Page 7

UnderHjel_172967

Alle er ansat på danske vilkår SIDE 7 Under Hjelmene nr. 1/2014 Piotr Opinski er fra Polen. Han er valgt som arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden Carl Nielsen Facadepuds ApS i Kongerslev. Piotr har gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen, og han blev valgt første gang i marts 2009. Virksomheden har pt. ca. 35 ansatte, hvor langt de fl este er polske bygningsarbejdere. De fl este af medarbejderne har gennemgået mureruddannelsen i Polen, de er dygtige håndværkere, og de har derfor også en stor faglig viden omkring arbejde med facadepuds. Virksomheden lægger stor vægt på kvalitet, og at samarbejdet med andre håndværkere på byggepladsen fungerer godt. Ikke mindst er der fokus på, at fællesskabet på byggepladsen kan være med til at sikre et godt arbejdsmiljø. Synlig AMR Piotr kommer mindst to gange om ugen ud på de enkelte byggepladser. Her sikrer han sig, at hans kollegaer også følger de retningslinjer, som AMO har beskrevet i virksomhedens personale og sikkerhedshåndbog – herunder arbejdspladsbrugsanvisninger og retningslinjer for korrekt opstilling/ brug af rullestillads eller stillads mv. Piotr er meget glad for jobbet som arbejdsmiljørepræsentant: ”Det er dejligt at kunne bistå sine kollegaer med at forstå de danske arbejdsmiljøregler, så man kan undgå ulykker eller skader.” Virksomheden har valgt at bruge arbejdsmiljøkonsulent Tom Riis fra Nordjysk Arbejdsmiljø til at sikre, at alle relevante nye bekendtgørelser og vejledninger bliver formidlet ud. Tom fungerer som arbejdsmiljøleder i virksomheden. Han sørger for at afholde sikkerhedsmøder, ajourfører APV’en og tager også på sikkerhedsrunderinger på byggepladserne for at sikre bedst mulige forhold for medarbejderne. Arbejdspladsbrugsanvisningerne er lavet på både dansk og polsk for at sikre, at der ikke opstår misforståelser på grund af sprog. Der er indsat ikoner af de forskellige værnemidler mv. Det sikrer en langt bedre forståelse af indholdet i arbejdspladsbrugsanvisningen og hjælper i forhold til samarbejdet med andre på byggepladsen fx i forhold til stilladser, som ikke opfylder de krav, som er gældende i forbindelse med facadepudsarbejde mv. Danske vilkår Virksomheden lægger meget vægt på, at alle er ansat på ordnede danske vilkår. Derfor er der også indgået en organisationsaftale med 3F, hvor medarbejderne også er medlemmer. Piotr, som har været ansat i 9 år og været organiseret i 3F alle årene, kan ikke helt forstå, at der stadig kan opleves barrierer på enkelte byggepladser, hvor danske medarbejdere nægter at tale med ham og vender ryggen til. Det kan være ødelæggende for samarbejdet og fællesskabet på byggepladsen, når man møder den slags holdninger: ”Måske er det det samme, som hvis en polsk bygningsarbejder kommer fra nord til syd i Polen for at arbejde, så bliver man heller ikke anerkendt med det samme – eller hvis fx en jyde kommer til København eller modsat,” fortæller han med smil på læben (dansk humor har han lært). ”Det ville være rart, at man var en del af fællesskabet, når man Piotr Opinski har været arbejdsmiljørepræsentant i fem år. nu forsøger at følge de samme sikkerhedsbestemmelser, som er gældende for alle – uanset hudfarve eller køn.” Men som Piotr siger: ”Der er da også en masse gode oplevelser rundt om på byggepladserne.” Grundig instruktion For at sikre en god instruktion/ kommunikation afholdes der 2 årlige personalemøder for alle medarbejdere omkring forskellige arbejdsprocesser fx opstilling af rulle og bukkestillads, håndtering efter de nye opstillingsregler og håndtering af nye produkter. Her er der en tolk med, så man sikrer at der ikke opstår sprogforvirring. Inden man starter et nyt byggeprojekt, bliver der også afholdt opstartsmøde med de medarbejdere, som skal være med i det pågældende byggeprojekt. Projektopgaven gennemgås, og der laves ofte en ”Mockup” model 1:1, for at få afprøvet de forskellige arbejdsprocesser, som indgår i den konkrete opgave. Derved sikres, at eventuelle nyansatte også bliver en del af fællesskabet i sjakket og ikke mindst får man også en fælles forståelse af de enkelte processer. AF EVALD ZACHO Jakob Mathiassen, forfatter og jord- og betonarbejder, er tilbage – i god stil Ny bog; ”Kamppladser” om østarbejdere og social dumping i byggeriet – læs den og bliv lidt klogere på byggeriet og polakkerne, der også er mennesker. I sin nye bog beskriver Jakob Mathiassen sammen med journalist Klaus Buster Jensen fagbevægelsens kamp for ”Den Danske Model” efter østudvidelsen af EU. Bogen tager udgangspunkt i 2005 – der er gang i byggeriet i Danmark, men noget nyt påvirker arbejdsmarkedet, nemlig EU’s østudvidelse og arbejdskraftens frie bevægelighed. I 2005 starter den faglige kamp med fagbevægelsen og de danske håndværkere på den ene side, arbejdsgiverne på den anden side, og ja, faktisk polakkerne i midten. Det hele handler om kampen for overenskomst og mindsteløn – med andre ord ”Den Danske Model”. Bogen slutter i 2013 på byggeriet Metro Cityringen, undervejs fra 2005 til 2013 har fagbevægelsen, arbejdsgiverne (Dansk Byggeri), pressen, polakkerne og de danske organiserede håndværkere været på en lang rejse. Rejsen har ændret noget, de danske håndværkere og arbejdsgiverne ender med sammen at arbejde mod samme mål – overholdelse af arbejdsmiljø og skattelov samt at undgå social dumping. Polakkerne må ved rejsens afslutning sande, at de nu, hvor krisen kradser, ikke har noget job at tage hjem til, for i Polen er byggepladserne fyldt med håndværkere fra Hvide Rusland og Ukraine – håndværkere, der arbejder under forhold, en Polak aldrig ville acceptere! Det, der gør bogen interessant og læseværdig, er beskrivelsen af denne rejse – beskrivelsen af den faglige kamp på store danske byggepladser, hvor røde og blå faner støder sammen i 2005 frem til 2013, hvor alle i byggeriet – røde som blå – må erkende, at social dumping underminerer den måde vi driver Danmark på. I midten står som sagt polakkerne – og de andre udlændinge, der i bogen også bliver anerkendt som det, de er; mennesker og håndværkere – dygtige endda –og det tager jeg hatten af for. Bogen udkom i starten af marts måned på Informations forlag. AF PIA ENEMÆRKE BECKER Polske medarbejdere på facadepuds ANMEL DELSE


UnderHjel_172967
To see the actual publication please follow the link above