Page 11

UnderHjel_172967

TEMA U N D E R H J E L M E N E Nr. 1/2014 Så skal ulykkeskurven knækkes - Vi skal have færre ulykker i byggebranchen Bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher, hvor der er den største risiko for arbejdsulykker: • Hvert år dør ca. ti ansatte på grund af en arbejdsulykke. • Hvert år anmeldes ca. 1.100 alvorlige arbejdsulykker. • Hvert år anmeldes i alt ca. 5.000 arbejdsulykker – heraf er godt 1/5 alvorlige. • Bygge- og anlægsbranchen står for 13 pct. af alle alvorlige arbejdsulykker og 1/5 af alle dødsulykker, – selvom kun 6 pct. af de beskæftigede er ansat i branchen. Fra 2007 til 2011 er antallet af ulykker per beskæftiget i bygge og anlægsbranchen steget med 6 pct., og i samme periode er antallet af alvorlige ulykker per beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen steget med 45 pct. Omkring halvdelen af de alvorlige ulykker, der anmeldes i bygge- og anlægsbranchen, sker i virksomheder med 1-19 ansatte. Ulykkesincidensen (det er antallet af anmeldte arbejdsulykker set i forhold til beskæftigelsen) er væsentligt højere i gruppen af små virksomheder med 1-4 ansatte, end i alle øvrige bygge- og anlægsvirksomheder. Ulykkesincidensen for store virksomheder (mere end 50 ansatte) ligger meget tæt på gennemsnittet for hele branchen. Risikofyldt branche Der er en højere frekvens af registrerede arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen end i de fleste andre brancher. I modsætning til mange andre brancher har frekvensen af arbejdsulykker ikke været faldende. Sikkerhed og ulykkesforebyggelse er vigtigt i en branche, hvor arbejdet overvejende er risikofyldt og udføres på skiftende og midlertidige arbejdssteder, ligesom mange forskellige faggrupper arbejder i et komplekst samspil. Arbejdsmarkedets parter, bygherrerne, de rådgivende ingeniører og arkitekter samt Arbejdstilsynet har hver især gennem længere tid haft fokus på behovet for at få styrket ulykkesforebyggelsen i branchen, og der er sat adskillige tiltag i gang med dette formål. Effekterne af de mange tiltag er desværre ikke slået fuldt igennem i hele branchen, hvor udførelsen og især planlægningen af arbejdet i mange tilfælde stadig ikke foretages sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Handleplanen blev præsenteret på Jakons byggeplads på Frederiksberg en råkold januar morgen. Fra venstre Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), Direktør i Dansk Byggeri, Peter Stenholm og sikkerhedsleder i Jakon, Morten Walbeck. Handleplanen – baggrund Handleplanen skal bidrage til en langsigtet og styrket forebyggende indsats i bygge og anlægsbranchen. Det er meningen, at der skal sættes gang i aktiviteter, der kan understøtte og udbygge det forebyggende arbejde, der allerede foregår. Der skal også sættes gang i nye fokuserede initiativer – særligt i de enkelte brancheområder med de mest udbredte alvorlige ulykker. Initiativerne skal bidrage til varigt at reducere frekvensen af ulykker. Forskningen peger på, at det har en effekt, når arbejdsmiljøproblemerne angribes fra flere vinkler gennem forskellige initiativer. Det er ambitionen, at initiativerne i handleplanen netop kan sikre den indsats, som kan bidrage til at mindske ulykkerne. Handleplanen – indhold Handleplanen fokuserer på: • Initiativer, der øger forebyggelsen i den enkelte virksomhed • Initiativer, der sætter fokus på unge, lærlinge og nyansatte • Initiativer, der øger forebyggelsen i løbet af det enkelte byggeprojekt fra design over projektering til gennemførelse • Initiativer, der øger de enkelte aktørers viden og forståelse for sikker planlægning og udførelse af byggearbejde • Initiativer, der understøtter samarbejdet om arbejdsmiljø på byggepladsen • Initiativer, der understøtter den grundlæggende planlægning af byggepladserne og arbejdsprocesserne.


UnderHjel_172967
To see the actual publication please follow the link above