Page 15

UnderHjel_263546

Ja, jeg kender en Mand, men han er desværre SIDE 11 socialist! Under Hjelmene nr. 1/2013 “Håndværkerliv fra før verden gik af lave Smed Carl Seifert var mester i København fra 1883 til 1933. En bog fra 1942 beskriver hans håndværkerliv. Her et uddrag til morskab og eftertanke. Se endnu et på side 14. Smed Carl Seifert, mester i København fra 1883 til 1933 OL i London vinder guld i arbejdsmiljø Opførelsen af OL-byggeriet i London var et af de største byggeprojekter Selvom arbejdsstyrken var så stor, lykkedes det at undgå dødsulykker under byggeriet, der endte med en ulykkesfrekvens på 1,6 (antal ulykker pr. 1.000.000 arbejdstimer). Det er meget mindre end normalt – ikke bare i den engelske byggeindustri men også i byggeindustrien i alle andre lande. Gå ikke forbi Byggeledelsen motiverede de ansatte til at påtage sig et fælles ansvar gennem kampagnen: ‘Don’t walk by’. Kampagnen opfordrede de ansatte til at anmelde nær-ved ulykker – ikke ignorere dem. Ledelsen gjorde det klart, at anmeldelserne ikke skulle bruges til at udpege syndebukke, men til at forbedre sikkerheden. “Ledende medarbejdere var opmærksomme på risikoen ved ikke at have fokus nok på sikkerheden, og de gentog konstant, hvorfor sikkerheden var vigtig for medarbejderne. De gjorde forskellige ting for at indsatsen blev ved med at ‘føles frisk’,” skriver det engelske arbejdstilsyn, HSE. Erfaringerne bør bruges i andre lande HSE mener, at erfaringerne bør bruges i andre projekter, fordi OL-byggeriet viste, at det var muligt at mindske antallet af arbejdsulykker. Ud fra eksempler Er han smed? I den første Tid af Carl Seiferts Mesteraar - fra 1883 og fremefter – var det som bekendt ikke nogen særlig Anbefaling for en Arbejder at han var Social - demokrat – og navnlig Formændene for de socialdemokratiske Fagforeninger havde det mere end vanskeligt, da det næsten var umuligt for dem at faa Arbejde i de bedre Værksteder. Hvor et større Antal Svende var beskæftiget, ønskede man ikke disse “Urostiftere” inden for Dørene. At Seifert havde nogen særlig Kærlighed til Socialdemokrater og Fagforeninger, tror jeg ikke – ialfald ikke paa dette Tidspunkt – men efterfølgende lille Historie viser dog, at han satte mere Pris paa en dygtig Mand, der var Socialdemokrat, end paa en mindre dygtig, der ikke var det. Naar Seifert skulde bruge en Svend mere paa værkstedet, plejede han at udspørge sine gode Svende om de kendte en Mand, der var kvalificeret til at tage fat her. Ved en saadan Lejlighed svarede en af hans Svende: “Ja, jeg kender en Mand, men han er desværre Socialist!” Seifert grundede lidt paa det, saa spurgte han fast: “Er han Smed?” – og da dette blev bekræftet varmt fra flere Sider, sluttede Seifert: “Hvis Manden virkelig er Smed, saa synes jeg, vi skal se bort fra det andet.” piabecker@underhjelmene.dk Mester Carl Seifert, der fik for få klø i sin læretid (se historien på side 14) i Europa og krævede over 80 millioner mandetimer fordelt på 46.000 mennesker fra 2005 til 2011. fra OL-byggepladserne konkluderer HSE, at det er muligt at opnå en stærk sikkerhedskultur gennem engagement, involvering af medarbejderne og forpligtelse fra organisationens side. For at ‘Don’t walk by’ skal virke, må alle kolleger lære at sige fra eller sige til og hjælpe og støtte kolleger, så de undgår farlige situationer. Det kan være Under byggeriet af London 2012 Olympic Stadium. Foto: Anthony Kay/LOOP IMAGES grænseoverskridende, at sige fra/til overfor en kollega, men dybest set handler det om at have overskud til at bekymre sig om sine medmennesker. kennethbarlev@underhjelmene.dk


UnderHjel_263546
To see the actual publication please follow the link above