Page 8

UnderHjel_185779

Regelrytteriet SIDE 8 Under Hjelmene nr. 1/2012 Lav en teleskoplæsser om til en lift! Kast en mandskabskurv på gaflerne af en teleskoplæsser, og så er det pludselig ikke en teleskoplæsser mere, men derimod en lift. SÅDAN! Det lyder næsten som et trylletrick i bedste Las Vegas stil, men det er i stedet Arbejdstilsynets fortolkning af reglerne omkring certifikatkrav til teleskoplæssere. Man monterer simpelthen en mandskabskurv på gaflerne, så er det i stedet regler omkring brug af lifte, der er gældende. Og dermed forsvinder certifikatkravet og erstattes af en simpel instruks fra fx udlejeren. Kald nu en spade for en spade Siden 2006 har det været et krav, at du skal have certifikat, når du arbejder med teleskoplæsser. Fem dages kursus for at måtte køre med gafler og tre dage oveni, hvis du har en krankrog monteret på teleskoplæsseren. Men når en mandskabskurv monteres på gaflerne kalder Arbejdstilsynet dette for en “personløfter med fast standplads”, og så er det en lift ifølge Arbejdstilsynets regler. Kunne man bare snakke samme sprog og kalde en spade for en spade, så ville det ikke være så svært, men denne diskussion har stået på siden 2007 mellem Arbejdstilsynet og byggebranchen. Vi håber på at parterne snart enes. Vi spurgte i sidste nummer: Hvor ofte bliver fastgørelser til tippelad efterset, og hvem gør det? Er det når lastbilen stiller til syn? Er det chaufføren selv? Eller bliver det i det hele taget efterset? stigchristensen@underhjelmene.dk For at bruge teleskoplæsser 1 skal du have et fem dages kursus. Teleskoplæsser 2 med krankrog kræver yderligere 3 dages kursus. For at bruge teleskoplæsser 3 skal du kun have en instruktion. Logisk, ikk?? Husk den årlige arbejdsmiljødrøftelse Alle virksomheder skulle have haft afholdt den første årlige arbejdsmiljødrøftelse inden 1. oktober 2011. Drøftelsen skal munde ud i en aftale for 2012 om, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljø skal foregå, og hvilke mål der skal sættes. Hvordan kan det gøres? Tømrerfirmaet John O.S. Kristensen har i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført den årlige arbejdsmiljødrøftelse i god tid. De har endda lagt referatet fra drøftelsen ud på firmaets hjemmeside www.josk.dk. Den gode kollega Her blev det aftalt, at der skal holdes fire møder om arbejdsmiljø i løbet af det næste år. De skal bl.a. dreje sig om APV handlingsplan, sygefravær og arbejdsulykker. Desuden vil firmaet opdatere sin APV handlingsplan hvert år. Firmaet bekender sig til begrebet “den gode kollega”. Det handler om at have fokus på kerneopgaverne og tage ansvar for egne handlinger og holdninger. Som “god kollega” kan man godt lave fejl, men man skal lære af dem, bliver klogere og videregive sin viden til kollegerne. Hos John O.S. Kristensen er der enighed om, at der skal følges op på den årlige arbejdsmiljødrøftelse, for at det kan virke. anderskabel@underhjelmene.dk Svendene hos tømrerfirmaet John O.S. Kristensen synes, det er godt, der bliver fulgt op på arbejdsmiljøet i firmaet. Arbejdstilsynet svarer Under Hjelmene Arbejdstilsynet svarer: Det er vognmandens pligt at efterse materiellet, så det til enhver tid er forsvarligt. Vippebeslagene skal efterses efter leverandørens anvisninger. Vippebeslagene er ikke omfattet af synsvirksomhedernes kontrol - de kontrollerer kun forhold reguleret af færdselsloven. Det er ikke entreprenørens ansvar at kontrollere hvert enkelt lad, der ankommer til byggepladsen. I har som virksomhed ikke krav på nogen dokumentation for eftersyn jf. arbejdsmiljøloven, men I kan aftalemæssigt forlange dokumentation for seneste eftersyn. Entreprenøren har som skrevet ikke noget juridisk an - svar i forhold til fremmede vognmænds materiel, men en - tre prenøren har ansvar for at sikre, at egne ansatte er in - strueret i, hvordan de skal for - holde sig til fremmede vogn - mænd på byggepladserne. Venlig hilsen Niels Petersen, Arbejdsmiljøfagligt Center, Arbejdstilsynet 2 1 3


UnderHjel_185779
To see the actual publication please follow the link above