Page 7

193267 Under hjelmene 1-15 FINAL

Risikoen opstår, hvis der er huller i etageadskillelse …” SIDE 7 Under Hjelmene nr. 1/2015 Gennemstyrtning Der er risiko for at komme alvorligt til skade, hvis man falder ned i en bygning, konstruktion o.l. uanset, hvor langt man falder. Risikoen opstår bl.a., hvis der er huller i etageadskillelse og dæk samt ved niveauspring i bygninger. Risikoen forøges, hvis man fx håndterer ting, der spærrer for udsynet, hvis lysforholdene er dårlige, hvis man bruger svejseskærm, hvis man arbejder på et ujævnt underlag, eller hvis der er risiko for, at man kan snuble over materialer og rod. Der kan også opstå risiko for fald ned i bygninger eller konstruktioner under opbygning og montage af fx stålkonstruktioner og elementer. Risiko for fald ned i bygninger eller konstruktioner skal forebygges med effektive, kollektive sikkerhedsforanstaltninger som fx rækværk, overdækning, afspærring eller sikkerhedsnet. Sikkerhedsnet – der ikke sikrer mod nedstyrtning, men alene afbøder et fald – kan bruges som sikring i situationer, hvor det ikke er muligt at bruge mere sikre metoder. Sikkerhedsnet skal monteres så tæt som muligt oppe under det sted, der skal sikres, og udfylde hele hullet. Sikkerhedsnet skal monteres på en sådan måde, at en person, der falder ned i nettet, ikke kan ramme bygningsdele mv. Sikkerhedsnet er en ”sidste udvej” og kræver stor forberedelse herunder beskrivelse af redning i Beredskabsplanen. AF SUSANNE NEJST LØRUP Pladser for op- og nedhejsning af materialer m.v. og rør til nedstyrtning af affald skal være forsynet med rækværk, skærm, net eller lign., når den lodrette afstand fra tagkant til det omgivende underlag det pågældende sted overstiger 2 meter. Ved arbejde og færdsel på tage, skal der alt efter tagets hældning træffes følgende kollektive sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning fra tagkant og tagfod: Taghældning under 15º: Hvor tagkanten er mere end 3,5 meter over det omgivende underlag, skal der langs kanten opsættes rækværk eller anden lige så effektiv sikring. Hvis tagarbejdet foregår på skridsikkert underlag og under gode vind- og vejrforhold, kan højden hæves til 5 meter. Det skal ligeledes vurderes, hvilket underlag man falder ned til. Det siger sig selv, at et fald til betongulv fra 5 m højde er mere problematisk end et fald til et blødt underlag. Her skal også tages hensyn til selve arbejdet og 4. BYGGEPLADSINDRETNING Arbejde på tage ARBEJDE PÅ TAGE ● Uanset højden og taghældningen skal man sikres, hvis der er særlige fare for, at man kan falde ned, eller hvis det er særligt farligt Man skal sætte rækværk op langs tagets kant, hvis der arbejdes, hvor opmærksomhedskræ- vende det er. Hvis arbejdet kan udføres, uden at det er nødvendigt at komme nærmere end 2 meter til tagkanten, kan rækværket erstattes af en tydelig og holdbar markering af arbejdsstedet. Færdsel må ikke finde sted uden for markeringen. Taghældning på 15º til 34: Hvis tagfoden er mere end 2 meter over det omgivende underlag, og der under arbejdets udførelse vil forekomme arbejde eller færdsel i en højde af 5 meter eller derover, skal der, inden arbejdet påbegyndes, ved tagfoden anbringes stillads, skærm, net eller lign., der med sikkerhed kan standse fald af personer. Hvis taget er glat, skal der, uanset hvilken højde, der arbejdes i, anvendes tagstiger, medmindre lægterne forsvarligt kan fungere som sådanne. Taghældning på 34º til 60: Der skal træffes foranstaltninger som angivet i nr. 2 og derudover anbringes skærm, net eller lign. således, at den lodrette afstand fra de steder, hvorfra der arbejdes, til skærmen m.v. aldrig overstiger 5 meter. Der skal desuden, uanset hvilken højde der arbejdes i, altid anvendes tagstiger, medmindre lægterne forsvarligt kan fungere som sådanne. Taghældning over 60º: Der skal træffes foranstaltninger som angivet i nr. 3, dog således, at den lodrette afstand fra arbejdssteder til skærm m.v. aldrig overstiger 2 meter. Arbejder i højde fra tag 255 at falde ned fra taget. ● Man skal sikre kastet ned materialer af vinden. og værktøj mod at glide ned eller blive ● Arbejde ved eller på udhæng og lignende kan sikres med stillads. ● Man skal ved valg af sikkerhedsforanstaltninger lægge vægt på arbejdets art, vejrforholdene, tagfl adens art, hvad man kan falde ned i/på s amt en kombination af ovennævnte faktorer m.v. ● Huller i tagfl overdækning. aden skal altid sikres med rækværk, eller bæredygtig Flade tage under 15 grader eller man færdes på tage med en hældning på under 15°, og hvis tagkanten samtidig er mere end 3,5 m over terræn. 1m 2m < 3,5 m Scan koden og læs mere om tagarbejde i sikkerhedshåndbogen


193267 Under hjelmene 1-15 FINAL
To see the actual publication please follow the link above