Page 16

UnderHjel_172967

Skægstubbe hindrer dit åndedrætsværn i at slutte tæt SIDE 12 Under Hjelmene nr. 1/2014 Åndedrætsværn – hvad skal jeg bruge? Skiltning og brug Der skal skiltes på pladsen, hvis der er påbud om brug af åndedrætsværn, og denne skiltning skal naturligvis respekteres. Brug åndedrætsværnet fra arbejdsopgavens start, ellers forringes beskyttelsesfaktoren væsentligt. Husk, at mester skal instruere dig, inden arbejdet går i gang. Han kan hjælpe dig med at vælge den rigtige filtertype, og måske finder I ud af, at der skal mere end en mand på opgaven, fordi der er begrænsninger i arbejdstiden. Dit åndedrætsværn er personligt. Hvordan du opbevarer, renser, vedligeholder, reparerer og desinficerer det fremgår af brugsanvisningen. God hygiejne er vigtig – åndedrætsværn skal desinficeres hos f.eks. leverandøren, hvis og inden det overdrages til en anden person. Husk også – stå tidligt op, så du kan nå at barbere dig, inden du tager på arbejde. Et ansigt med daggamle skægstubbe hindrer dit åndedrætsværn i at slutte tæt. PIA ENEMÆRKE BECKER På plads med de store plader Korrekt opsætning af gipsplader og andre store plader er stadig et stort problem på byggepladserne. Nu kan du se film og lære de rette metoder. Alt for ofte monteres de store plader manuelt uden brug af tekniske hjælpemidler. Det er nemlig besværligt at ændre vaner – også selv om der er tale om dårlige vaner. Når man skal anvende tekniske hjælpemidler til opsætning af gipsplader og andre store plader, stiller det krav til forberedelsen af arbejdet, adgangsveje, gulvets ryddelighed osv. Desuden er det ofte en god ide at ændre fordelingen af opgaverne i sjakket for at arbejdet kan blive effektivt. For at fremme anvendelsen af arbejdsmiljømæssigt hensigtsmæssige metoder ved opsætning af gipsplader og andre store plader, er der nu udviklet et nyt undervisningsmateriale, som kan anvendes både på erhvervsskolerne og hjemme i virksomhederne. Undervisningsmaterialet består af nogle korte video-film, der fortæller om ergonomiske hensyn og anvendelse af tekniske hjælpemidler i forbindelse med løft af store plader, fx gipsplader. Undervisningsmaterialet er udviklet med henblik på både et helt nyt et-dags AMU-kursus: ”Håndtering af store plader – undgå tunge løft” (AMU-kursus 47880) og som elementer i andre uddannelser. Desuden kan videoerne og/eller undervisningsmateria- let sagtens anvendes som led i virksomhedernes egen instruk- tion af medarbejdere om korrekt opsætning af gipsplader og andre store plader. Hele materialet findes på www.materialeplatformen.dk, hvis man skriver ’håndtering af store plader’ i søgefeltet. AF ANDERS KABEL Du skal bruge det rette filter og den rette masketype til arbejdsopgaven – og din mester skal instruere dig inden opgavens start. Masketype Luftkvaliteten og arbejdstiden ”Engangsfilter” Filtrerende ansigtsmaske Mindre koncentrationer af støv og aerosoler (faste og væskeformige partikler) Kortvarigt arbejde, dog maksimal arbejdstid på 3 timer/døgn Kasseres hver gang du tager den af Filtrerende halvmaske med udskiftelige filtre Ved koncentrationer med en volumenprocent på op til 0,1 (let synligt støv) maksimal arbejdstid 3 timer/døgn Filtrerende helmaske med udskiftelige filtre Ved koncentrationer med en volumenprocent på op til 0,5 (meget synligt støv) maksimal arbejdstid 3 timer/døgn Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed Når arbejde med åndedrætsværn strækker sig over 3 timer, og der i øvrigt må anvendes filtrerende åndedrætsværn (tilstrækkeligt med ilt). Arbejder du med asbest, farlige stoffer, nedrivning eller andet hårdt fysisk arbejde, er der en begrænsning på arbejdstiden på 6 timer/døgn Luftforsynet åndedrætsværn Der er iltmangel (under 17 volumenprocent) Forurening er høj eller ukendt. Arbejdet strækker sig over mere end 3 timer. Der findes ikke egnede filtre. Brugeren har skæg eller en speciel ansigtsform. Turboenhed kan ikke anvendes. Du kan se de forskellige videoklip om pladeløft, hvis du scanner koderne: Tekniske hjælpemidler på byggepladsen Ergonomi og pladeløft


UnderHjel_172967
To see the actual publication please follow the link above