Page 2

UnderHjel_172967

Man skulle tro, der skulle være rejsegilde SIDE 2 Under Hjelmene nr. 1/2014 Effektiv fl iseskæring uden støvgener Sikkerhed er bare en del af dagligdagen som murerlærling. Andreas demonstrerer her på billedet, hvordan han skærer fl iser med vinkelsliber. Flisen ligger på en fl ad kasse, hvor støvsugeren er koblet til. Fokus på oprydning Metoder som ’nudging’ og ’systematisk oprydning’ giver succes hos entreprenørfi rmaet Jørgen Friis Poulsen A/S. ’Nudging’ At ’nudge’ er et forsøg på at påvirke menneskers valg og adfærd i en forudsigelig retning – uden at UNDER HJELMENE Under Hjelmene er bygge- og anlægsbranchens avis om arbejdsmiljø. Bladet er et samarbejde mellem Dansk Byggeri og 3F, og det er fi nansieret af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Har du forslag til næste nummer af Under Hjelmene, så skriv dit forslag til underhjelmene@underhjelmene.dk. Tagkassetter med vinduer samles på jorden og hejses op JEG RYDDER OP EFTER MIG SELV? Arne Andersen Vrå A/S har tænkt arbejdsmiljø ind i udførelse Under Hjelmenes redaktion: Anne Margrethe Anttila Dansk Byggeri Pia Enemærke Becker HHM A/S Susanne Nejst Lørup Hoffmann A/S Finn Hoppmann Contiga Tinglev A/S Kenneth B. Barlev Petri & Haugsted A/S Morten Walbeck Jakon A/S Anders Kabel Byggeriets Arbejdsmiljøbus Abelone Lind Andersen Alectia Lars Kjøller-Block Øens Murerfi rma A/ S Morten Bichel Chefredaktør Luise Falhof Redaktør Mette Møller Nielsen Ansvarshavende redaktør, Dansk Byggeri Rosendahls A/S Layout og design Skive Folkeblad Tryk, 70 g offset Oplag 35.000 ”Det er vigtigt at få alle på byggepladsen til at føle ejerskab. Alle skal føle, at de har et medansvar for at opretholde en høj grad af orden og rydelighed, men det kræver et konstant fokus på opfølgning fra projektlederne: Indtil de høje standarder for sikkerhed bliver ’normalen’, må lederne på byggepladserne ikke slække det mindste på kravene, for så vil medarbejderne hurtigt falde tilbage i de vante arbejdsgange.” Sådan lyder det fra Jørgen Friis Poulsens arbejdsmiljøchef Dorte Hartvig Knudsen. Byggeledelsen sætter lige nu speciel fokus på to store arbejdsmiljøudfordringer:  Manglende orden og ryddelighed  Manglende brug af værnemidler eller sikkerhedsudstyr Dorte Hartvig Knudsen vil skabe en ny ordens og sikkerhedskultur på byggepladserne, så alle aktører føler medansvar. Øget sikkerhed ved hjælp af ’nudging’ På byggepladsen opstillede man to porte ved indgangen: En rød og en grøn. Over porten blev der gjort plads til et udskifteligt skilt, hvor skiftende sikkerhedspåstande dagligt noteres – eksempelvis: ”Jeg går med hjelm”, ”Jeg rydder op efter mig selv” eller ”Jeg har reetableret rækværk”. Når medarbejdere skal ind på byggepladsen, skal de altså vælge den røde (for nej) eller den grønne port (for ja). Porten minder alle om at have sikkerheden i orden. Tanken er, at porten skal skabe debat og opmærksomhed omkring sikkerhedsbrister. For at sikre successen, er det besluttet, at folkene på pladsen selv skal være med til at bestemme, hvilke emner der skal sættes fokus på. Bedre oprydning med faste ansvarsskemaer På en anden byggeplads besluttede projektlederne, at man ville forbedre oprydningen på pladsen. Det blev gjort ved at indføre et nyt oprydningssystem, der giver de enkelte underentreprenører ansvaret for oprydningen på skift. På den måde undgår man diskussioner om, hvem der har ansvaret. For at imødekomme den øgede indsats blev der ligeledes placeret rengøringsvogne til hver etage af byggeriet med svaber, støvsuger, sække m.v. På den måde kan man ikke bruge undskyldninger om, at man har glemt grejet til rengøring. Det øgede fokus har medført, at der altid er meget ordentligt og ryddeligt i bygningen. Som arbejdsmiljøchef Dorte Hartvig Knudsen udtrykte det ved et nyligt besøg på én af pladserne: ”Man skulle tro, der skulle være rejsegilde, så pænt og ordentligt der var.” AF GUNNAR FUGLSANG CHRISTENSEN af tagarbejde på hældningstag på mere end 45 grader. Firmaet fi k en renoveringsopgave i Lille Tingbakke og besluttede sig for, at mest muligt af opgaven skulle løses på jorden. Derved har fi rmaet kunnet minimere de fysiske belastninger, der er forbundet med tagarbejde i højden, som fx håndtering af tagbrædder, isolering, udlægning af underpap og isætning af tagvinduer mv. JEG RYDDER OP EFTER MIG SELV? begrænse deres valgmuligheder eller ændre afgørende ved omkostningerne, hvor omkostninger forstås som økonomi, tid eller besvær.


UnderHjel_172967
To see the actual publication please follow the link above