Page 5

ePDF 258296_Under Hjelmene 1-16

… vi får brug for mange folk de kommende år SIDE 5 Under Hjelmene nr. 1/2016 Modtagekultur i sjakkene Hvordan hilser I nye ansigter velkommen? Læs om kunsten at tage imod nye eller lidt brugte kollegaer. Ligesom det er vigtigt at give dem instruktion i arbejdet, så det kan udføres sikkerheds-og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er vigtigt at vise dem og oplære dem (og særligt de helt uerfarne) til at gøre tingene på den bedste måde. Det handler både om at undgå ulykker i det daglige arbejde, men også at gøre tingene rigtigt for at undgå nedslidning, da vi skal blive ved, til vi er 70 år gamle, som det ser ud i dag. Rotation Når de erfarne svende fortæller og viser, hvordan tingene skal laves - efter deres mening – er det en god idé samtidigt at tage debatten, om det bliver gjort rigtigt, eller om det bare er sådan, man ”plejer” at gøre. Det kan i den forbindelse anbefales at lade de uerfarne foretage rotation, enten mellem de enkelte grupper – hvis det er store sjak - eller rotere mellem forskellige sjak, for at lære forskellige måder at udføre arbejdet på. Nye folk skal ikke kun lære at tjene deres egne penge. Der er også en opgave forbundet med at lære dem at passe på sig selv. De skal med andre ord også lære, hvad det vil sige at begå sig på en byggeplads. Skader aldrig at kigge indad Det kan ligeledes være en god ide at kigge lidt indad ift. omgangstonen på pladsen. Det er ikke altid lige let at komme ind i et sjak, der har deres helt egen måde at kommunikere på. Tonen P&H sender alle medarbejdere på arbejdsmiljøkursus Hos Petri og Haugsted kommer samtlige ansatte – både dem i ”marken” og på kontorerne – på arbejdsmiljøkursus. Og nyttig viden bliver delt. kelt ansat kommer helskindet hjem til familien hver dag. God planlægning er alfa og omega! God planlægning af arbejdsopgaven er vigtig, så sikkerheden ikke ”glemmes”, hvis man ikke ”liiiiige” har husket værnemidler, inden man kører ud på arbejdsstedet, og måske springer over hvor gærdet er lavest og sætter sikkerheden til side. Hvordan man kan undgå ulykker bl.a. ved afspærring, oprydning, det rigtige værktøj, brug af værnemidler, kemi, og hvor store konsekvenserne kan være, når helbredet sættes over styr pga. ”jeg skulle bare lige…” og Tarzan-effekten. Kurset afsluttes med P&H’s forventninger, en lille quiz med 10 spørgsmål, og filmen ”Skulle bare...” der giver stof til eftertanke. Kurset er blevet taget meget positivt imod blandt medarbejderne. AF LINDA HANSEN Risikoen for at komme til skade, når man starter som ny mand på en plads, er alt for stor. En af grundene er, at vi (os ude på pladserne) ikke er gode nok til at tage imod de nye kollegaer, især de unge. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Behov for flere folk Alle prognoser siger, at der bliver mangel på folk inden for næsten alle håndværksfag. Behovet for nye folk kommer derfor lige om lidt – hvis det ikke allerede er der. Det er derfor ekstra vigtigt, at vi tager godt imod nye kollegaer, da vi får brug for mange folk de kommende år. Et par af grundene er, at en del går på pension, og at der kommer mange store mandsskabskrævende projekter. ”Har du brug for hjælp?” Det er vigtigt at vise nye folk til rette, når de møder ind på pladsen og hjælpe dem med at få udleveret det korrekte udstyr fx hjelm og sikkerhedsfodtøj. Petri & Haugsted startede P&H Arbejdsmiljøkursus op i efteråret 2015. Det er afdelingen for kvalitet, sikkerhed og miljø, KSM, der holder kurset for at give nyansatte en grundig introduktion til arbejdsmiljø og sikkerhed. Formålet med kurset er at udstyre alle i virksomheden med de samme oplysninger, især de informationer, man tager for givet i hverdagen, eller som ligger på rygraden. Alle en del af hinandens sikkerhed P&H Arbejdsmiljøkursus handler om, hvordan man arbejder med arbejdsmiljø og sikkerhed i virksomheden, hvor holdningen er den, at alle er en del af deres egen og andres sikkerhed. Det er vigtigt, at ”gamle” og nyansatte snakker arbejdsmiljø til hverdag, da erfaringen viser, at et sikkert arbejdsmiljø er guld værd. På kurset undervises i P&H’s arbejdsmiljøpolitik, mål, certificering, arbejdsmiljøorganisationen, AT, arbejdsmiljøkrav og regler, der skal sikre, at hver en- Snakken går rundt om bordet, mens medarbejderne er på kursus i arbejdsmiljø. kan til tider være temmelig rå, og det er ikke altid lige heldigt, hvis man skal have nye folk til at føle sig velkomne i sjakket. Sjakket kan så vælge den lette løsning og sige: ”Hvis de ikke kan tåle ”lugten i bageriet”, er det bare ærgerligt.” Men man kunne også prøve at kigge lidt på, om der er plads til forbedringer, der gør det lettere at fastholde de nye kollegaer – og som giver følelsen af at være velkommen. AF IB NIELSEN


ePDF 258296_Under Hjelmene 1-16
To see the actual publication please follow the link above