Page 13

UnderHjel_185779

Hvem er ansvarlig for hvad? bly farligt? SIDE 3 Under Hjelmene nr. 1/2011 Bygherren er ansvarlig for at undersøge, om der er bly i det område, der skal arbejdes i. Resultatet skal indgå som en del af udbuddet. På den måde er entreprenøren klar over, om der er bly og kan tage sine forhåndsregler. Derudover er bygherren ansvarlig for at tage højde for farligt arbejde i Plan for Sikkerhed og Sundhed – bly er farligt arbejde og skal afgrænses fra andet arbejde. Den projekterende skal informere bygherren om eventuelle forekomster af bly i byggeriet, og hvad man gør for at behandle det. Entreprenøren skal lave en APV for arbejdet, give en grundig instruktion til de ansatte og sørge for, at der bliver lavet “blodblymålinger". Han skal sørge for værnemidler og miljøvogn – og sørge for, at de ansatte bruger værnemidler. Derudover skal han sørge for, at arbejdstøjet bliver vasket. Blodblyregler Ved blyarbejde skal der tages blodprøver • Før arbejdet startes • Hver 6. måned • Hvis Arbejdstilsynet kræver det Arbejdstilsynet har grænser for, hvor meget bly der må være i blodet. Bly i maling Bly har tidligere været meget anvendt i bygningsmaling. Indtil starten af 1960’erne var blyhvidt et vigtigt pigment i vinduesmalinger. Helt fra til 1990’erne har blymønje været anvendt til f.eks. rustbeskyttelse af vinduesbeslag. Hvad kan jeg selv gøre? Har du mistanke om bly på din arbejdsplads, få det undersøgt og bed om de relevante værnemidler. Relevante værnemidler Håndtering af metallisk bly • Handsker Støvende arbejde • Handsker • Åndedrætsværn (P3). Ved mere end 3 timer samlet på en arbejdsdag benyttes turboenhed tilkoblet helmaske eller hætte type. • Overtræksdragt (type 5/6) ved koncentrationer over 400 mg/kg Varme arbejder • Handsker • Friskluftforsynet åndedrætsværn, helmaske eller hætte type • Overtræksdragt (type 4/5) ved koncentrationer over 400 mg/kg Blysøm og misfarvet hud Rygning forstærker virkningen ved indånding af blyholdigt støv. Fimrehårene lægger sig ned, når man ryger, og der er fri adgang til lungerne for bly - støv og andet støv. Nedsat forplantningsevne Forplantningsevnen Bly påvirker både sædceller og ægceller, så evnen til at få børn nedsættes. Bly kan også påvirke fosterets udvikling. En gammel kending – Husk nu masken. ?Vidste du, at … Vognmænd, der kører med blyforurenet bygningsaffald, skal have et ADR bevis og være godkendt af beredskabsstyrelsen? Bly ikke nedbrydes i kroppen og derfor ophobes i dine organer? ?Vidste du at … Bly ikke kan fjernes med medicin, når det først er kommet ind i kroppen? • Halveringstiden i blodet er ca. 30 dage • 90 % sætter sig i knoglerne, halveringstiden i knoglerne er ca. 10 år Det, der kan gøres, er: UNDGÅ BLY! Hvis du har nogle af disse symptomer, så søg læge med det samme! Regler Se mere om forholdsregler ved arbejde med blyholdige materialer her At-vejledning C.0.8 Metallisk bly og blyforbindelser, marts 2002


UnderHjel_185779
To see the actual publication please follow the link above