Page 6

193267 Under hjelmene 1-15 FINAL

Som Fanden læser Bibelen …” SIDE 6 Under Hjelmene nr. 1/2015 Regler for arbejder i højden Rundt omkring i branchen er der lidt frie fortolkninger for arbejder i højden, så her er en lille opsamling Mange har den opfattelse, at de – jf. AT’s regler – må udføre arbejde på tage med 5 m frit fald til terræn, hvis det passer dem. Det er en meget, meget fri fortolkning af reglerne (som Fanden læser Bibelen), og det er ikke korrekt – og måske også lidt dumt eller overmodigt? Men det er ikke underligt, at den myte er opstået, for der ER mange ting at forholde sig til, når der snakkes arbejder i højden. Arbejder i højden skal overholde de krav, som Arbejdstilsynet opstiller i hhv.: • AT’s vejledning 2.4.1-februar 2014 Fald fra højden på byggepladser • AT’s vejledning 2.4.2-februar 2014 Fald fra højden ved arbejder på tage Vejledningerne omhandler de sikkerhedsforanstaltninger, der skal etableres, når der arbejdes i højden, så de ansatte sikres mod nedstyrtning og gennemstyrtning. Når sikringen er foretaget, skal håndværkerne og andre der kommer på byggepladsen, også respektere disse. Det kan desværre indimellem knibe, men det er en helt anden snak og hører mere under kategorien adfærd og kultur. For alle sikkerhedsforanstaltninger gælder, at de skal vælges under hensyn til arbejdets art og karakter, højden der arbejdes i og de forhold, hvorunder arbejdet udføres. Rækværk, der bruges som sikring mod nedstyrtning, skal – uanset om det er et systemrækværk eller et rækværk, der konstrueres på stedet – være tilstrækkeligt højt, have den fornødne styrke og være forsvarligt udført, så det effektivt kan forhindre, at en person falder ned. Et rækværk med en håndliste i 1 meters højde, en knæliste i 0,5 meters højde og en 15 cm høj fodliste vil i de fleste tilfælde være tilstrækkelig sikring mod nedstyrtning fra områder med en hældning på op til 10 grader. Et rækværk, som ikke er korrekt monteret, eller hvis styrke ikke er tilstrækkelig, er falsk tryghed. Husk også, at de som monterer rækværket skal være sikret. Dette gøres oftest ved brug af faldsikringsudstyr. Se evt. temasiderne i under Hjelmene nr. 2/2014. For flade områder gælder, at en afspærring opsat 2 m fra kanten altid kan være en løsning. Der må dog ikke anvendes plastbånd og minestrimler, og afspærringen skal være sikret mod at vælte. Arbejde langs kanter o.l. ved højder UNDER 2 m Den gamle regel om, at man ”måtte falde 2 m ned” gælder ikke mere. I dag skal der vurderes, om forhold ved arbejdet, som fx brug af maskiner, opmærksomhedskrævende arbejder, vejr, underlag m.m. betyder, at der er fare for nedstyrtning. Desuden skal der vurderes, om skaden øges, fordi man falder ned på skarpe kanter, opragende dele, trapper o.lign. Arbejder langs kanter o.lign. ved højder OVER 2 m Der er risiko for at komme alvorligt til skade, hvis man falder fra højder på over 2 m, fordi man rammer jorden med stor hastighed. Et fald på 2 m betyder således, at man rammer underlaget med en hastighed på mere end 20 km i timen, og hastigheden stiger med faldhøjden. Risiko for fald fra højder over ca. 2 m skal forebygges med effektive, kollektive sikkerhedsforanstaltninger som fx rækværk, stilladser eller afspærring.  Individuelt faldsikringsudstyr må kun bruges, hvis de kollektive sikkerhedsforanstaltninger ikke med rimelighed kan bruges på grund af arbejdets art og karakter. Stilladsdækket, der bruges som sikring mod nedstyrtning, skal så vidt muligt placeres i niveau med det sted, hvorfra det skal sikre mod nedstyrtning. Stilladset skal placeres så tæt som muligt på bygningen. Overstiger afstanden mellem bygningen og stilladsdækket 30 cm, skal der både monteres indvendigt rækværk på stilladset og rækværk på bygningen for at forhindre, at en person kan falde ned mellem stilladset og bygningen. Det forudsættes, at stilladset slutter tæt til facaden på det sted, hvor der er adgang mellem bygningen og stilladset. Stilladser og rækværk på stilladser skal leve op til sikkerhedsniveauet i EN/ DS-standarderne for facadestilladser og midlertidige konstruktioner til bygningsværk (stillads) eller tilsvarende. Arbejder fra højden


193267 Under hjelmene 1-15 FINAL
To see the actual publication please follow the link above