Page 5

UnderHjel_172967

En nødvendig reaktion SIDE 5 Under Hjelmene nr. 1/2014 En ny måde at grave på Jan sidder inde i varmen og styrer sin tunnelboremaskine 18 meter under jorden og sørger for, at maskinen presser betonelementer ind i tunnelen med 1500 tons/225 bars tryk. Jan er anlægsmand hos Østergaard A/S, og i øjeblikket arbejder han på at anlægge en ny kloak til modtagelse af regnvand for HOFOR – altså Hovedstadens Forsyningsselskab. Jan er formand for et sjak på 6 mand. Jan fræser 40 centimeter tunnel ad gangen med tunnelboremaskinen: ”Det passer med, at vi fylder vognen, der trækkes med wire fra boreområdet igennem den allerede byggede betonelementtunnel. Der går 10 vognlæs jord til et nyt tunnelrørselement,” fortæller han. På en god dag borer Jan 12 meter tunnel. Ud over at styre tunnelboremaskinen på en typisk vagt, udfører Jan også andre opgaver. Fx skifter han tænder på fræsehovedet eller laver anden vedligehold. Arbejdet kræver meget præcision, og der er besøg af landmålere mindst én gang om ugen. Jan sammenligner land- måleren med forruden på en bil: ”Land- målerens koordinater er for os, hvad forruden er for chaufføren, når han skal kunne køre bil.” Tålmodige jyder Arbejdsforholdene er lidt specielle på pladsen. Der arbejdes 24 timer i døgnet – syv dage om ugen. Jan arbejder 14 dage på byggeprojektet og har derefter fri syv dage i træk. Når Jan er på projektet, sover han i en beboelsesvogn stillet til rådighed af firmaet. Østergaard A/S er et jysk firma fra Vejle, som derfor må indrette arbejdstiderne lidt efter, at håndværkerne skal kunne komme hjem til familien nogle dage i træk. Jan synes, at det er ok at være væk fra familien i de 14 dage, når han til gengæld har syv sammenhængende dage derhjemme: ”Det er også nemmere at arbejde i København end at være væk på projekter i udlandet, hvor man ikke kommer hjem før efter seks måneder,” siger han. Jans arbejdsmiljø Der er rigtig gode pladsforhold, mange tekniske hjælpemidler og god mulighed for at bruge dem. Dermed danner Jans arbejdsplads en stor kontrast til fx en byfornyelse af en beboelsesejendom fra 1920 med store pladsmæssige udfordringer. Sikkerhedsmæssigt er der gjort meget for at sikre de ansatte mod ulykker og farlige arbejdsopgaver. Brandvæsenet har forlangt – efter besigtigelse af pladsen – at have en 4 tommers vandforsyningsledning til brandslukning i tilfælde af brand inde i tunnelen. Jans firma har foretaget nogle ændringer af tunnelboremaskinen, så man undgår at skulle arbejde under tryk i alt for mange timer ad gangen. Det er faktisk derfor, at han sidder helt udenfor tunnelen og styrer med et joystick. At der er begrænsninger på, hvor mange timer man må arbejde under tryk, sparer både mandetimer og giver Jan og hans kollegaer et bedre arbejdsmiljø. De andre opgaver end selve styringen af boremaskinen bidrager til, at Jan ikke sidder og bliver helt ør i hovedet af at se på computerskærme. Ud over ovenstående mere utraditionelle Arbejdsmiljøtiltag har Jans firma også sørget for at hele sjakket har fået kurser i røgdykning og førstehjælpskursus. AF LARS KJØLLER-BLOCK OG ABELONE LIND ANDERSEN Her bliver tunnelelementerne anhugget oppe på almindelig terræn. Læg mærke til, hvordan anhuggeren er sikret mod at falde ned fra det flere meter høje runde element. Dimensionerne er 360 udvendig diameter – og 4, 18 meter i længden. Hvad foregår der Kloakledningen bygges for at forbedre vandkvaliteten i Damhusåen og Kalveboderne, hvor der er planer om at etablere badestrand. Områdets huse bliver sikret mod oversvømmelse. Der bores ude fra Valbyparken til Folehaven – i alt 3400 m. Udover Østergaard A/S, som arbejder ved Valbyparken, arbejder der også andre entreprenører på projektet, som forventes færdig i 2016. Jan i byggegruben 18 meter nede. Der er elevator og trappetårn i baggrunden. Trappetårnet er rart at have ved siden af, hvis nu strømmen går på et tidspunkt. Jan foran tunnelindgangen. Hydraulikcylindrene på maskinen, som presser de cirkelrunde betonelementer ind i tunnelen med 1500 ton. Det anhuggede element kan sættes fra kranen og blive skubbet næste gang. Almindeligvis trykker man med 225 bar. Ved siden af tunnelen placeret midt i byggegruben har Jan kameraer og en fjernbetjening, der med stor nøjagtighed styrer borehovedet ude foran i tunnelen – på en rigig god dag kan Jan og hans kolleger bore 12 meter fremad i døgnet. Tunnelen er lang. Den næste byggegrube ligger cirka en kilometer væk. Denne del af tunnelen bliver 960 meter. Der bliver lavet fire tunnelstrækninger. Totalt borer Østergaard 3400 meter. 


UnderHjel_172967
To see the actual publication please follow the link above