Page 19

193267 Under hjelmene 1-15 FINAL

Claus ville skaffe 10 eksempler på nærved-ulykker, ellers ville han give basser SIDE 15 Under Hjelmene nr. 1/2015 ... og så var der basser! Da Claus Thrane, som er byggeleder hos Adserballe og Knudsen, tilbød et væddemål om nærvedulykker, sagde Bambus-konsulent Niels Erik Danielsen top! Niels Erik deltog i sikkerhedsmødet på Slagelse Boligselskabs byggeplads – renovering af boliger ved Grønningen i Slagelse. Claus ville skaffe 10 eksempler på nærvedulykker, ellers ville han give basser. Ulykker der ikke sker, lærer man af Væddemålet opstod, da Niels Erik spurgte til nærvedulykker, som der åbenbart ikke var nogen af. Det er lidt uforståeligt, at der næsten aldrig er nærvedulykker på landets byggepladser, fordi det er ulykker, der ikke sker, man kan lære noget af. Tilløb til ulykker skal undersøges, og der skal gennemføres foranstaltninger, som forhindrer gentagelse. Her er nogle af de eksempler, Claus havde fundet frem til: Ledninger på adgangsvej, dæk lå løst, affald på stillads, manglende brug af sele ved arbejde i bomlift, kørende og gående trafik var ikke adskilt og ansat gik uden hjelm, mens der kranes. Disse eksempler viser meget godt, hvad en nærvedulykke er. Desværre Byggeleder fra Adserballe og Knudsen Claus Thrane. Sikkerhedskoordinator Christian Ninn-Hansen fra Fjerring A/S, byggeleder fra Adserballe og Knudsen Claus Thrane og arbejdsmiljørepræsentant Søren Madsen fra Adserballe og Knudsen Så blev der givet basser ... Vejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Den nye reviderede branchevejledning indeholder regler og gode råd om den nødvendige planlægning og brug af tekniske hjælpemidler, når vinduer og glas skal håndteres. Oprindelig indeholdt vejledningen også et afsnit om døre, men håndtering af døre får i stedet sin egen vejledning, som formodentlig bliver klar i løbet af 2015. I både vejledning om vinduer og i den kommende om døre har Dansk Byggeri Træsektionen deltaget i revideringsarbejdet. Scan koden og se branchevejledning om vinduer og glasfacader Eksempler på årsager til ulykker 16/3 Ledninger på adgangsvej 17/3 Dæk lå løst 17/3 Ledninger på adgangsvej 18/3 Affald på stillads 19/3 Manglende brug af sele i bomlift 20/3 Kørende og gående trafik er blandet 23/3 Ansat uden hjelm, mens der kranes er det et problem for mange at finde frem til, hvad der egentlig er en nærvedulykke. Forhåbentlig kan Claus’s eksempler bruges til inspiration. Hvem vandt så? Det gjorde Claus og arbejdsmiljøet, så Bambus gav basser. Revideret vejledning om tagdækning Den ny reviderede udgave af branchevejledningen om tagdækning inkluderer nu bl.a. kravene til bygherrens koordinering af arbejdsmiljøarbejdet i både projekterings- og udførelsesfasen. Desuden er de nyeste regler for tagarbejde blevet indarbejdet i vejledningen. Dansk Byggeri Tagdækningssektion har deltaget i revideringen af vejledningen. Scan koden og se branchevejledning om tagdækning AF NIELS ERIK DANIELSEN


193267 Under hjelmene 1-15 FINAL
To see the actual publication please follow the link above