Page 13

ePDF 258296_Under Hjelmene 1-16

overalt i stilladset. W12 (1,2 m - 1,5 m) *4 W15 (1,5 m - 1,8 m) *4 W18 (1,8 m - 2,1 m) *4 W21 (2,1 m - 2,4 m) *4 W24 (2,4 m +) *4 Kun til inspektion *1 Kun til inspektion *1 • Filsning • Lettere pudsearbejder *6 • Malerarbejde • Fugeudkradsning • Facadeisolering • Lettere vinduesudskiftning *6 • Tagarbejde • Sandblæsning • Højtryksspuling • Transport af håndværktøj og materialer, vægtmæssigt svarende til klassen er tilladt • Transport af materialer udover ovennævnte er ikke tilladt • Placering af materialer på stilladset er ikke tilladt *8 • Filsning • Pudsearbejder • Malerarbejde • Fugeudkradsning • Facadeisolering • Vinduesudskiftning • Tagarbejde • Sandblæsning • Højtryksspuling • Transport af værktøj og materialer, vægtmæssigt svarende til klassen er tilladt • Brug af tekniske hjælpemidler er muligt *7 • Placering af materialer på stilladset er tilladt under hensyntagen til stilladsets belastningsklasse. • Filsning • Pudsearbejder • Malerarbejde • Fugeudkradsning • Facadeisolering • Vinduesudskiftning • Tagarbejde • Sandblæsning • Højtryksspuling • Transport af værktøj og materialer, vægtmæssigt svarende til klassen er tilladt • Brug af tekniske hjælpemidler er muligt *7 • Placering af materialer på stilladset er tilladt under hensyntagen til stilladsets belastningsklasse. • Filsning • Pudsearbejder • Malerarbejde • Fugeudkradsning • Facadeisolering • Vinduesudskiftning • Tagarbejde • Sandblæsning • Højtryksspuling • Transport af værktøj og materialer, vægtmæssigt svarende til klassen er tilladt • Brug af tekniske hjælpemidler er muligt *7 • Placering af materialer på stilladset er tilladt under hensyntagen til stilladsets belastningsklasse. Håndværker på stilladset Den virksomhed, som har ansatte, der bruger stilladset, er ansvarlig for, at det er egnet til den opgave, som skal udføres, og at det er i forskriftsmæssig stand under brugen. Når stilladset skal tilpasses, efterhånden som arbejdet skrider frem, fx flytning af konsoller, fastgørelser eller lignende, skal det altid aftales med dem, der har opstillet stilladset. På den måde kan det sikres, at stilladset altid er i forskriftsmæssig stand. Ibrugtagningsskiltet ændres og opdateres løbende i takt med ændringerne. Valg af stillads Der findes to grundtyper af stilladser: Rulle/bukkestilladser, typisk til mindre opgaver og lavere højder, og systemstilladser, som igen er opdelt i rammestilladser og søjlestilladser. Ved bestilling af et stillads er der en række oplysninger, som er nødvendige for at stilladsentreprenøren kan levere et stillads, som er anvendeligt: Krav til bredde, herunder:  Arbejdsproces (ergonomi, knæliggende arbejde osv.).  Behov for fribredde (omkring arbejdsprocesser, materialer og tekniske hjælpemidler).  Tekniske hjælpemidler (hvor meget fylder de).  Materialer (hvor meget fylder de, og hvordan transporteres de). Krav til belastningen, herunder:  Arbejdsprocesser (hvor mange skal arbejde på stilladset – vægt).  Tekniske hjælpemidler (hvor meget vejer de).  Materialer (hvor meget vejer de). Uddannelse Hvis du opstiller, ændrer eller nedtager et stillads, der er højere end 3 meter, kræves flg. uddannelse:  3 ugers uddannelse for standardopstilling af facade og svært stål stillads.  1 dags kursus for standardopstilling af rulle- og bukkestilladser.  Kursus for specialstilladser, fx skorstensstillads eller overdækninger. Udenlandske stilladsopstillere skal have godkendt deres kvalifikationer af Arbejdstilsynet. Kravet gælder dog ikke for rulle- og bukkestillads. Med den 2 årige stilladsuddannelse kan du opstille alle stilladstyper. *1 Efter Arbejdstilsynets praksis er stilladser opstillet i lastklasserne 1 og 2, kun egnede til inspektionsstilladser, hvorfra der ikke skal udføres arbejde. AT-Vejledning 45-1 Stilladsopstillerens ansvar. Samtlige stilladsklasser må bruges til inspektion. *2 Lettere stående arbejde. *3 Lettere stående arbejde med et minimalt behov for transport på stilladsdækkene. *4 Valg af breddeklasser fra W12 og opefter afhænger bl.a. af behovet for transport og oplagring af materialer, samt brug af maskiner og løftegrej på stilladsdækkene. Stående og knæliggende arbejde er tilladt. Vandret transport ved brug af tekniske hjælpemidler, samt oplagring af materialer er muligt under hensynstagen til stilladsets belastningsklasse. Der skal til enhver tid, overalt på stilladset være 0,6 m fri vandret passage. *5 Inden for murer-, snedker-, tømrer-, glarmester- og blikkenslagerarbejde. *6 Vægtmæssigt mand og materialer svarende til klassen. *7 Hvis brug af det tekniske hjælpemiddel er tilladt jf. stilladsopstillerens udleverede brugsanvisning. *8 Dette kan dog fraviges, hvis producenten efterviser bæreevne, der overskrider lastklassen og der til stadighed kan holdes en fri gennemgangsbredde på 60 cm. (For breddeklasserne W21 og W24: Opmuring og ladetårne) (For breddeklasserne W21 og W24: Opmuring og ladetårne) (For breddeklasserne W21 og W24: Opmuring og ladetårne)


ePDF 258296_Under Hjelmene 1-16
To see the actual publication please follow the link above