Page 22

UnderHjel_172967

Der blev opfundet en “Betonhenter” SIDE 18 Under Hjelmene nr. 1/2014 Undgik tunge løft ved opfindsomhed manuelle dumpere, der imødekommer Arbejdstilsynets krav. Den nye klemmesikring består af en bøjle i hele håndtagets bredde, så dumperen stopper, uanset hvordan en fører bliver klemt mod en forhindring. AF MORTEN BICHEL Entreprenør fik påtale, men ansvaret for sikkerhed lå hos bygherre På en byggeplads kom en person til skade ved et styrt ned i – og IKKE, som i det foreliggende tilfælde, en støbt ’grav’ i et betongulv, hvor der havde stået en flaskesorteringsmaskine til en af flere entreprenører på byggepladsen. Virksomheden undgår en stor bøde Arbejdstilsynet har den 28. januar 2014 meddelt Hansson & Knudsen samt Dansk Byggeri, at man ophæver den oprindelige ’Afgørelse uden påbud’. Sagen bliver derfor heller ikke videregivet til politiet og derfor undgår virksomheden et bødeforlæg.   En vigtig sejr om principper Dansk Byggeri finder, at sagen er principielt vigtig, fordi den gør op med, at ansvaret for sikkerheden først og sidst ligger hos entreprenør/håndværker – i sager hvor det rettelig burde være bygherren, der tog det strategiske, taktiske og koordinerende ansvar for sin byggeplads. AF ANNE MARGRETHE ANTTILA og et transportbånd. Hullet var mangelfuldt afdækket/afmærket. Arbejdstilsynet mente, at entreprenør Hansson & Knudsen var ansvarlig for sikkerheden på pladsen, selv om den tilskadekomne var ansat i en anden virksomhed. Sagen blev heldigvis omgjort. af virksomheden over afgørelsen, som vedrørte en byggeplads på Fyn. Det var ikke entreprenørens ansvar Hovedpåstanden fra Dansk Byggeris side var, at afgørelsen skulle trækkes tilbage, fordi det i Dansk Byggeris øjne handlede om bygherrens pligt til at udforme, koordinere og gennemføre plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Altså – at Arbejdstilsynet burde have brugt bekendtgørelsen om Bygherrens pligter nr. 117 af februar 2013 og afgivet et påbud/afgørelse til bygherren Undgå at blive klemt Der er sket adskillige ulykker, hvor førere af minidumpere eller motorbører er kommet i klemme. Det har givet anledning til et påbud fra Arbejdstilsynet overfor producenter og importører, og efterfølgende har Bejco & Kramac Maskincompagni fremstillet et sikkerhedskit til alle styrbare og Døde i byggeriet i Danmark 2014 Den 27. marts 2014 Under et nedrivningsarbejde af et gammelt indkøbscenter døde en nedrivningsarbejder, da han fik et betonelement ned over sig. Hoffmann A/S’s byggesag i Farum medførte nedskæring og bortskaffelse af en stor mængde betonvægge. For at undgå nogen som helst form for manuel håndtering af den nedskårne beton, blev der i et samarbejde mellem byggeledelsen og nedriver opfundet en ”Betonhenter”. Den kan bedst beskrives som en forstærket gipsvogn. Inden det store betonstykke bliver skåret fri, gøres det fast til den oprejste Betonhenter, hvorefter det frigøres helt. Det kan nu køres ned i vandret position og på vognen transporteres enten til direkte tipning ned i container eller i terræn, hvor det løftes videre op i container med gaffeltruck. Ved at tænke ergonomi og være kreativ på den gode måde, undgik man helt nogen form for manuelle løft af de store betonstykker. AF SUSANNE NEJST LØRUP Afgørelsen blev klaget I december 2013 henvendte Hansson & Knudsen sig til Dansk Byggeri på baggrund af arbejdsulykken. Virksomheden havde fået en ’afgørelse uden påbud’ med udsigt til bødeforlæg fra po- litiet. Efter at have gennemgået sagsakterne mente Dansk Byggeri – lige som medlemsvirksomheden – at afgørelsen var afgivet på et forkert grundlag, og at afgørelsen burde påklages med påstand om ophævelse. Efter aftale med Hansson & Knudsen klagede Dansk Byggeri på vegne


UnderHjel_172967
To see the actual publication please follow the link above