Page 21

UnderHjel_172967

Projekterne hernede er generelt lidt større SIDE 17 Under Hjelmene nr. 1/2014 Dansk ingeniør i ørkensandet AF MORTEN BICHEL Daniel ved et af byggepladsens utallige sikkerhedsskilte. Sikkerhedsinstruktion af nye medarbejdere på Midfi eld Terminal Project. ’Kinesiske tårne’ understøtter en af terminalens store buer, mens den opføres. Arbejdsmænd igang mens temperaturen kravler op over 40 grader. The Abu Dhabi Midfi eld Terminal Project … er en enorm lufthavnsbygning, der skyder op i ørkensandet lige uden for Abu Dhabi. Hovedterminalen vil let kunne rumme mere end tre fordboldbaner, når den er færdig. Det højeste punkt er 52 meter, og den største bærende bue i tagkonstruktionen har en fri spændvidde på 180 meter. I alt vil der blive brugt mere end 50 millioner mandetimer på projektet – og mere end 25.000 mand vil have daglig gang på byggepladsen. Midfi eld Terminalen vil desuden have verdens største system til håndtering af bagage, som leveres af danske Crisplant. Terminalen vil stå færdig i 2017, hvor den tages i brug for passagerer og trafi k d. 17 juli. (17.07.17) ❞ Projekterne hernede er generelt lidt større og mere omfangsrige – og, hvis man kan bære byrden, får man også hurtigt større ansvar og en lidt større rolle, end man ville få i Danmark. ❞ DANIEL JUSTESEN Sikkerheden på byggepladsen … tages alvorligt – og den møder os med det samme, vi står i den store skurby, som fungerer som sluse for alle de, der skal ind og ud af byggepladsen: Hvis vi kun skal befi nde os på jorden og på terminalens særligt sikrede tagområde, kan vi ’nøjes’ med en halv times sikkerhedsbriefi ng – såfremt vi følges med én fra sikkerhedsdivisionen. Skal vi være længere tid på byggepladsen – eller op på et stillads, så hedder det en timelang instruktion og et sundhedstjek. På vej ind igennem skurbyen støder vi hele tiden på skilte, der instruerer om adgangsveje, sikkerhedsprocedurer og forskellige anvisninger omkring arbejdsmiljø. Alt sammen på både engelsk, arabisk og urdu. Samtidig er fl ere hold medarbejdere i gang med sikkerhedsinstruktioner inde i forskellige lukkede områder. ❞ Vi er lidt tættere på byggepladsen – end man almindeligvis er som konsulent. Det er godt, men det er også tit lidt stressende, for vi kan jo ikke tillade os at holde dem tilbage på pladsen – derfor skal udfordringerne klares ’her og nu’. Det betyder også, at det giver nogle lange arbejdsdage og nogle hårde deadlines. ❞ DANIEL JUSTESEN Daniel Justesen … er dansk bygningsingeniør fra DTU. Han er 34 år, og er færdiguddannet i 2006 med speciale i konstruktioner. I forbindelse med specialet på studiet besøgte han Dubai, hvor han fokuserede på højhusbyggeri. Det skaffede ham så gode kontakter, at både han og speciale-makkeren fi k job i De Forenede Arabiske Emirater lige efter studiet. Hos Robert Bird Group, hvor Daniel har arbejdet som rådgiver siden 2013, har han beskæftiget sig med udarbejdelse af koncepter og styring af projekter samt beregninger og dokumentation på en del af de mange spektakulære projekter, som virksomheden beskæftiger sig med. Blandt andet har Daniel også fokus på kostruktionsprincipper og konstruktionsrækkefølger, ting der i den grad også har betydning for arbejdsmiljøet på de store pladser. ❞ Vi er på nogle projekter inde og diskutere logistikken på pladsen. Vi skal sørge for, at man kan komme sikkert rundt med ting og materialer, så derfor nytter det ikke, at vi opfører en midlertidig konstruktion på pladsen, som står i vejen for den øvrige trafi k. På en stor byggeplads kræver den slags stor omtanke, for at det kan fungere. ❞ DANIEL JUSTESEN Robert Bird Group … er etableret i 1982. Det er et australsk-ejet selskab, der har specialiseret sig i ingeniørarbejde, der knytter sig til en lang række specialopgaver i forbindelse med opførelse og konstruktion af store og komplekse strukturer. Projekterne omfatter blandt andet: London 2012 Olympics Athletes Village, Dubai International Airport, National Australian Bank Headquaters, Sydney Entertainment and Exhibition Precinct og Sheik Zayed University. Virksomheden har kontorer i Australien, England og De Forenede Arabiske Emirater. Et af byggepladsens utallige skilte. S I K K E RHED • • • • f ra en anden vinkel


UnderHjel_172967
To see the actual publication please follow the link above