Page 11

ePDF 258296_Under Hjelmene 1-16

TEMAU N D E R H J E L M E N E Nr. 1/2016 Et sikkert stillads 5 gode råd – FØR du går op på et stillads:  Der skal være et synligt grønt ibrugtagningsskilt ved adgang til stillads.  Der skal være rækværker hele vejen rundt på stilladset – også på indersiden, hvis der er mere end 30 cm til facaden.  Hvis der er åbne felter skal adgang til stedet tydeligt være afspærret.  Facadestilladser skal være forankret i bygningen.  Ved tagarbejde skal der være skærm øverst på stillads, så det sikrer mod nedstyrtning. Temaet i dette nummer af Under Hjelmene er stilladser. På de næste 4 sider, (som er til at tage ud af avisen og hænge op på opslagstavlen), kaster vi lys over nogle af de spørgsmål, der er, når der skal arbejdes med stilladser, og det er lige fra valg af stillads, opstilling og ændringer til en god praksis for brug af dem. Stilladser anvendes af mange håndværkere, til mange formål på både nybyggeri og renoveringsarbejder, fordi der i branchen og hos Arbejdstilsynet er en generel opfattelse af, at stilladser er gode og sikre tekniske hjælpemidler, når der skal arbejdes i højden. Men det kræver, at man inden gør sig fuldstændigt klare overvejelser og tager beslutninger om, hvad stilladset skal bruges til. Ellers kan det betyde både ulykker og en masse problemer med fx adgang til, brug af og transport på stilladset. Der sker hvert år alt for mange faldulykker fra stilladser i forbindelse med montage og brug. Disse ulykker er ofte meget alvorlige med forstuvninger eller brækkede knogler til følge, og i enkelte tilfælde ender det desværre med dødsfald. Mange af ulykkerne sker, fordi der er sket fejl i forbindelse med opsætning eller brug af stilladset.


ePDF 258296_Under Hjelmene 1-16
To see the actual publication please follow the link above