Page 12

UnderHjel_172967

Under Hjelmene har samlet en række af handleplanens punkter. På de næste tre temasider kan du hurtigt finde det, der har relevans for dig – og dit firma. Lærlinge Initiativet fokuserer på rammerne for lærlinges hverdag og består af to sammenhængende indsatser: En indsats rettet mod værkstedstiden på skolerne og en indsats rettet mod at give praktikstederne en bedre viden om oplæringen af lærlinge i det daglige arbejde. Projektet gennemføres i regi af Branchearbejdsmiljørådet for bygge- og anlægsbranchen (BAR-BA) i tæt samarbejde med organisationerne, de lokale uddannelsesudvalg, skolerne og de involverede faglærere. Unge og nyansatte • BAR–BA identificerer særligt ulykkestruede grupper og udvikler informationsmateriale (videokampagne) rettet til unge, samt metoder til virksomhedernes egenindsats. • Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS) gennemfører opsøgende aktiviteter i virksomheder og på byggepladser med unge og nyansatte. Bygherrer og rådgivere Udenlandsk arbejdskraft • BAR-BA udarbejder en vejledning til instruktion af udenlandsk arbejdskraft. • Byggeriets Arbejdsmiljøbus tilbyder virksomheder og bygherrer vejledning om sikkerhed og sikkerhedskultur for udenlandsk arbejdskraft. • Arbejdstilsynet og organisationerne bag uddannelseskortet fra Byggeriets Uddannelser undersøger, om uddannelseskortet fra Byggeriets Uddannelser på sigt kan indeholde oplysninger om anerkendte uddannelser, som udlændinge har taget i udlandet. • Organisationerne kortlægger i fællesskab, hvilke initiativer, der eksisterer i branchen, og muligheden for at styrke dem. • Det fælles værdiggrundlag for byggeriets aktører imellem BAR-BA, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af rådgivende ingeniører (FRI) fra 2005 om bl.a. formulering af arbejdsmiljøpolitik opdateres og formidles til deres medlemmer. • Organisationerne udarbejder en fælles oversigt for det fremadrettede arbejde. • Bygherreforeningen, FRI og DANSKE ARK vil sammen med BAR-BA og Byggeriets Arbejdsmiljøbus holde netværksmøder om bygherrers og rådgiveres arbejdsmiljø. • Organisationerne udarbejder i fællesskab en strategi for kompetenceudvikling. • Organisationerne anbefaler, at koordinatoruddannelsen evalueres. • Arbejdstagersiden anbefaler, at bygherrens pligter justeres, så bygherren skal tage hensyn til sikkerhed allerede ved udbud af byggeopgaven. Rådgivning og arbejdsmiljøkoordinering • Bygherreforeningen reviderer ”Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljø i byggeprojekter”. • DANSKE ARK og FRI reviderer ”Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering” og vejledning hertil. • BAR-BA etablerer i samarbejde med DANSKE ARK og FRI på forsøgsbasis en hotline for rådgivere. Der er nu etableret en gratis hotline for rådgivere, hvor man kan få svar på spørgsmål om bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering, projekterendes pligter efter arbejdsmiljøloven samt konkrete arbejdsmiljøforhold. Hotline kan kontaktes på 4080 1400.


UnderHjel_172967
To see the actual publication please follow the link above