Page 20

UnderHjel_217066

Chefredaktøren har tænkt!! SIDE 16 Under Hjelmene nr. 2/2011 Døde i byggeriet i Danmark 2010 “Døde i byggeriet i Danmark 2011 7. januar 2011 Polsk arbejder dræbt En polsk arbejder styrtede seks meter ned under et tagarbejde, og blev dræbt. Sammen med to polske kolleger var han i gang med at udskifte tagplader, da ulykken skete. De gamle tagplader var ikke trædesikre, og bygningsarbejderne var ikke sikret mod nedstyrtning. 12. juli 2011 51-årig død i brand på Grenaa Havn (nedrivningsfirma) En brand i en skorsten på Grenaa Havn kostede en 51-årig mand livet. Manden arbejdede i forbindelse med nedrivningsarbejde på en lift i skorstenen og blev fanget i flammerne. 10. august 2011 Elektriker dræbt på stedet i arbejdsulykke En elektriker blev dræbt på stedet, da han var ved at flytte en lygtepæl i forbindelse med renoveringen af et plejehjem i Østbirk. Elektrikeren fik 380 volt igennem sig, da han arbejdede med et kabel. Kablet lå i en rende, hvor der var vand i bunden. Jorden var derfor våd og ekstra strømledende. Han fik 380 volt igennem sig, da han kom til at røre ved kablet og blev dræbt på stedet, fortæller Arbejdstilsynet. 29. august 2011 Mand styrtede i døden fra 20 meters højde En 39-årige mand døde, da han var i gang med at ændre på en arbejdsplatform ved Ferringbygningen i Ørestaden over for Fields på Amager. Her snublede han, og styrtede 20 meter ned. 31. august 2011 Dræbt i uheld med lift En 27-årig mandlig arbejder mistede livet på en byggeplads nær Unicefs bygning på Marmorvej i Københavns Nordhavn. Manden faldt ned med en lift, der skulle ind i en container. 1. september 2011 Vejarbejder død efter påkørsel af dumper I forbindelse med etableringen af Motorvejen Kliplev-Sønderborg omkom en østrigsk medarbejder. Ulykken skete, da en dumper bakkede henover den østrigske mand, der ikke var opmærksom på, at den nærmede sig. Alle medarbejdere på arbejdspladsen var dybt berørte af situationen, og blev tilbudt krisehjælp af krisepsykologer. Chefredaktørens opfordring Under Hjelmene har meget svært ved at få konkrete oplysninger om de dødsulykker, der sker i bygge- og anlægsbranchen. Det gør det svært at lære og dermed undgå lignende ulykker i fremtiden. På den baggrund har chefredaktøren gjort sig følgende tanker: Dødsulykker fremkalder mange dybe følelser. Sorg hos kolleger, arbejdskammerater, venner og ikke mindst familien. Dødsulykker fremkalder også meget skyldfølelse. Hvis jeg nu bare havde gjort det eller det, så var ulykken ikke sket. Det betyder, at når dødsulykker omtales her i avisen, skal det gøres med en dyb respekt for den enkelte, familien, venner, arbejdskollegaer og de involverede firmaer. Men denne dybe respekt forpligter også. Den forpligtiger os alle til at gøre alt for at undgå, at lignende dødsulykker sker igen. En forudsætning for, at vi kan efterleve dette, er, at vi viser de elementer af ulykken, som vi kan lære af, handle på og dermed forandre. Jeg vil opfordre alle til at udvise den nødvendige åbenhed, der er en af forudsætningerne for, at vi kan lære af disse ulykkelige hændelser. Dødsulykke i FN-Byen Liften lander klemt mellem etagedækkene med liftstolen én etage under udkørselsstedet. Den 31. august indtraf en dødsulykke i FN-Byen i København. Facade - entreprenøren ønskede at flytte en bomlift fra først til anden etage. På grund af liftens vægt (3,2t) skulle flytningen foretages via en container, ophængt i den ene tårnkran. Øvelsen var foretaget flere gange tidligere uden problemer, men ved denne lejlighed skulle facadeentreprenøren selv stå for flytningen. På grund af et par stålprofiler i facadekanten kunne man ikke placere selve containeren inde på dækket, og det blev derfor vurderet, at den 3,2 tons tunge lift kunne køres over i contai- Containeren der blev anvendt til indhejsning af liften. neren via den læsserampe, der er monteret i containerens ene ende. Liftens undervogn styrter ned Idet den tunge lift kørte op på læsserampen svingede containeren opad og væk fra facadekanten og liftens undervogn styrter ned. Liftens lodrette bom blev trukket ud og satte sig i spænd mellem to dæk. Lift - stolen har herved udført nogle kraftige svingninger, hvorved føreren blev kastet ud af liftstolen og over på et underliggende betondæk 8-10m væk. Han afgik ved døden som følge af de skader, han pådrog sig i faldet. lassebentzen@underhjelmene.dk


UnderHjel_217066
To see the actual publication please follow the link above