Page 16

UnderHjel_217066

Kom så an danske stilladsfolk!! SIDE 12 Under Hjelmene nr. 2/2011 “Selv stilladsarbejder i Rom er begyndt at tage seler på, og der er endda en af dem, der bruger den. Kom så an danske stilladsfolk!!! Tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse Der inviteres til “Uddannelsesdage for Byggeriets Virksomheder” d. 1. og 2. februar 2012 i Horsens og d. 8. og 9. februar 2012 i Roskilde, hvor der er mulighed for at gennemføre supplerende arbejdsmiljøuddannelser. Alle ledere og medarbejdere i byggeog anlægsvirksomheder kan deltage. Der kan vælges mellem 12 forskellige kurser af en halv dags varighed. Prisen for et helt dagskursus (dvs. 2 halvdagskurser samme dag) er 2.200 kr. inkl. forplejning. Tilmelding senest 16. december 2011. Tilmeld dig og se en uddybende kursusoversigt eller besøg www.bar-ba.dk/Sikkerhedsarbejde/ud - dan nelsesdage.aspx Stilladsmontør Læs om stilladsmontøruddannelsen på www.bygud.dk eller scan og se nærmere Stilladsbranchen har en plan En ny handlingsplan skal sikre, at der i 2014 er fuld sikring i alle åbne felter ved stilladsmontage. Stilladsbranchen – Stilladssektionen under Dansk Byggeri og Stillads - klubben under 3F – har udarbejdet en handlingsplan for, at der i løbet af nogle år arbejdes med fuld sikring i alle åbne felter ved stilladsmontage. Handlings - planen er opdelt i flere etaper, og skal være fuldt gældende 1. januar 2014. “Ramme/hegn-princippet” vil gradvist blive erstattet af nye sikkerhedsforanstaltninger. Handlingsplanen kører i to spor: et tilpasningsspor og et udviklingsspor. Tilpasning Formålet med tilpasningssporet er etapevis at vænne branchens virksomhedsindehavere, deres ansatte og kunder til, at der skal bruges fuld sikring mod nedstyrtning i alle åbne felter. For arbejdsgivere og ansatte betyder det dels investering i nye sikkerhedstiltag og udarbejdelse af nye måder at organisere arbejdet på fx. brug af tremandssjak, og for de ansatte betyder det instruktion og tilvænning. For - ment lig betyder det også, at branchens kunder skal vænne sig til nye tidsrammer og øget fokus på projektering og planlægning. Tilpasningssporet betyder også, at man gradvis vænner sig til at “klikke ind” og bruge sele i alle åbne felter. Udvikling Formålet med udviklingssporet er at udvikle og producere nye sikringsformer, dels på grundlag af branchens egne erfaringer, og dels i samarbejde med producenter og leverandører af stilladser og sikringsudstyr. Der lægges kræfter i både i Danmark og den store verden for at finde brugbare løsninger. Der fokuseres endvidere på at ud - vikle uddannelses- og træningsforløb, der tilpasses de nye retningslinjer. Uddannelsen forankres i den eksisterende stilladsuddannelse, og allerede ud dannede stilladsmontører skal efteruddannes. Handlingsplanen er delt op i fire etaper, der hver varer et år – find planen på www.danskbyggeri.dk under arbejdsmiljø. larsvedsmand@underhjelmene.dk Stilladsarbejder med det rigtige udstyr. ... og her bruges det.


UnderHjel_217066
To see the actual publication please follow the link above