Page 9

UnderHjel_185779

De gode gamle dage Billedet stammer fra arbejdet med udvidelsen af Fredericia havn i 1935. En del af voldanlægget omkring byen skulle fjernes for at skabe plads til den nye havn. Arbejdet blev for en stor del udført med håndkraft. Tipvognene blev kørt ind på midlertidige spor, jorden skulle brydes med hakke og skovl og kastes ned i tipvognene. Kravet til en dagsproduktion har formentlig ligget på 3,5 – 4,5 m3 pr. ansat. Hvad tjente en håndværker, og hvad kostede det at leve? Den ugentlige arbejdstid var 48 timer, mandag til lørdag. Timelønnen i provinsen var 105 øre for en ufaglært arbejder og nok lidt højere for jord og betonarbejderne, omkring 50 – 60 kr. om ugen. I byerne var man begyndt at bruge fast vejbelægning, men på landet brugte man stadig skærver. Tal fra 1920’erne fortæller os, at en rutineret stenhugger à la Jens Vejmand, som vi kender fra Jeppe Aakjærs sang, brugte 33.000 slag på, at slå en m3 skærver med mukkerten og det til en timeløn på 98 øre. Dagligvarepriserne i 1935: 1 pund smør 52 øre. 1 liter mælk 26 øre. 1 alm. øl 30 øre. 1 kg. rugbrød 19 øre. 1 pund kaffe 2,30 kr. Hertil husleje og brændsel m.m. Og så havde de 9 børn og boede i en 2-værelses. Herfra skal lyde en tak til opmåler Søren Lindehøj Jensen for bistand med historiske oplysninger og til Arbejdermuseet for billedet. torbensaxtorff@underhjelmene.dk


UnderHjel_185779
To see the actual publication please follow the link above