Page 21

ePDF 258296_Under Hjelmene 1-16

Også i byggeriet findes der allerede i dag en lang række materialer, som indeholder nano-partikler SIDE 17 Under Hjelmene nr. 1/2016 SIKKERHED • • • • Nanopartiklerne kommer!!! – JA … de er her faktisk allerede Printeren er åben, og de printede emner tages ud. Der er både sug i maskinen, i rummet – samt en ’støvsuger’, der kan opfange det pulver, der er er tilovers i maskinen. Samtidig er Jeppe udstyret med personlige værnemidler fra top til tå. tikler i nano-størrelse. ”Her går man lidt mere grundigt til værks i forhold til at vurdere de risici, der er for at blive eksponeret og påvirket af de nano partikler, som man arbejder med.” Nano-partikler i byggeriet Også i byggeriet findes der allerede i dag en lang række materialer, som indeholder nano-partikler. Størsteparten finder du i maling, fugemasser og forskellige overfladeprodukter, bl.a. til beton og stenprodukter samt selvrensende sprayfilm til vinduer og glidemidler i sprayform. Anvendelsen af produkter med nanomaterialer er et område under udvikling, og der dukker løbende nye op. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg har netop udsendt et faktaark om nano-materialer i byggeriet. Her finder man en gennemgang af forskellige materialer og forholdsregler, som man skal være opmærksom på. Faktamere hobby-orienterede plast-printere. Brugen af flere af disse 3D-printere kan medføre udledning af fine partikler – helt ned i nanostørrelse Vi besøgte Jeppe Skinnerup Byskov sammen med to forskere fra NFA for at måle på den udledning af nanopartikler, der kommer fra printprocesserne – og for at få en snak om de forholdsregler, som det er nødvendigt at tage, når man arbejder med 3D-print. ”Der er helt klart en række arbejdsmiljø udfordringer forbundet med 3D-print. Arbejder vi fx med pulver i forbindelse med printprocesserne, så har vi selvfølgelig beskyttelsesudstyr i form af maske, handsker og kittel eller dragt på. Samtidig er noget af det materiale, vi printer i nikkelholdigt, og så er der selvfølgelig nogle meget skrappe grænseværdier, der skal overholdes,” fortæller Jeppe Skinnerup Byskov. Forholdsreglerne ”Udsugning er noget at det absolut vigtigste, når man arbejder med 3D-print,” siger Keld Alstrup Jensen, der er seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. ”Punktudsug kan være fint nok, hvis man arbejder med såkaldte lav-toksiske stoffer, men arbejder man med mere giftige materialer, så skal udsugningen være bygget sammen med printeren, og det er ofte nødvendigt at anvende højeffektive personlige værnemidler.” Keld Alstrup Jensen peger på, at der fra Arbejdstilsynets side er sat krav om at lave en nano-specifik APV (Arbejdspladsvurdering), hvis man arbejder med ting, der indeholder par- Nanopartikler er efterhånden en del af hverdagen på mange arbejdspladser, i mange produkter, i hjemmet og i fritiden. De er kort sagt blevet til allemandseje, så der er rigtig god grund til at være opmærksom på de potentielle risici, som man løber, når man er i kontakt og berøring med nanopartikler. Derfor er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) også stærkt involveret i arbejdet med at kortlægge nanopartiklernes indflydelse på vores arbejdsmiljø. Det sker blandt andet i samarbejde med Teknologisk Institut i Dansk Center for Nanosikkerhed, hvor der er afsat midler til forskning i sikker anvendelse af nanomaterialer. ’Mageløse maskiner i Århus’ På rigtigt mange områder sker der en eksplosiv udvikling i antallet af maskiner, materialer, ny teknologi og arbejdsprocesser, hvor nanopartiklerne spiller en rolle. Og det ved man allerede meget om hos Teknologisk Institut i Århus, hvor sektionsleder ved Center for Produktudvikling, Jeppe Skinnerup Byskov, står i spidsen for den maskinpark af 3D-printere, som instituttet både bruger til forskningsopgaver og til produktion for eksterne samarbejdspartnere. 3D-printerne har i årevis været i sving nede i det højtspecialiserede laboratorie, så derfor står der også her maskiner, som stammer fra teknologiens helt spæde barndom i 1980’erne. Og lige netop 3D-print er en af de teknologier, der er i voldsom udvikling – både hvad angår store industrielle metalprintere og de NANO: Ordet nano kommer fra græsk og betyder dværg. Nano er en måleenhed svarende til en milliardtedel. 1 nanometer (nm) er altså én milliardtedel af én meter. Al forskning peger på, at materialer med partikler i nano-størrelse er langt farligere for helbredet – end hvis den samme slags stoffer ikke forekommer i nano-form. Af samme grund er det vigtigt, at medarbejderne ikke udsættes for unødig påvirkning af nano-partikler. arket indeholder også en tjekliste, som man kan bruge som både arbejdsgiver og medarbejder i forbindelse med arbejdet med byggematerialer, der indeholder partikler i nano-størrelse. AF MORTEN BICHEL Kemisk NANO- specifik APV: Virksomheder, der arbejder med farlige stoffer og materialer, herunder nanomaterialer, skal udarbejde en kemisk arbejdspladsvurdering (kemisk APV), der tager højde for arbejdet med nano-materialet. Virksomheden skal samtidig vurdere risici for hvert enkelt stof. Jeppe Skinnerup Byskov filtrerer det forbrugte printpulver, så det kan genanvendes. fra en anden vinkel


ePDF 258296_Under Hjelmene 1-16
To see the actual publication please follow the link above