Page 6

UnderHjel_217066

Faldsikringen var et tov om livet SIDE 6 Under Hjelmene nr. 2/“2011 Er det sådan fremtiden skal se ud? Malernes Fagforening, Metal, 3F Vejle og Dansk Byggeris lokale afdeling be - søgte den 5. september 24 pladser i Vejle området. Besøgene var en del af den nationale aktionsdag mod underbetalt udenlandsk arbejdskraft og dår ligt arbejdsmiljø. I Vejle mødtes organisationerne hos 3F. Efter morgenkaffe og en briefing om aktionen var der 23 medlemmer fra de faglige organisationer og 2 fra Dansk Byggeri, der begav sig ud i Vejle og opland for at besøge byggepladser. Det foregik i teams på tre til fire personer. Første stop var en byggeplads på Bøgeagervej i Grejs Her var seks polske arbejdere i gang med at opføre et nyt træhus i to etager. Der manglede både stilladser, arbejdsdæk, rækværker og ordentlig faldsikring. Det betød, at der var stor risiko for at falde 4-5 meter ned. Flere steder ville man ramme ned på en betonsokkel med armeringsjern stikkende op og komme alvorligt til skade. Få og dårlige stilladser Der var ikke mange stilladser. Der var et gammelt jernstillads klodset op på den fedtede lerjord, nye alustilladser ligeledes elendigt opklodset og uden tilstrækkelige arbejdsdæk. Faldsikring var et tov om livet Inde i bygningen var der i overetagen Stilladser er en mangelvare! ikke meget sikkerhed i de lægter, der var opsat rundt om trappeopgangen som sikring. Adgangsvejen op var en alt for kort stige. Når de polske arbejdere gik på taget, havde de et tov om livet, der var gjort fast på toppen af husets pyramidetag. Ingen velfærdsfaciliteter De polske arbejdere havde ingen om - klædningsrum, spisesteder, vaske-, badeeller toiletfaciliteter. De kunne heller ikke oplyse, hvem de var ansat af, men det var vist en Jens et eller andet!! Arbejdstilsynet kontaktes Arbejdstilsynet blev omgående kontaktet og bedt om at få rette op på sikkerhedesproblemerne. Efter 2 henvendelser til Arbejds - tilsynet er der tilsyneladende ikke sket det store. Arbejdet fortsætter som hidtil med kosmetiske ændringer. Fælles interesse Faglig Fælles Forbund og Dansk Byg - geri i Vejle er efter 24 besøg, hvor der var 5 arbejdspladser med alvorlige arbejdsmiljøproblemer, enige om, at alle har en fælles interesse i, at der er ordnede forhold i byggeriet. Fagforeningens medlemmer risikerer at blive udkonkurreret af billig arbejdskraft, og Dansk Byggeris medlemmer får unfair konkurrence fra virksomheder, der ikke følger reglerne i Danmark. Indsendt af Mogens Ringive Faglig Fælles Forbund i Vejle Redigeret af kaarechristensen@underhjelmene.dk ... og de opstillede stilladser er ualmindelig kreativt opstillet! ... med en gangbro, der er et tivoli værdig! Men så er det jo godt med helt nutidige skurforhold!


UnderHjel_217066
To see the actual publication please follow the link above