Page 10

ePDF 258296_Under Hjelmene 1-16

Der må ikke stå folk på rullestillads under flytning SIDE 10 Under Hjelmene nr. 1/2016 Rulle- og bukkestilladser kræver særlig opmærksomhed På de fire tema-sider i midten af dette nummer af Under Hjelmene sætter vi spot på arbejdet fra stilladser. Men da der er langt flere opmærksomhedspunkter ved stilladsarbejde, end pladsen på de fire midter-sider tillader, har vi også valgt at angribe emnet på denne side. Rulle- og bukke-stilladser sætter nemlig en række begrænsninger for, hvad stilladserne kan bruges til, hvor høje de må være, hvor stor last de kan bære – og dermed også hvilke arbejdsopgaver, der må udføres fra stilladset. RULLESTILLADSER  Skal opstilles og nedtages efter leverandørens monteringsvejledning, og skal udføres så der ikke opstår nedstyrtningsfare under opstilling og nedtagning.  Opstillere skal have modtaget særlig instruktion.  Hvis stilladsdækkets højde er over 3 m, kræves 1 dags stilladsuddannelse for at opstille, BUKKESTILLADSER  Skal opstilles og nedtages efter leverandørens monteringsvejledning, og skal udføres så  Opstillere skal have modtaget særlig instruktion.  Hvis stilladsdækkets højde er over 3 m, kræves 1 dags stilladsuddannelse for at opstille,  Skal stå på et fast og bæredygtigt underlag.  Opklodsninger må højst være 20 cm høje og må ikke være sten o.l., der kan knække  Der må højst være 3 m mellem bukkene.  Skal monteres med stilladsdæk uden overlap (snublefare).  Stilladsdækkene skal kunne tåle den påtænkte belastning (se leverandørens anvisninger).  Skal have fuldt rækværk (hånd-, knæ-, fodliste) i højder over 2 m, eller hvis der er særlig  Adgangsstige skal være fastholdt og rage 1 m op over adgangsstedet.  Der må ikke arbejdes fra løse kasser, bukke o.l. på stilladset.  Det anbefales kun at bruge bukkestillads til arbejde i max 2,20 m dækhøjde.  Forankres som hovedregel til bygning i højder over 2 m.  Bukkestilladser egner sig ikke til faldsikring ved tagarbejde. Bruges det alligevel skal det Tagarbejde og stillads Stilladser opsat til tagarbejde skal normalt både fungere som færdsel og arbejdsområde, og som sikring mod at personer eller materialer styrter ned. Derudover fungerer stilladset ofte også som materialeoplag. Afstanden mellem stilladsdæk og tagfod må maksimalt være 0,5 meter målt fra overside af tagbelægning til overside af stilladsdæk. Hvor der er meget færdsel mellem stillads og tagflade, bør der etableres en særlig adgangsvej fra stillads til tag. Der må ikke være opragende genstande på stilladsdækket. Hvis taget hælder 15 grader eller derover, skal stilladset og tilhørende rækværk kunne fange en faldende person. Derfor skal rækværket suppleres med en ”kasseskærm” eller finerplade. Kasseskærmen skal minimum være 1 meter høj (se illustration) og skal mindst være lige så høj, at den er i niveau med en flugt 1 meter over tagbelægningen. Net eller plast på stilladset vil ikke kunne erstatte kasseskærmen. der ikke opstår nedstyrtningsfare under opstilling og nedtagning. ændre og nedtage stilladset. eller knuses. fare ved nedstyrtning. fastgøres til facaden, men kontakt producenten for vejledning. Stilladset til tagarbejde skal monteres med vandret tæt afdækning på øverste stilladsdæk. Vandret tæt afdækning betyder, at der ikke må være huller, revner eller andet, hvor en kugle med en diameter på 30 mm kan falde igennem. Der er skrappere krav ved arbejde med skifer eller lignende bygningsdele. Det kan være nødvendigt at sikre yderligere mod materialenedstyrtning, ved montage af net eller plast uden på stilladset. I forbindelse med større tagrenoveringer, hvor der oplagres større materialemængder på stilladset, eller hvor der fx foregår skæring af tagsten på stilladset, bør mindre stilladser suppleres med materialeplatforme i lastklasse 4 – 6. AF PETER KIRKEGAARD OBS: Se meget mere om stilladsregler i TEMA’et på midtersiderne af dette nummer af Under Hjelmene. ændre og nedtage stilladset.  Må kun bruges på jævnt og bæredygtigt underlag.  Underlaget skal kunne tåle stilladsets vægt inkl. materialer og folk.  Skal have punkterfri hjul, som skal være fastlåste under brug.  Skal stå i lod og må ikke kunne vipp.e  Skal have fuldt rækværk (hånd-, knæ-, fodliste) i højder over 2 m, eller hvis der er særlig fare ved nedstyrtning.  Der må ikke stå folk på stilladset under flytning.  Skal udfyldes med dæk i stilladsets fulde bredde. Dækkene skal være fastholdt.  Adgang skal ske via indvendige stiger. Der må dog klatres uden noget i hænderne ad gavl- rammerne op til 3m mellem dækkene, hvis der ikke er mere end 30 cm mellem tværrørene.  Opgangsluger skal være lukkede hvor der arbejdes.  Der må ikke arbejdes fra løse kasser, bukke o.l. på stilladset.  Må som hovedregel ikke påmonteres hejs eller lignende.  Må som hovedregel ikke bygges over 8 m højde udendørs og 12 m indendørs.  Skal have støtteben efter opstillingsvejledningen.  Må kun belastes som klasse 2 eller 3 (se monteringsvejledningen). Bukkestilladser bruges typisk til småhusbyggeri. Rullestillads i en specialopstilling, der kræver beregning. Under Hjelmenes redaktion har sammensat to tjeklister for henholdsvis bukke- og rullestillads. Brug dem – og få dermed styr på din sikkerhed på stilladset. AF FLEMMING HANSEN Ikke sådan...


ePDF 258296_Under Hjelmene 1-16
To see the actual publication please follow the link above