Page 8

193267 Under hjelmene 1-15 FINAL

Byggepladsen var ikke indrettet forsvarligt SIDE 8 Under Hjelmene nr. 1/2015 Strakspåbud om adskillelse af kørende og gående trafik Tydelig adskillelse af kørende og gående trafik er et krav på byggepladsen, men hvad skal der til for, at det er i orden? Påbudet blev givet med hjemmel i Bekendtgørelse 1516 om Bygge- og anlægsarbejder § 47: § 47. Det skal så vidt muligt tilstræbes, at adgangs- og transportveje for kørende og gående trafik holdes adskilt, og at kørevejene er ensrettede. Hvor dette ikke er muligt, skal der etableres en passende sikkerhedsafstand mellem den kørende og gående trafik. Ved porte, hvor der ikke er sikker passage for gående, skal der forefindes tydeligt afmærkede indgange, herunder døre, der ikke må blokeres. Læs også BAR-BA’s vejledning om ”Færdsel på byggepladsen, adgangs og transportveje”. Under en landsdækkende byggepladsaktion falder der et strakspåbud af på en byggeplads, hvor kørende og gående trafik ikke er adskilt. Pladsen er ryddelig og overskuelig, og byggepladsvejen bred og farbar, men medarbejdere og kørende materiel – her en gravemaskine – færdes på byggepladsvejen samtidigt uden tydelig adskillelse. Arbejdstilsynet vurderer, at byggepladsen ikke var indrettet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Adskillelsen skal ske allerede ved indgangen til pladsen, Entreprenøren HHM efterkom påbuddet ved at udvide bredden på porten ind til pladsen og opstille kegler med kæde mellem kørende og gående trafik. Mange byggepladser i Danmark har adskilt kørende og gående trafik, men ikke alle er opmærksom på, at det skal ske allerede ved indgangen til pladsen, i porten, for at medarbejdernes færdsel på pladsen bliver sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig. AF PIA ENEMÆRKE BECKER Byggepladsens adgangsveje efter påbuddet var efterkommet. Nu er gående og kørende trafik adskilt – helt ud til porten AT’s billede, der viser, at kørende og gående trafik ikke er adskilt.


193267 Under hjelmene 1-15 FINAL
To see the actual publication please follow the link above