Page 6

UnderHjel_185779

SIDE 6 Under Hjelmene nr. 1/2012 Bygherres pligter Når bygherre opfører et byggeri med mere end én entreprenør på pladsen, skal han bl.a. sørge for følgende: • Udpege en koordinator, der skal koordinere varetagelsen af arbejdsmiljøhensyn under projekteringen og udarbejde Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). • Indgå aftaler med de entreprenører, der skal etablere, vedligeholde og fjerne sikkerhedsforanstaltninger på fællesområderne fx adgangsveje, stilladser og kraner. • Udpege en koordinator, der skal koordinere entreprenørernes samarbejde om arbejdsmiljøet under udførelse af byggearbejdet. • Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet. • Medvirke til at arbejdet på byggepladsen kan udføres fuldt forsvarligt. Ja, bygherren har ansvaret for koordinering af arbejdsmiljøet både under projektering og udførelsen af byggeriet. Bygherrens linje, ideer og vilje afgør, om det bliver en rodet byggeplads, hvor alle slås mod alle, eller en velordnet byggeplads med orden, ryddelighed og et godt samarbejde. Energinet.dk Energinet.dk er en offentlig bygherre, der udfører el- og gasanlægsarbejder. Stort set alt dette arbejde er farligt. Mads Christian Madsen, der er arbejdsmiljøleder i Energinet.dk, fortæller: “Når projekteringen starter, ud - peges en arbejdsmiljøkoordinator, der er ansvarlig for, at arbejdsmiljø pro - blemer bliver synliggjort allerede un - der projekteringen, og forebygges straks eller indarbejdes i plan for sundhed og sikkerhed.” Det afhænger af opgavens størrelse Mads fortsætter: “Ved små opgaver er det typisk den samme person, der er tilsynsførende og koordinator i projekt og byggefasen. Ved større opgaver er koordinatoren udelukkende beskæftiget med arbejdsmiljø. Ved de helt I sidste nummer af Under Hjelmene bragte vi eksempler på, at engelske bygherrer har fået store bøder for ikke at overholde sikkerhedsregler. Vi har efterfølgende forsøgt at finde ud af, om der er en særlig grund til, at der bliver givet så store bøder, og om det er noget nyt og i så fald, om det har haft en positiv effekt på sikkerheden. Det har dog ikke været muligt at få svar på nogle af disse spørgsmål, hverken hos det engelske arbejdstilsyn (HSE) eller hos det engelske justitsministerium. Det eneste, vi fik at vide er, at størrelsen på bøder ofte bestemmes ud fra virksomhedens størrelse. Derfor har en stor virksomhed som Marks & Spencer fået en bøde på 1 mill pund. louisefalborg@underhjelmene.dk “Energinet.dk har haft 400 dage uden arbejdsulykker Bygherren har et stort ansvar Er arbejdsmiljø et spørgsmål om, at mester planlægger arbejdet og håndværkerne bruger de rigtige værnemidler og tekniske hjælpemidler – eller har bygherre også andel i arbejdsmiljøet? Typisk Energinet.dk byggeplads med mange risikofyldte processer. Foto: Ricky John Molloy. Hvorfor gives der KÆMPE bøder i England? Her et eksempel på en plakat fra det engelske arbejdstilsyn HSE. Plakaterne er en del af en landsdækkende kampagne omkring fare for nedstyrtning. Fald fra højden er en af de mest almindelige årsager til død og kvæstelser i den engelske byggebranche. store opgaver, er der en fuldtidskoordinator på projektet.” Energinet.dk tilstræber selv at varetage koordinatorfunktionen. “Energinet.dk har haft 400 arbejdsdage uden ulykker blandt egne ansatte, og hos eksterne entreprenører har der kun været tre ulykker i 2011. Så det kan betale sig,” slutter Mads. Faxe kommune Faxe Kommune er også kendt for at være en bygherre, der tager arbejdsmiljøet alvorligt. Kim T. Rasmussen, byggestyrer i Faxe kommune, fortæller: “Vi arbejder målrettet på at informere ledere, chefer og arbejdsmiljørepræsentanter i kommunen om deres rolle som bygherre i forhold til arbejdsmiljøet. Fx udarbejdes informationsmateriale, der helt klart fortæller håndværkerne om kommunens holdning til arbejdsmiljøet.” “Det er vores overbevisning, at vi som bygherre aktivt bidrager til en højnelse af et positivt og sikkert ar - bejdsmiljø,” slutter Kim. anderskabel@underhjelmene.dk


UnderHjel_185779
To see the actual publication please follow the link above