Page 15

193267 Under hjelmene 1-15 FINAL

Man kan sikre sit bevis ved at sende en e-mail SIDE 11 Under Hjelmene nr. 1/2015 Ødelægger ekstraarbejde den gode stemning? I byggesager viser det sig ofte, at der skal laves mere, end der er indgået aftale om. Typisk bliver den slags ekstraarbejde bestilt på pladsen, men det kan give uenigheder om fx tid og betaling. Her får du tre gode råd til at undgå den dårlige stemning. ET GODT RÅD Tjek, at bestilleren har 1 fuldmagt Det er bygherren, der kan bestille ekstraarbejde for bygherrens regning. Bygherrens tilsyn har som udgangspunkt ikke fuldmagt til at bestille ekstraarbejder, ligesom andre entreprenører på pladsen heller ikke har det. Hvis bygherrens tilsyn har bestilt ekstraarbejde, men ikke har haft fuldmagt til det, har bygherren ret til at afvise fakturaen. Sørg derfor for at få dokumentation for, at den, der bestiller ekstraarbejdet, også har fuldmagt til det. ET GODT RÅD Tag stilling til pris, tid og 3 sikkerhed Når der opstår tvister om ekstraarbejde, så handler det ofte om, hvorvidt entreprenøren har ret til ekstrabetaling – og hvilken – og om entreprenøren har ret til mere tid til byggeriet. Tag derfor hurtigst muligt initiativ til, at I bliver enige om prisen eller forudsætningerne for den, og tag stilling til, om afleveringstidspunktet skal rykkes. Udgangspunktet er, at hvis entreprenøren ikke i forbindelse med bestillingen har oplyst, at ekstraarbejdet vil kræve mere tid, vil han som udgangspunkt ikke have ret til det. ET GODT RÅD Få en underskrevet aftaleseddel eller 2 andet bevis Juristernes anbefaling af skriftlighed kan i hverdagen virke som et irritationsmoment, men hvis der opstår en tvist om fx betaling, bliver det ofte afgørende, om entreprenøren skriftligt kan bevise, at bygherren har bestilt arbejdet. Hvis han ikke kan det, risikerer han at have arbejdet gratis! Sørg derfor for at få en underskrevet aftaleseddel, inden ekstraarbejdet igangsættes. Hvis arbejdet ikke kan vente på en aftaleseddel, kan man fx sikre sit bevis ved i første omgang at sende en e-mail til bygherren, hvor man ”bekræfter”, at bygherren har bedt om ekstraarbejdet, og at man vil sætte i gang med det samme. En sådan e-mail kan nemt sendes fra din smartphone på pladsen. Må man overnatte på en byggeplads? Det kommer an på hvad kommunen og brandvæsenet synes. Altså de lokale myndigheder der hvor pladsen ligger. For at blive mere konkrete har vi spurgt Lone Himmelstrup fra Kalundborg kommune, hvordan reglerne er i Kalundborg. Lone er Chef for Vej, Ejendom og Affald og siger: der er flere regler, der spiller ind. Der skal altid søges om tilladelse hos kommunen. Vurderes individuelt Sagerne skal sagsbehandles i hvert enkelte tilfælde på baggrund af en ansøgning, som vurderes ud fra konkrete forhold som fx antal overnatningspladser i forhold til byggeriets omfang, periodens længde og den samlede byggepladsindretning. Overnatning skal også vurderes i forhold til, om det kan være til gene for eventuelle naboer, og om der kan være særlige miljømæssige forhold, der skal vurderes nærmere. Endelig er der det overenskomstmæssige: Hvis man arbejder under Bygningsoverenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri (den grønne overenskomst), må man ikke overnatte på byggepladsen, jf. overenskomstens § 28. Hvilke regler gælder: Det drejer sig om flere forskellige regelsæt. Det kan være den konkrete planlov, hvor lokalplanen fx udelukkende tillader erhverv – eller det kan være områder, der er udlagt til boligområder. Her vil kommunen skulle tage hensyn til de fastboende. Hvis et område er godkendt til boligområde, kan det som udgangspunkt være i orden at overnatte på en plads, her spiller bygningsreglementets regler til gengæld ind. Sikkerhedsaspektet Sluttelig skal myndighederne have kendskab til, at overnatning finder sted af hensyn til brandrisiko og behov for redning af de overnattende, hvis der opstår brand på byggepladsen. AF ABELONE LIND ANDERSEN, NIELS ERIK DANIELSEN OG ANDERS KABEL Kontakt Hvis din arbejdsgiver er medlem af Dansk Byggeri, kan du altid ringe med spørgsmål om ekstraarbejder til Juridisk afdeling på tlf. 72 16 00 00. Ekstraarbejde skal aftales på byggemødet. Fotograf Ricky John Molly AF LOUISE DAHL KRATH JENSEN


193267 Under hjelmene 1-15 FINAL
To see the actual publication please follow the link above