Page 24

193267 Under hjelmene 1-15 FINAL

Udenlandske kollegaer kan også ”knække ulykkeskurven” SIDE 20 Under Hjelmene nr. 1/2015 Set i Vietnam Der er masser af udfordringer med arbejdsmiljøet på de danske byggepladser, men begynder vi at sammenligne med de sikkerhedsforhold, som mange af vores udenlandske kolleger har, når de arbejder i andre afkroge af verden – så må vi nok konstatere, at de i den grad også trænger til at ”knække ulykkeskurven”. Det er konsulent Gunnar Fuglsang fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus, der har indfanget de forskellige situationer i Vietnam. ”Splint” De 10 største byggerier i Danmark med opstart i 2014 Nr. 1: Fredericia 1.800 mio. kr. Opførelse af et flisfyret fjernvarmeanlæg, der skal levere 320MW varme baseret på biomasse. Anlægsentreprenører: CG Jensen, Per Aarsleff og Arkil Nr. 2: Kongens Lyngby 1.250 mio. kr. DTU institut for Life Science & Bioengineering, faciliteter til forskning og undervisning, 55.000 m2. Råhusentreprenør: MT Højgaard Nr. 3: København Ø 1.250 mio. kr. Niels Bohr Bygningen. Forskningsbygning på Københavns Universitet, 50.000 m2. Råhusentreprenør: Per Aarsleff, bemanding 80-100 håndværkere. Nr. 4: København Ø 1.200 mio. kr. Righospitalets nye nordfløj med bl.a. 33 operationsstuer og 212 ensengsstuer, 54.700 m2. Råhusentreprenør: NCC Construction. 5: København S 1.022 mio. kr. Søndre Campus, til og ombygning på Københavns Universitet, Amager, juridisk og teologisk fakultet. 48.000 m2. Styrende råhusentreprenør: B. Nygaard Sørensen. 6: Aarhus N 1.009 mio. kr. Halmfyret kraftvarmeværk, der skal levere 37MW el og 77 MW varme. Råhusentreprenør: Arkil og CJ Anlæg. Opførelse af anlæggets 104 m høje skosten: MT Højgaard. 7: København S 1.000 mio. kr. Nordeas domicil i Ørestaden. 46.600 m2 opføres med MT højgaard som totalentreprenør. 120 håndværkere har deres daglige gang på pladsen. Byggeriet skal afleveres den 31. januar 2017. 8: Hvidovre 915 mio. kr. Danmarks første højhastighedsbane – København-Ringsted. Opføres af Aarsleff og der er 125-150 håndværkere tilknyttet pladsen. Der bygges bl.a. 1.255 m tunnel og byggeriet skal afleveres januar 2017. 9: Måløv 775 mio. kr. Novo Nordisk 16.724 m2 forskningscenter, Per Aarsleff er hovedentreprenør og byggeriet forventes afsluttet i marts 2016. 10: Lemvig 676 mio. kr. Kystsikrings- og oprensningsarbejder ved den Jyske Vestkyst. Rohde Nielsen pumper strandsand til kystsikring og oprenser i havne og sejlrender. Arbejdet strækker sig helt frem mod 2020. Kilde: Building-Supply og CRM-Byggefakta Danmarks største byggeri opstartet i 2014; Skærbækværket ved Fredericia, bortsprængning af eksisterende askesilo. DANMARK RUNDT En af Hoffmanns svenske kollegaer fik i forbindelse med savning af forskallingsbrædder en splint i næsen. Splinten ramte ikke øjet, manden havde jo også beskyttelsesbriller på, men det viser, hvor vigtigt det er at bruge de personlige værnemidler.


193267 Under hjelmene 1-15 FINAL
To see the actual publication please follow the link above