Page 19

ePDF 258296_Under Hjelmene 1-16

... flere hundrede tidligere bygningsarbejdere dør årligt på grund af støvbelastninger SIDE 15 Under Hjelmene nr. 1/2016 Arbejdsmiljø set fra egen hjelm Debatfilm om otte vigtige arbejdsmiljø-temaer i byggeriet. Mere end hundrede timers råfilm er klippet ned til 13 minutters gennemgang Styr på støvet Arrangementet var foranstaltet af Byggeriets Arbejdsmiljøbus, der stillede op med kontant viden om de konsekvenser det har, at næsten 70 % af de faglærte danske bygningsarbejdere arbejder med støvende materialer i mere end en fjerdedel af ar- bejdstiden. Konsulent Peter Orby fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus lagde ud, og brugte sine egne udfordringer med lungesygdommen KOL som udgangspunkt for at fortælle om de muligheder, der er for at begrænse støvbelastningerne i arbejdsmiljøet. Efter oplæggene i skurvognen, fik en række leverandører mulighed for at demonstrere nogle af de forskellige sug, maskiner og personlige værnemidler, der kan mindske støvbelastningerne ganske betragteligt. Halvanden times solid information blev rundet af på pladsen med gode grill-pølser og sodavand til medarbejderne. Det er efterhånden ved at være en fast model for støv- arrangementerne, der er en del af den aktuelle støv-kampagne, som Byggeriets Arbejdsmiljøbus har iværksat for at få Der er stadig store problemer med støv på de danske byggepladser, og arbejdsmedicinerne vurderer fortsat, at flere hundrede tidligere bygningsarbejdere dør årligt på grund af støvbelastninger. Blandt andet derfor havde Skanska og KPC åbnet dørene for et formiddagsarrangement på en af de store byggepladser bag Fisketorvet i København. ”Man kan måske ikke helt undgå, at støvet opstår, men man kan forhindre det i at sprede sig på byggepladsen ved at inddække de støvende områder, fugte dem eller fjerne støvet ved kilden med udsugningsanlæg,” siger Peter Orby. Støv-kampagne Projektchef hos Skanska, Patrick Nørrested, var helt med på, at det var brugbar viden, der blev formidlet til folkene på pladsen: ”Vi har naturligvis fokus på byggestøvet, men der er ingen tvivl om, at vi sagtens kan lære mere om, hvad vi kan gøre for at forhindre, at støvet opstår, og om, hvordan vi beskytter os mod det,” sige han. løftet den generelle forståelse for, hvor farligt støvet egentligt er for medarbejderne. Derfor henvender kampagnen sig også til alle byggepladsens parter: Bygherre og rådgiver, mester, medarbejder, koordinator og byggeleder. ”Det gælder simpelthen om at få sat støv på dagsordenen, så der ikke er nogen tvivl om, at det er vigtigt, at det kan løses, og at det er et fælles ansvar,” siger konsulent Peter Orby fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus. AF MORTEN BICHEL af otte vigtige temaer for arbejdsmiljøet i byggeriet. Filmen ”Arbejdsmiljø set fra egen hjelm” er optaget gennem en tre-ugers periode, hvor to medarbejdere fra virksomheden Elindco har dokumenteret alle deres arbejdsopgaver. Mikkel Svendsen (tøm- ORDEN OG RYDDELIGHED KOMMUNIKATION PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISKE HJÆLPEMIDLER SKÆRENDE VÆRKTØJ STØJ STØV INSTRUKTION OG TILSYN TUNGE LØFT OG BÆRING Filmen ligger på YouTube – og den kan ses, hvis man skriver ”Arbejdsmiljø set fra egen hjelm” – eller hvis man scanner denne QR-kode: Konsulent Peter Orby fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus rersvend) og Nicklas Bach (lærling) har haft små videokameraer monteret foran på deres beskyttelseskasketter, og dermed har kameraerne indfanget alle arbejdssituationer, samtaler og udfordringer – mens de to medarbejdere har arbejdet med montage af gips. Filmen er delt op i otte afsnit, der sætter spot på hhv: Instruktion & tilsyn, Tunge løft & bæring, Orden & ryddelighed, Kommunikation på byggepladsen, Tekniske Hjælpemidler, Skærende værktøj, Støj og Støv. Hvert afsnit afsluttes med en række spørgsmål, der både refererer til indholdet i filmen og til den virkelighed, som man oplever i sin egen arbejdsdag. Filmen er særlig velegnet til brug i undervisningen på erhvervsskolerne, når der skal sættes arbejdsmiljø på dagsordenen. Samtidig er den en god anledning for arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere i byggevirksomheder til at få set arbejdsmiljøet efter i sømmene. Initiativtageren til projektet er snedkermester Casper Graugaard fra snedkerfirmaet E.G. ApS. Det er kommunikationsvirksomheden Kombic / Visionworks, der har produceret filmen. Byggegruppen i 3F og Snedkersektionen i Dansk Byggeri har støttet projektet og været en del af styregruppen. Mikkel og Nicklas. AF MORTEN BICHEL Støv-kampagne.


ePDF 258296_Under Hjelmene 1-16
To see the actual publication please follow the link above