Page 17

193267 Under hjelmene 1-15 FINAL

Det gør bare noget andet, når de hører det fra egne rækker SIDE 13 Under Hjelmene nr. 1/2015 STØVKAMPAGNE PÅ GAPS Har du et godt forslag der kan forbedre Du kan f.eks. stille forslag om... • miniming af støv • sikring rene og ryddelige arbejdsområder • minimering af støj • nye procedure der gør sikkerheden bedre • ideer til helt nye kampagner Der er ingen begrænsninger for hvad der kan stilles forslag om, og alle forslag vurderes og drøftes i samarbejde med sikkerhedskoordinatoren på GAPS. Forslagene kan du udarbejde alene, sammen med en kollega eller med dit fi rma. Udfyld en blanket og læg dit forslag i forslagskassen, som du fi nder foran projektkontoret, eller send en mail til: mwja@kubenman.dk, hvor du skriver ”forslag” i emnefeltet. FORSLAG: ”Jeg synes at affaldsstationerne er en rigtig god idé. Jeg startede på pladsen i går og har allerede brugt den”, fortæller elektriker Torben Larsen fra FINI EL i midten af billedet. Til venstre Anne M. Anttila, Dansk Byggeri og til højre Thomas Østerbye, FINI EL. Har du et godt forslag til at forbedre arbejdsmiljøet på byggepladsen? I Region Sjælland bygges et nyt psykiatrisygehus i Slagelse. I forbindelse med byggeriet ønsker bygherre af involvere håndværkerne mest muligt. Det betyder, at håndværkerne bliver taget med på råd, når der skal forberedes kampagner om et bedre arbejdsmiljø. Oprydningsprogrammet er iværksat af Kuben Management A/S på vegne af Region Sjælland. Det er virksomheden Jakon A/S, der er idéskaber på oprydningsprogrammet og implementeringen sker i samarbejde med bygherrens sikkerhedskoordinator og sikkerhedsrådgivere. Programmet løber i hele byggeperioden frem til august 2015, hvor byggeriet skal stå klart. Hvordan kommer kampagnen helt ud til håndværkerne? Region Sjælland som bygherre ved udmærket godt, at en ting er at sige det – en anden ting er at gøre det. Derfor har bygherre også investeret ekstra ressourcer i at få oprydningen indført hos alle håndværkere på pladsen. ”Vi fik en af Jakons arbejdsmiljørepræsentanter til at fortælle om programmet til de øvrige håndværkere”, fortæller Charlotte Degn. ”Det gør bare noget andet, når de hører det fra egne rækker”, konstaterer hun. ”Desuden bruger vi meget tid på at tale om arbejdsmiljø med de mange håndværkerne, Byggepladsen GAPS, hvor det nye psykiatrisygehus opføres, er på 158.000 m2, og der opføres i alt 44.000 m2 byggeri. Det betyder, at der færdes op til 300 håndværkere samtidigt på området, og op mod 10 entreprenører er i gang på samme tid. Det stiller særlige krav til sikkerhed og arbejdsmiljø. Derfor har bygherre taget flere initiativer til at sætte fokus på arbejdsmiljø hos både håndværkere og ledelse. Støvkampagne og program for oprydning Charlotte Degn fra Kuben Management A/S er bygherrens sikkerhedsrådgiver, og har været med på byggeprojektet siden byggestart i maj 2013. ”Vi ved …”, siger Charlotte Degn, ”…at det har stor betydning for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsglæden samt kvaliteten, når vi kan arbejde under gode og sikre forhold.” Med programmet ”Rod koster kassen – ryd op på pladsen” har bygherre i efteråret 2014 sat fokus på den daglige oprydning og rengøring af arbejdsstedet, affaldssorteringen, transport af affald, indretning af containerplads og generel orden og ryddelighed. Det er nemt at stille forslag, som kan forbedre arbejdsmiljøet. Et par linjer på et stykke papir – og så ned i forslags- kassen med de gode ideer. Charlotte Degn, Bygherres sikkerhedsrådgiver fra Kuben Management A/S forklarer om oprydningsprogrammet på GAPS, Psykiatrisk Sygehus i Slagelse. Casper Petersen, arbejds- mand fra Schjøtt & Davidsen. ”Når du kommer ind her på byggepladsen, kan du slet ikke mærke støvet, som man kan på mange andre byggerier”, forklarer Johan Philip, arbejdsmand ved Schjøtt & Davidsen. som er på byggeriet.” Kuben Management A/S har stået for planlægningen af alle byggeriets kampagner og sikrer, at der løbende sker særlige initiativer på pladsen med fokus på sikkerhed. Der er bl.a. udarbejdet pjecer og plakater til håndværkerne om oprydningsprogrammet og andre forhold vedrørende minimering af støv og seneste materiale om faldsikring og arbejder i højden. Materialet har de bedt byggeledelsen benytte i forbindelse med de obligatoriske sikkerhedskurser for alle på byggepladsen. Håndværkerne er positive Casper Petersen er arbejdsmand hos entreprenør Schjøtt & Davidsen er glad for initiativet fra bygherre. ”Jeg kunne desværre ikke selv være med på kampagnedagen, men jeg har fået at vide hos vores byggeledelse, at vi bare skal komme med forslag til bygherre om arbejdsmiljø. Det synes jeg er godt, og giver os noget mere i forhold til at tage ansvar for sikkerheden på byggepladsen”. AF ANNE M. ANTTILA ALLE FORSLAG ER VELKOMNE ! MAIL: TELEFON: Vi siger mange tak for dit input! GAPS Det ny psykiatrisygehus i Slagelse arbejdsmiljøet på byggepladsen? OG PRÆMIEN ER........ De 10 bedste forslag præmieres, og alle gode forslag bliver sat i værk.


193267 Under hjelmene 1-15 FINAL
To see the actual publication please follow the link above