Page 13

UnderHjel_172967

Små virksomheder • BAR-BA gennemfører informationsmøder rettet mod små virksomheder, organiseret under BARBA. • BAR-BA målretter tjeklister fra forebyggelsespakkerne mod ulykker til brug på el- og malerområdet. • Organisationerne udbreder kendskabet til forebyggelsespakkerne om ulykker. • Arbejdstilsynet markedsfører forebyggelsespakkerne mod ulykker på tilsyn. • BAR-BA går i dialog med leverandører og grossister om at formidle flyers til små virksomheder med fakta om ulykker og forebyggelse. • 3F og Dansk Byggeri hjælper 15 virksomheder med at søge og anvende forebyggelsespakkerne mod ulykker. Projekterne skal skaffe viden om, hvilken type støtte og vejledning, der bedst motiverer virksomhederne til at bruge forebyggelsespakkerne. Samarbejde og AMO • Organisationerne gennemfører en informationsindsats om gældende regler om arbejdsmiljøorganisation (AMO-regler). • Organisationerne følger op på resultater fra den kommende AMO-evaluering. • BAR-BA afdækker, hvilke typer supplerende AMO-uddannelser brancherne efterspørger, og udvikler en model for udbud af supplerende AMO-uddannelse. Den ikke-professionelle bygherre • BAR-BA og Bygherreforeningen afklarer mulighederne for, at en relevant folder om bygherres ansvar sendes ud sammen med byggetilladelser. • BAR-BA går i dialog med Bolius, DANSKE BOLIGARKITEKTER og foreninger for parcelhusejere for at udbrede kendskabet til folderen om bygherres ansvar. El-branchen • Organisationerne iværksætter en kampagne om valg af arbejdsmiljørepræsentanter. • Med udgangspunkt i vidensgrundlaget for el-branchen vil TEKNIQ og Dansk El-Forbund udarbejde og udbrede branchespecifikt materiale (håndbog). Nye materialer om arbejdsmiljø Organisationerne indsamler erfaringer om bygherrer og koordinatorers rolle. • BAR-BA udvikler i samarbejde med Bygherreforeningen, FRI og DANSKE ARK værktøjer og standarder til styring af og opfølgning på arbejdsmiljøprocesser i projekterings- og udførelsesfasen. • Organisationerne og Arbejdstilsynet arbejder for, at der iværksættes en udredning af årsager til ulykker i byggeriet, hvad angår mangelfuld projektering. • Organisationerne undersøger behov for at udvikle et IT- processtyringsværktøj med fokus på arbejdsmiljø Arbejdstilsynet • Arbejdstilsynet leverer nye tal, der kan danne grundlag for ny viden i forbindelse med handleplanen. • Arbejdstilsynet indarbejder den nye viden i tilsynets arbejde og kommunikation rettet mod bygge- og anlægsbranchen. Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemfører opsøgende aktiviteter i virksomheder og på byggepladser med unge og nyansatte.


UnderHjel_172967
To see the actual publication please follow the link above