Page 12

ePDF 258296_Under Hjelmene 1-16

Last-/Breddeklasseskema Der skal til enhver tid være en fri passage (mellem søjlerne/gennem rammen) på 0,6 m overalt Breddeklasse (w) Lastklasse W06 (0 ,6m - 0,9 m) *4 W09 (0,9 m - 1,2 m) *4 1T illadelig Belastning: - Jævnt fordelt pr. m2 75 kg - Punktlast 0,5 m x 0,5 m 150 kg 2T illadelig Belastning: - Jævnt fordelt pr. m2 150 kg - Punktlast 0,5 m x 0,5 m 150 kg 3T illadelig Belastning: - Jævnt fordelt pr. m2 200 kg - Punktlast 0,5 m x 0,5 m 150 kg • Malerarbejde • Mindre reparationsarbejder *5 • Fugeudkrasning med let håndværktøj • Transport af håndværktøj og mindre materialer, som håndværkeren kan have i hænderne er tilladt • Transport af materialer udover ovennævnte er ikke tilladt • Placering af materialer på stilladset er ikke tilladt • Malerarbejde • Mindre reparationsarbejder *5 • Transport af håndværktøj og materialer, vægtmæssigt svarende til klassen er tilladt • Transport af materialer udover ovennævnte er ikke tilladt • Placering af materialer på stilladset er ikke tilladt *7 4T illadelig Belastning: - Jævnt fordelt pr. m2 300 kg - Punktlast 0,5 m x 0,5 m 300 kg • Malerarbejde • Mindre reparationsarbejder *5 • Fugeudkrasning med let håndværktøj • Transport af håndværktøj og mindre materialer, som håndværkeren kan have i hænderne er tilladt • Transport af materialer udover ovennævnte er ikke tilladt. • Placering af materialer på stilladset er ikke tilladt • Malerarbejde • Mindre reparationsarbejder *5 • Transport af håndværktøj og materialer, vægtmæssigt svarende til klassen er tilladt • Placering af materialer på stilladset er tilladt under hensyntagen til stilladsets belastningsklasse 5T illadelig Belastning: - Jævnt fordelt pr. m2 450 kg - Punktlast 0,5 m x 0,5 m 300 kg • Malerarbejde • Mindre reparationsarbejder *5 • Fugeudkrasning med let håndværktøj • Transport af håndværktøj og mindre materialer, som håndværkeren kan have i hænderne er tilladt • Transport af materialer udover ovennævnte er ikke tilladt. • Placering af materialer på stilladset er ikke tilladt • Malerarbejde • Mindre reparationsarbejder *5 • Transport af håndværktøj og materialer, vægtmæssigt svarende til klassen er tilladt • Placering af materialer på stilladset er tilladt under hensyntagen til stilladsets belastningsklasse 6T illadelig Belastning: - Jævnt fordelt pr. m2 600 kg - Punktlast 0,5 m x 0,5 m 300 kg • Malerarbejde • Mindre reparationsarbejder *5 • Fugeudkrasning med let håndværktøj • Transport af håndværktøj og mindre materialer, som håndværkeren kan have i hænderne er tilladt • Transport af materialer udover ovennævnte er ikke tilladt. • Placering af materialer på stilladset er ikke tilladt • Malerarbejde • Mindre reparationsarbejder *5 • Transport af håndværktøj og materialer, vægtmæssigt svarende til klassen er tilladt • Placering af materialer på stilladset er tilladt under hensyntagen til stilladsets belastningsklasse Det rigtige stillads... Generelle krav:  Opstillingsvejledningen skal følges! Heri fremgår bl.a. krav til diagonalafstivninger. Beskadigede stilladsdele må ikke benyttes.  Stilladsopstilleren skal udlevere en brugsanvisning til brugerne af stilladset om, hvad et opstillet stillads må bruges til, belastes med osv. Et ibrugtagningsskilt er ikke nok.  Underlaget skal være stabilt. Stilladsfødderne skal hvile på hele fladen. Opklodsning må højst være 20 cm høj.  Der skal være rækværk overalt, hvor der er risiko for at komme til skade ved fald fra stilladset og altid over 2 m. Rækværk består altid af hånd-, knæ- og fodliste  Der må ingen steder være over 30 cm mellem stilladsdæk og facade. Ved opmuring, vinduesmontage og lignende tungt arbejde max. 10 cm.  Ved konsoldæk forskudt 0,5 – 2,0 m fra hoveddækket kan man nøjes med en håndliste. Ved forskydning på mere end 2 m indvendig i stilladset kræves også knæliste.  Stilladsdæk skal være fastholdte, så de ikke kan vippe eller forskyde sig.  Der må ikke være mere end 8 cm mellem stilladsdæk. I blindrum skal dækket være tæt. Evt. skruetvinger skal være ikke-forskydelige.  Afstanden fra belastet dæk til fodlisten må ikke overstige 3 cm midt på dækket.  Der skal til enhver tid være min 0,6 m fri til vandret passage på stilladset og en frihøjde på min. 1,9 m. Ved adgang fra trappeløb og ind på stilladset kan den frie passage være ned til 0,5 m.  Fastgørelser skal som hovedregel forankres i hvert andet knudepunkt, samt i alle søjler/rammer i stilladsets top og sider.  Der skal ekstra fastgørelser ved inddækning med net, plastik, ved hejse, skakte, udkragninger osv. Fastgørelserne må ikke række ind i adgangsvejene.  Der skal være tæt afdækning ved adgang under stilladset og ved indgange til bygning. Tæt afdækning betyder ingen huller over 3 cm i diameter.  Der må ikke arbejdes fra bukke, stiger og andre løse genstande på stilladset.  Hvis stiger bruges som adgangsvej, skal de være fastgjorte, have en hældning på 60-75 grader, og der skal være håndfæste 1 m over stilladsdækket.  Stilladser højere end 5 meter og længere end 10 meter, og som skal benyttes af mere end 2 personer samtidigt, skal have separate opgangsfelter med trapper.  Fastmonterede stilladser på over 2 meters højde skal forsynes med ibrugtagningsskilte, hvoraf det skal fremgå, hvad stilladset er opstillet til samt dato for dets opstilling og evt. ændring.  Kun folk med relevant stilladsuddannelse må opstille, ændre og nedtage standardstilladser over 3 m. Specialstilladser kræver den 2-årige stilladsuddannelse.  Stilladser hvor der skal køres med stenvogn, trillebør o.l. skal have en fri gennemgangsbredde på min. 90 cm. Skemaet er ikke en facitliste, men angiver hovedreglerne ved stilladser og deres anvendelse.


ePDF 258296_Under Hjelmene 1-16
To see the actual publication please follow the link above