Page 12

UnderHjel_185779

Falkenborg skole blyforurenet Martin Olsen og Tom Sandfeldt udenfor Falkenborg skole. Nedrivningsfirma stiller krav til bygherre. Bly og PCB skal væk, før der Falkenborgskolen i Frederikssund skal ombygges, og derfor nedrives dele af skolen. I forbindelse med nedrivningen har Tscherning A/S ved forundersøgelse konstateret blyforurening i malingen på vægge, lofter, paneler, døre og vinduer. Derudover er der konstateret fuger med PCB i. Tscherning har derfor stillet krav til bygherre om, at bly og PCB bortrenses, inden den øvrige nedrivning kan starte. Entrepriseleder Martin Olsen og sjakker Tom Sandfeldt fortæller her, hvordan de griber en sådan sag an – rent praktisk. Alle ansatte, der skal arbejde med saneringen får taget en blodprøve, inden arbejdets start og derefter hver tredje måned, så indholdet og udviklingen af giftstofferne i blodet kan følges. Er indholdet for højt, kan den enkelte komme i “karantæne” i forhold til opgaver med bly og PCB. Tscherning har indkøbt et kombineret sandblæs - nings- og ventilationsanlæg. Anlægget består af en række containere, der indeholder sandblæser, sugeanlæg og filtreringsenheder. Anlægget renser bly og PCB fra den luft, der suges ud fra arbejdsområdet. Anlægget renser og genbruger også en stor del af sandblæsningsmaterialet. Sluserne ind til arbejdsområderne opbygges stort set som ved asbestsanering. Medarbejderne bruger full-face åndedrætsværn med P3 filtre og selvfølgelig dragter og handsker. Sugeanlægget suger op til 20.000 m3/time og sørger for konstant undertryk i arbejdsområdet. Derved forurenes resten af byggepladsen ikke. torbensaxtorff@underhjelmene.dk kan rives ned. Hvorfor er Bly er giftigt, og optages i kroppen særligt ved indånding. Det er dog også vigtigt at undgå at få blystøv i munden og i små sår og skrammer. Ved længerevarende udsættelse for bly eller ved kortvarig udsættelse for store mængder kan der opstå adskillige og alvorlige helbredsskader – det kan være livstruende. Skader på nervesystemet Irritabel, dårlig hukommelse, dårlig koncentration Nervesystemet Hjernens funktioner kan påvirkes i form af irritabilitet, nedsat koncentrationsevne og svigtende hukommelse. Muskelkraften kan blive nedsat, og der kan komme smerter og sovende fornemmelser i arme og ben. Blodmangel Blodet Bly påvirker evnen til at danne røde blodlegemer, så der ved længere tids udsættelse kan opstå blodmangel. Nyreskader Nyrerne Langvarig blypåvirkning kan medføre ødelæggelse af nyrevævet med nedsat nyrefunktion til følge. Blykolik Mave/tarmkanal Blypåvirkning kan medføre appetitløshed, fordøjelsesbesvær, forstoppelse og ved svær påvirkning mavesmerter. Sovende fornemmelse i arme og ben Akut blyforgiftning En maler blev 16. december 2011 indlagt på Hvid - ovre med blyforgiftning. Han havde arbejdet med afrensning af vinduer. Blodprøver viste, at maleren havde en markant og farlig mængde bly i blodet. Arbejdsmedicinsk Klinik på Bis pebjerg Hospital konkluderer i en rapport den 4. januar 2012, at arbejderen er blevet blyforgiftet, og at der både tids- og årsagsmæssigt er en god sammenhæng mellem såvel patientens blyeksponering under uhensigtsmæssige arbejdsforhold, forhøjet blyblod og symptomer forenelige med blyforgiftning.


UnderHjel_185779
To see the actual publication please follow the link above