Page 20

UnderHjel_263546

Han tog ikke faldsikring på SIDE 16 Under Hjelmene nr. 1/2013 Døde i byggeriet i Danmark 2012 “28. marts 2012 ■ Ved et dokbassin i Helsingør blev en betonarbejder ramt af et forskallingstårn og døde. Betonarbejderen var sammen med kollegaerne ved at rejse forskallingstårne, som de havde samlet liggende på dækket. Da de havde rejst de første tre tårne, kom et par kraftige vindstød, der fik et 7,5 meter højt tårn til at vælte. 7. juni 2012 ■ En arbejder faldt 6 meter ned fra et sadeltag på en land - ejendom. Afdøde var i færd med at reparere skorstenen. Adgangen til tagryg var ifølge Arbejdstilsynet angiveligt en stige til tagfod og derfra til tagryg uden brug af hjælpemidler. 15. juni 2012 ■ Ved nedrivning af en skorsten var gaflerne på en truck placeret på hver sin side af skorstenen. Der var lagt to paller på gaflerne af trucken. De var bundet sammen med stropper, og skorstenen stod mellem pallerne og førerhuset på trucken. Håndværkeren stod på de to paller i 4,6 meters højde, da skorstenen knækker, og han styrter ned med skorstenen og omkommer. 15. juni 2012 ■ En lastbilchauffør havde transporteret facadeelementer, der var placeret på en sættevogn, der på ladet havde en A-buk. Det yderste beton - element på 4,1 ton væltede ned over chaufføren, som blev dræbt på stedet. Ifølge Arbejdstilsynet stod lastbilen ikke på vandret underlag. Ulykken skete da chaufføren løsnede den midterste strop, der havde fastholdt elementerne til A-bukken. 19. juni 2012 ■ Da en 51-årig håndværker var i gang med at demontere bølgeeternitplader, træder han igennem tagkonstruktionen og styrter 3,5 meter ned. Det er formodentlig en ældre og ødelagt lægte, som ikke har kunnet holde den forulykkede. Håndværkeren døde senere af sine kvæstelser. 19. juni 2012 ■ En 70-årig tømrermester døde efter et fald fra en stige i trefire meters højde. Han var i gang med at udskifte tagrender på et hus. Han arbejdede fra en stige, der stod på et bukkestillads, der ikke var fastgjort til muren. Under arbejdet pressede stigen stilladset væk fra væggen. Stilladet væltede, og stigen faldt ned og ramte den underliggende betontrappe. 25. juni 2012 ■ I forbindelse med nedrivning af et gammelt hus, omkom en nedriver. Han befandt sig på den forkerte side af skorstenen, da den væltede og ramte ham. Arbejdstilsynet vurderede, at nedrivningsarbejdet ikke blev foretaget på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, da arbejdet udførtes med håndkraft og ikke med maskiner. 27. august 2012 ■ En 30-årig tømrer døde af sine kvæstelser efter fald på 8,3 meter fra et tag. Ulykken skete da han trådte på en løs ståltrapezplade på taget af bygningen. De løse trapezplader lå over to udskårne huller, som senere skulle anvendes til ovenlysvinduer. Den 22. januar skete en fatal arbejdsulykke i forbindelse med renoveringsarbejderne på Hotel d’Angleterre. En 32-årig stilladsarbejder ville feje sneen væk fra overdækningen over den indre gård, som de var ved at nedtage. Til trods for at andre håndværkere havde foreslået ham at anvende faldsikringsudstyr, valgte han at gå ud på overdækningen og påbegynde arbejdet uden faldsikring. Da han gik hen over trapezpladerne, brød én sammen under ham, og han styrtede ca. 12 meter ned. Der blev straks iværksat førstehjælp af kolleger, og han blev hurtigt kørt til Rigshospitalets traumeafdeling, hvor han senere afgik ved døden. På ulykkestidspunktet var temperaturen ca. ÷30, og ifølge leverandøren af trapezpladerne, reduceres pladernes evne ved så lav temperatur til at klare belastninger som fx færdsel til ca. 40 % af den fulde styrke. lassebentsen@underhjelmene.dk Døde i byggeriet i Danmark 2013 22. januar 2013 ■ En stilladsarbejder styrtede 12 meter fra en overdækning, han skulle til at tage ned. Manden døde af sine kvæstelser. Se nærmere beskrivelse til højre. Stilladsarbejder døde af sine kvæstelser Stilladsarbejder brugte ikke faldsikring, da han styrtede gennem en overdækning og omkom.


UnderHjel_263546
To see the actual publication please follow the link above