Page 14

UnderHjel_172967

Malerbranchen • Organisationerne afdækker, om der er AMO i de virksomheder, hvor det påkræves. • Organisationerne hjælper virksomheder til at få valgt arbejdsmiljørepræsentanter. • Der udarbejdes og formidles materiale til branchen om konkrete rådgivningsområder. • Organisationerne kommunikerer ud til branchen om de positive effekter, der er ved at integrere arbejdsmiljø i alle arbejdsprocesser. Tømrer og snedkervirksomhed • Dansk Byggeri og 3F formidler forebyggelsespakker mod ulykker, korrekt brug af hjælpemidler, værktøjer til styring af arbejdsmiljø, samt handleplanens øvrige budskaber i deres respektive fora. • Med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne for ulykker tilknyttes en proceskonsulent til en række små virksomheder for at gennemføre forebyggelsespakken. • Organisationerne afholder informationskampagner om bl.a. nedstyrtningsfare ved tagarbejde. Murerområdet Pas på snitterne - når du bruger rundsav! Sørg for at saven er beskyttet med skærm og sug - og brug fremføringspind når du nærmer dig klingen Sørg for at træet er understøttet, så det ikke hænger • Dansk Byggeri og 3F formidler forebyggelsespakker mod ulykker, korrekt brug af hjælpemidler, værktøjer til styring af arbejdsmiljø, samt handleplanens øvrige budskaber i deres respektive fora. • Med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne for ulykker tilknyttes en proceskonsulent til en række små virksomheder for at gennemføre forebyggelsespakken • En tidligere kommunikationskampagne fra organisationerne rettet mod gruppepres kaldet ’Sig fra – Sig stop’ genoplives af organisationerne. • Pjece og præsentation for Dansk Byggeris medlemmer med hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed under udbud, arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse. VVSbranchen • Organisationerne hyrer konsulenter til at udarbejde arbejdsprocesbeskrivelser (APB) i samarbejde med 10 konkrete mindre virksomheder for efterfølgende at udbrede dem til branchen. • Organisationerne arrangerer en møderække på de tekniske skoler over for VVS-lærlinge og undervisere, hvor der sættes fokus på arbejdsmiljø i forhold til den faglige uddannelse. • I forbindelse med møderækken på skolerne udstilles gode tekniske hjælpemidler. • Organisationerne vil iværksætte kampagne for valg af arbejdsmiljørepræsentanter i VVS-virksomheder. • Organisationernes fagblade vil samarbejde om artikler med arbejdsmiljøemner. Steffen Moos fra Moos Byggeri har søgt – og fået – to forebyggelsespakker. Blandt andet pakken ’Tunge løft’. Betjen afkorteren med højre hånd og hold træet med venstre - på venstre side af klingen Af: Louise Kawalla Pedersen Træsektionen i Dansk Byggeri og 3F Byggegruppe har udarbejdet en plakat, der viser korrekt brug af rundsave. Plakaten skal være med til at mindske antallet af ulykker, der sker ved arbejdet med skærende værktøjer.


UnderHjel_172967
To see the actual publication please follow the link above