NCC-1506-08

UnderHjel_135966

SIDE 8 Under Hjelmene nr. 1/2011 Nu skulle det være ganske vist 1. Der løftes en byrde der ligger på teleskoplæsserens gafler Det har været lang tid under vejs, og der har været megen usikkerhed. Men nu skulle det være. Her er certifikatkravene til brug af teleskoplæssere A Med gafler B Lift eller kran 5 4 6 1 • Teleskoplæsser A • Gaffeltruck B 2. Der løftes en liftkurv med gaflerne • Her er intet certifikatkrav!! Men maskinen må kun kunne betjenes fra kurven. Det gælder også pkt. 4. 3. Der løftes en byrde, der er fastholdt med stropper omkring gaflerne • Der må slet ikke løftes en frithængende byrde med gaflerne på en teleskoplæsser. Fx må en teleskoplæsser ikke løfte ar - meringsjern, der hænger under gaflerne og løftes med stropper, der er lagt om gaflerne. Armeringsjernet skal være lagt på gaflerne og være fastholdt, og brugeren skal have cer - tifikat som pkt.1. Bruges teleskoplæsseren som kran, skal den være indrettet som sådan, og brugeren skal have certifikat som i pkt. 5. 4. Teleskoplæsseren bruges med en fastmonteret liftkurv • Her er intet certifikatkrav!! 5. Teleskoplæsser bruges som kran • Teleskoplæsser B • Krancertifikat B, hvis det er erhvervet før d. 1.1.2000 • Krancertifikat D op til 25 tonsmeter Krancertifikat E over 25 tonsmeter. 6. Teleskoplæsser bruges som kran med krankurv • Her skal du have det samme som under 5. Nu skal lastbilkraner sikres ordentligt “En lastbilkran må ikke være farlig at bruge – heller ikke selvom den bliver brugt forkert” – det er det væsentligste budskab i de nye regler fra Arbejdstilsynet. Hovedpunkterne i budskabet er: • Alle kraner skal nu forsynes med en højdealarm, således at både et lyssignal og et lydsignal ved førerpladsen advarer føreren, hvis kranens højde overskrider den tilladte transporthøjde, eller hvis støttebensbommene ikke er låst i korrekt transportstilling. • Lastbilmonterede kraner, der er markedsført efter den 29. december 2009 og har en maksimal arbejdsbelastning på mindst 1.000 kg, skal være udstyret med et sikkerhedsstyresystem, som reducerer løftekapaciteten eller stopper kranen, hvis støttebenene ikke er trukket helt ud. • Kraner, hvor operatøren står på en platform, skal være indrettet, så operatøren ikke kan blive klemt eller ramt af kranarmen, når den bevæger sig. • Hvis man har en ældre kran, der ikke er omfattet af de nye regler, er det også en god idé at få monteret de nye sikkerhedssystemer, selv om det ikke kræves af myndighederne. Lastbilkran på afveje under aflæsning af tegl. Der er store kræfter i gule flasker Der bruges store mængder flaskegas, hver dag på landets byggepladser. Alligevel er der ofte forvirring omkring reglerne for oplagring, løft og brug af flaskegas. De mest almindelige regler for brug af flaskegas følger her: Opbevaring • Flaskegas bør ikke opbevares indendørs på grund af brandfaren. • Der må max opbevares 3 stk. 11 kg flasker indendørs eller i materielcontaineren. • Oplag over 200 kg skal ske udendørs. • Gasflasker skal opbevares stående, så sikkerhedsventilen virker. • Gasflaskerne skal stå, så de ikke påkøres eller væltes – sikres med en rem eller lignende. • Der skal skiltes med “trykflasker fjernes ved brand”. • Der må højst opbevares 200 kg flaskegas pr. tagafsnit. asfaltgryde eller brænder medtages mindst 1 pulverslukker. • Er tag/isolering brandbart, skal der desuden være en 10 liters håndsprøjte. • Pulverslukkere, der bruges udendørs, skal have serviceeftersyn mindst hver halve år. Løft af flasker • Gasflasker må ikke anhugges i flaskens håndtag eller be skyttelseskrave. • Brug en speciel løftekurv, hvis de løftes med kran. Regler om brug • Flaskerne skal stå på et fast underlag og være sikret mod væltning. • Brug kun materiel, der er godkendt. Se efter CEmærk ning og DGP logo. • Kontroller, at gasslangerne er i god stand og udskift dem hver 2. år. • Hav altid mindst 2 pulverslukkere på taget. For hver i dag. Rigtigt opstillede gasflasker Forkert opstillede gasflasker 2 3 Regelrytteriet


UnderHjel_135966
To see the actual publication please follow the link above