt arbejdsmiljø. Resultatet har blandt andet været en oprydningskampagne. “Vi har besluttet at lave en oprydningskampagne. Det går ud på, at der opstilles en oprydningsstation på alle pladser. I oprydningsstationen har vi skrabere, skovle, klare plastiksække, sorteringsvejledning, tjekskema og en plakat om det gode ved en ryddelig plads,” siger Brian Larsen, tømrersvend, ny formand for svendeklubben og fælles arbejdsmiljørepræsentant hos Jakon. Aktiv medspiller Hos Jakon ønsker svendene at være en aktiv medspiller for godt arbejdsmiljø. Derfor mødes svendeklubbens medlemmer i fritiden både til møder og en årlig 2-3 dages konference. Hvert år besluttes en kampagne. I år er det op - rydningsstationer på alle pladser! “Vi har gode erfaringer med at sætte fokus på oprydning. Svendene er glade for det alle steder. Det er de tilbagemeldinger, jeg har fået. Det giver bedre arbejdsmiljø og engagement. Det smitter også af på de andre faggrupper. Når en gruppe på pladsen altid rydder op, spreder det sig. Ligesom en lille bunke møg bliver til en stor bunke møg, virker dette omvendt. På nogle pladser, blandt andet på denne plads, har vi haft det problem, at skrabere og skovle forsvinder, så vi skal til at have lås på,” siger Brian. 30 svende deltog Brian og hans kollegaer er ved at op - sætte gipsvægge på byggepladsen Kø - ben havns Universitet. “Vi valgte oprydningskampagnen, fordi det var et dybtfølt behov med bred tilslutning fra alle i firmaet. Vi kiggede også på, at det skulle være noget, der kunne blive en succes. Vi vil gerne vise firmaet, at vi tager det alvorligt, det at være aktive medspillere,” fortsætter han. Af de 300 ansatte møder mellem 15 og 30 frivilligt frem til 4 årlige møder før hvert arbejdsmiljøudvalgsmøde og Den unge mand skal være glad for, at Arbejdstilsynet ikke kom forbi. til den årlige konference som svendeklubben holder. På sidste konference var der 25-30 forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet stort som småt. Ledelsen er glade og bakker op Morten Walbeck, som er sikkerhedsleder hos Jakon, oplever samarbejdet med klubben som meget vigtigt. “På sidste årsmøde har vi fx diskuteret strategisk arbejdsmiljøarbejde. Dis - kussionen med 25 engagerede med - arbejdere fik nærmest taget til at lette. Det understreger, hvor vigtigt det er at kunne diskutere åbent og frit med en følelse af, at alle våben er lagt ned. Til - liden i snakken får også ting, der halter, frem i lyset og giver rigtig god energi i rummet, så vi kan komme videre i fællesskab. Det understreger en af grundsætningerne i min egen filosofi, at vi flytter os fra ‘dem mod os’ til ‘vi’.” karinparbst@underhjelmene.dk larsvedsmand@underhjelmene.dk Facts om klubben Klubben har sin egen hjemmeside www.sikkerhedsklubben.dk. Her er der mulighed for at debattere og sætte fælles nyheder. Nye fra klubben kan hente en velkomstfolder, og klubben har en nyhedsmail. Stort set alle Jakons pladser har en arbejdsmiljørepræsentant. Hvis der er mindre end 5, så er der ofte en, der er arbejdsmiljøansvarlig. Lau Larsen til højre i billede og Brian Larsen til venstre ved oprydningsstationen på byggepladsen. Vidste du at ... • Næsten alt papir kan genanvendes. Tre gamle aviser kan blive til en køkkenrulle, og ved genanvendelse af et ton papir sparer man ca. 17 træers liv. • I en enkelt pose husholdningsaffald er der nok energi til at opvarme en almindelig lejlighed i tre timer. • Hver dag dør 2 mennesker, overvejende beskæftiget i byggebranchen, af arbejdsrelateret lungelidelse på grund af byggestøv. • Byggestøv indeholder store mængder af allergi- og kræftfremkaldende stoffer. • Blymaling er det nye miljøproblem i forbindelse med nedrivnings og renoveringssager. Der findes blymaling i stort set alle ældre byggerier. Kan Arbejdstilsynet give dig en bøde, hvis du som svend ikke overholder Arbejdsmiljøloven?? Få svaret i næste nummer af Under Hjelmene SIDE 7


UnderHjel_135966
To see the actual publication please follow the link above