Page 16

UnderHjel_185779

“Erstatninger for ca. 300 mill. kroner SIDE 12 Under Hjelmene nr. 1/2012 Overhold reglerne ved varmt arbejde, ellers dækker forsikringen ikke Til efteråret skulle det elektroniske uddannelsesbevis være klar til brug. UD-kortet vil indeholde oplysninger om svendebrev og kurser, og giver også virksomhederne mulighed for at tilføje informationer. Kortet kan fx bruges som låsekort, til adgangskontrol eller til oplysninger om fx kørekort. Med en godkendelse fra Børne- og Under vis nings - ministeriet, kan der nu laves individuelle elektroniske uddannelsesbeviser til alle håndværkerne i bygge og anlæg. Blandt andre 3F, Dansk Byggeri og Byggeriets Uddannelser planlægger den endelige udvikling og implementering af UD-kortet, og skrider planerne frem som forventet, fortæller vi i næste nummer mere om UD-kortet. louisefalborg@underhjelmene.dk Det kan hurtigt blive brandvarmt Elektronisk uddannelsesbevis kommer til efteråret Arbejdsmiljøkurser Varmt arbejde kan gå rigtig galt! Foto: Jens Dresling/Polfoto Vær opmærksom på, at der er meget andet end skærebrænding, der er varmt arbejde. På hjemmesiden www.bygud.dk kan du finde pjecer, der fortæller om muligheder for at få kurser i arbejdsmiljø og på www.bar-ba.dk kan du se en oversigt over kurserne. Hvis du ikke er så stærk til at læse, skrive eller regne, vil der blive taget hensyn. Generelle arbejdsmiljøkurser Nr. Kursusnavn Antal dage 40349 Arbejdsmiljømiljø- Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 2,0 44871 Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks. 2,0 44872 Implementering af arbejdsmiljøpolitik i bygge- og anlægsvirksomheder 2,0 43748 Kommmunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 2,0 Eksempler på specifikke arbejdsmiljøkurser Nr. Kursusnavn Antal dage 43996 Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 2,0 45588 Fugning – personlig sikkerhed ved fugning mv. 1,0 45651 Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen 1,0 42905 PCB-håndtering, fjernelse og bortskaffelse 1,0 40662 Gulve – Stående udførelse af gulvarbejde 1,0 40523 Håndtering af kemiske affaldsprodukter 5,0 45141 Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj 1,0 43547 Anhugning på byggepladsen 3,0 Ved varmt arbejde, skal der være: • En brandvagt på pladsen • En udfyldt aftaleblanket, underskrevet af virksomhedens leder, brandvagten og dig • Og du skal have et højst fem år gammelt “varmtarbejde bevis” Der skal naturligvis arbejdes med omtanke. Fjern alt letantændeligt i nærheden af arbejdsstedet og sørg for let adgang til ildslukker. 300 millioner kr. i erstatning Er bare én af disse regler ikke overholdt, vil mange forsikringsselskaber forhøje selvrisikoen til mellem 50.000 kr. og 1 million kr., og de vil også kunne kræve ekstra erstatning af det udførende firma. Firmaet kommer selv til at hæfte for det erstatningskrav, forsikringen ikke dækker, og det kan let blive et enormt millionbeløb. I 2009 udbetaltes erstatninger for ca. 300 millioner kr. i forbindelse med brande forårsaget af varmt arbejde! Hvad er varmt arbejde? Det er alt arbejde, der kan indebære en risiko for at forårsage en brand, fx: • Brug af vinkelsliber til afkortning af stålregler, ståltrapezplader, spirorør mm. • Svejsning af vinyl eller linoleum • Gulvafhøvling og fræsning i træ • Skæring i beton, fliser, murværk eller lignende med vinkelsliber • Afrensning af maling med varmluftpistol Det er opgaver, der udføres ofte, så det letteste er at give alle i firmaet et varmt-arbejde-kursus og have en fast procedure for udfyldning af aftaleblanketter og udpegning af brandvagt. Folderen “Varmt arbejde – værd at vide”, som også indeholder aftaleblanketten findes på www.tekniq.dk – søg på ”varmt”. anderskabel@underhjelmene.dk


UnderHjel_185779
To see the actual publication please follow the link above