Page 15

UnderHjel_217066

“17.000 stoppede arbejdet den 14. september SIDE 11 Under Hjelmene nr. 2/2011 Bliver der lyttet til dine forslag? Palle Priska afdelingschef fra Hoff - mann arbejder for at byggeledelse og håndværkere skal arbejde mere sammen og lytte mere til hinanden. På byggepladser er det byggeledelsen, der har det overordnede ansvar. “Det er os, der er styrende og sætter dagsordnen, men vi skal også prøve at træde et skridt tilbage og inddrage håndværkerne mere. Håndværkerne har en masse viden og kompetencer, som ofte ikke bliver brugt,” siger Palle Priska. I sidste nummer af “Under Hjel - mene” skrev vi om projektet “Ar bejds - glæde betaler sig”. Erfa ringerne fra projektet har været så gode, at Hoffmann nu vil indføre ideerne fra projektet på alle pladser, og derfor er emnet sat på Hoffmanns strategi mod 2015. Det handler om mennesker “Det handler om at skabe en ledelsesform, som også inddrager mennesker og ikke kun materialer og tidsplaner. Hvis menneskene trives på byggepladsen og har tillid til hinanden, så kører byggeriet, og vi bliver færdig til tiden, ja ofte før tiden. Det er sådan, vi har oplevet det,” siger Palle. Det lyder fint, men hvad gør I? “Fx det med at kunne lide sine arbejdsopgaver, det mener jeg også, byggeledelsen skal forholdes sig til. Vi afskaffede sikkerhedsmøderne og indførte 2 ugentlige mønsterrunderinger samt et ugentligt møde med alle håndværkere og de funktionærer, der havde med arbejdsmiljøet at gøre. På de mønsterrunder forholdt vi os også til det psykiske arbejdsmiljø, og efterhånden som tilliden mellem os som byggeledelse og håndværkerne blev bygget op, så kunne folk komme og sige “Har du lagt mærke til at tømreren hænger lidt med hovedet?” Så fik vi talt med tømreren, og vi fik løst op for det, der kunne være,” forklarer Palle. Hvorfor inddrager byggeledelserne ikke altid håndværkerne? “Det mener jeg nu også de gør, men hver på sin måde og i forskelligt omfang. Mange funktionærer med lang erfaring er måske ikke vant til at tænke så meget i involvering og inddragelse. Jeg kan mærke, at de unge, der kommer lige fra uddannelse, er mere åbne og gerne vil prøve noget nyt. Men det er nødt til at komme oppefra i byggevirksomhederne. Hånd - værkerne har ikke mulighed for at ændre på det. Jeg oplever, at de fleste håndværkere gerne vil have mere ansvar og inddrages i planlægningen, men de skal lige vænne sig til det,” slutter Palle. karinparbst@underhjelmene.dk Tegningerne fra byggeriet Tarp Ældrecenter studeres af (fra venstre) formand Hans Gejl, byggeleder Brian Sørensen, afdelingschef Palle Priska samt projektchef Lars Kremerbak. 17.000 stoppede arbejdet i NCC Den 14. september kl. 09.00 gik alt arbejde i stå på NCC’s byggepladser i hele Norden, og den næste times tid blev brugt til at snakke arbejdsmiljø. Formålet var at sætte ekstra fokus på et bedre arbejdsmiljø og forebygge alvorlige arbejdsulykker. Der blev diskuteret livligt på pladserne i alle landene. Det afstedkom mange gode forslag. Blandt andet et forslag om, at håndværkerne på pladserne hver uge valgte en ny “sikkerheds og sundhedsminister”, hvis opgave er at tage ekstra vare på sikkerheden den uge vedkommende er “valgt”. Ministeren skal så aflægge “rapport” på et fredagsmøde for alle på pladsen, og næste uges minister skal vælges. NCC vil arbejde videre med forslagene. Har du lignende forslag, så mail Under Hjelmene, så vi kan få gode ideer ud i hele branchen. kaarechristensen@underhjelmene.dk DeBatMan Billede Scan og skab debat Gør det selv skurfaciliteter – er vel bedre end ingenting? Tid til en kop kaffe i skyggen? Der blev tænkt og talt i Hjørring.


UnderHjel_217066
To see the actual publication please follow the link above