Page 18

UnderHjel_217066

Vi anmelder ikke alle skader. SIDE 14 Under Hjelmene nr. 2/2011 “LÆRLINGE IDEN S Scan og skab debat i skuret Måske skulle jeg forvente mere risiko på mit arbejde! Jesper Rasmussen i lære hos Kenneth Riis A/S: “Jeg bliver lidt irriteret, når jeg hører om sådan en undersøgelse. For jeg synes, der er utrolig meget fokus på sikkerheden både på skolen og på min egen arbejdsplads. I mit firma får vi alt det, vi har brug for af værnemidler, og virksomheden har også en elite smiley fra Arbejdstilsynet. Alligevel har jeg oplevet to ulykker! Ved den ene ulykke rækker jeg tilbage for at nå noget, og min finger rammer min egen håndsav. Det gav fire sting og to sygedage. Det er svært at undgå den slags ulykker, da vi jo arbejder med skarpt værktøj, og man måske ikke lige altid er opmærksom nok.” Den næste lærling, der ønsker at være anonym, fortæller: “Generelt er arbejdsmiljøet godt i min virksomhed. Holdningen fra ledelsen er, at der skal være tid til sikkerhed.” Jesper Rasmussen: Måske skulle jeg forvente mere risiko på mit arbejde. Det er en selvfølge, når jeg dyrker bjergbestigning i min fritid!! Mads Ruus. Når BAR Bygge & Anlæg igen afholder DM i arbejdsmiljø for lærlinge i byggeog anlægsfag er det i tilknytning til DM i Skills den 26.-28. januar 2012 i Odense Congress Center. Således er det blandt deltagerne i håndværkerkonkurrencerne, at DM i arbejdsmiljø finder sted. Som noget nyt vil der blive udpeget én vinder af DM i arbejdsmiljø i alle konkurrerende fag. Alene indenfor bygge- og anlægsbranchen deltager 16 fag. Kom på besøg og få en snak om arbejdsmiljøet! Kom og besøg byggeriets stande i Hal C, hvor der bliver lavet en række forskellige aktiviteter og arbejdsmiljøkonkurrencer. Unge i byggefagene kommer mere til skade end unge i andre fag. Tømrer/ snedkerne er de fag, hvor der er flest ulykker blandt unge BAT har set nærmere på anmeldte ulykker i byggeriet gennem de senere år. Hvis risikoen for en arbejdsulykke var den samme i alle fag også uden for byggeriet, ville knap 10% af ulykkerne – og knap 13 % af de alvorlige – være for unge under 25 år. For en række fag i byggeriet er der langt flere unge, der kommer til skade. For flere af byggefagene er risikoen for at komme ud for en arbejdsulykke 2-3 gange større: DM i Arbejdsmiljø for lærlinge Er din lærersvend god til at instruere dig? Dygtig lærersvend!! Unge har stor risiko for arbejdsulykker Alle ulykker Alvorlige ulykker (død, amputation, knoglebrud) Tømrere og snedkere: 29% Tømrere og snedkere: 24% Glarmestre: 23% Gulvlæggere: 20% Malere: 22% VVS: 18% Murere: 22% Malere: 17% Elektrikere: 19% Tagdækkere: 17% larsvedsmand@underhjelmene.dk Men ude på pladserne oplever lærlingen ofte dilemmaer, som på en plads, hvor der skulle hejses 60 vinduer ind på stilladset. Lærlingen beretter: “Vi havde en masse tunge løft, vinduerne vejede 100 kg stykket. Da vi havde hejst 50 ind, kom Arbejds - tilsynet forbi, og pladsen blev lukket. Det er, fordi arbejdet ikke er planlagt godt nok fra starten. Jeg vil ikke bære mere, end det jeg må, men det er svært at sige fra. Vi er et akkordfirma, så det skal gå stærkt, og når byggelederen på pladsen kræver, at man skal gøre det, hvad så? Der er mange ting, man finder sig i, fordi man ikke kan komme igennem med andre løsninger. Men jeg burde nok bruge sikkerhedsrepræsentanten noget mere!” Mads Ruus i lære hos Vinther og Nielsen: “Generelt er arbejdsmiljøet godt. Jeg har kun oplevet småskader. Jeg har en gang fået forvredet min skulder, det døjer jeg stadig med. Jeg var ikke sygemeldt, og jeg meldte det heller ikke som en arbejdsulykke. Vi anmelder ikke alle skader. Vi synes ikke, det er så alvorligt, og det er også for besværligt med alt det papirarbejde.” karinparbst@underhjelmene.dk Under Hjelmene har besøgt en tømrerklasse for at høre, hvordan de oplever arbejdsmiljøet, og hvorfor de mener, der er flere uheld indenfor snedker/ tømrerfaget.


UnderHjel_217066
To see the actual publication please follow the link above