Page 4

UnderHjel_172967

SIDE 4 Under Hjelmene nr. 1/2014 Kan du hjælpe din kollega i en svær situation? Det er vigtigt at give sig tid og ro til at reagere efter en dramatisk hændelse og give sine nærmeste og sig selv omsorg. De fl este har behov for at tale om hændelsen fl ere gange med andre, og dette vil oftest være en god bearbejdning. Det kan være rart at være alene, men du bør ikke isolere dig fra personer, som står dig nær. Du bør forsøge at få en normal kost, være på job, undgå sygemelding, motionere, og at være forsigtig med alkohol og undgå narkotika. For mange er det godt at komme på arbejde og få et pusterum fra sorgen, og for nogle kan det føles tungt. Husk, at arbejdsgiveren kan hjælpe med at tilrettelægge arbejdet og arbejdstiden for dig. Reaktioner kan være så stærke, at man har behov for professionel hjælp og eventuelt en sygemelding. Det er helt normalt. Hvis du har vanskeligheder i dagligdagen som konfl ikter eller belastninger, der er knyttet til arbejde, samliv, økonomi, rusmidler eller psykiske problemer, kan det være nødvendigt at søge professionel hjælp. Hvis du tidligere i livet har oplevet voldsomme hændelser, som du stadig tænker meget på, bør du også overveje at få professionel hjælp. Som kollega kan det føles som et svært emne at berøre, men vær aldrig Her på siden vil vi gerne opleve en levende debat på godt og ondt om arbejdsmiljøet på byggepladserne. Brok vil blive accepteret, men kun hvis det følges op af konkrete forslag til forbedringer. Så fat pennen, computeren eller telefonen og kom med din mening i DeBatMan. Skriv til underhjelmene@underhjelmene.dk bange for at tage hul på snakken. Du ville jo heller ikke selv blive ked af det, hvis andre var interesseret i at hjælpe dig. AF SUSANNE NEJST LØRUP Bliver du eller en af dine kollegaer udsat for en traumatisk hændelse, er kollegerne ofte den bedste støtte. Eksempler på reaktioner: Angst forekommer helt naturligt efter en dramatisk hændelse. Angst kan give udslag i kropslige gener som:  Rystelser/svedtendens  Hovedpine  Pres i brystet/hjertebanken  Maveproblemer/kvalme og opkastning  Svimmelhed/kraftløshed  Spændinger i kroppen  Uvirkelighedsfølelser og indre tomhed  Søvnproblemer  Irritabilitet  Fortvivlelse  Skyldfølelse  Stress  Ved du, hvad kollegial psykisk førstehjælp er?  Føler du dig rustet til at udføre psykisk førstehjælp?  Ved du, hvornår der er brug for kollegal psykisk førstehjælp?  Er psykisk førstehjælp noget, I taler om? Læs også artiklerne på side 6 og side 13.


UnderHjel_172967
To see the actual publication please follow the link above