Page 22

UnderHjel_263546

Vores ‘arbejdsplads’ er en krigszone i Afghanistan SIDE 18 Under Hjelmene nr. 1/2013 • • • • fra en anden vinkel “SIKKERHED Vinder af konkurrencen Tillykke til Søren Larsen fra Energinet. Han er den heldige vinder af 1. præmien i konkurrencen ”Hvor mange af disse rullestilladser er i orden” fra sidste nummer af Under Hjelmene. “Hvis du synes alt går, som det skal – så er du på vej i et baghold … ” I sidste nummer af Under Hjelmene skrev vi om dødsulykken i Helsingør. PERI, producenten af de Multiprop tårne, der var omtalt i artiklen, har her bedt om ordet: Dødsulykken på Søfartsmuseet i forbindelse med montering af Multiprop tårne, er ifølge Arbejdstilsynets strakspåbud, som PERI har fået aktindsigt i, sket af den ene årsag, at montagevejledning fra PERI (udleveret på dansk og polsk) ikke er fulgt. Montagevejledning fra PERI beskriver ordret følgende: Opstilling af tårn Inden opstilling skal alle møtrikker ligge an mod slibefladen. • Hægt et firstrenget ophæng på to modstående rammer i den øverste rammerække • Opstil tårnet • Ret tårnet ind • Afstiv tårnet om nødvendigt • Kontrollér stabiliteten • Hægt anslagsmidlerne af f.eks. med kørestillads ifølge DIN 4422 eller ved fjerudløsning. Den måde at tænke på har nok været den væsentligste årsag til, at vi i Jægerkorpset ikke har haft flere alvorlige ulykker på vores arbejdspladser rundt om i ‘verdens brændpunkter’, end tilfældet er. Jeg blev jægersoldat i 1988 og tjente ved Jægerkorpset i 20 år. Det var en spændende periode, hvor Jægerkorset gik fra at være en opklaringsenhed, der havde til opgave at rapportere om den sovjetiske hærs be - vægelser i det tidligere Øst - tyskland, til at være en mo der - ne specialenhed, der med kort varsel indsættes over alt i verden, senest i Af ghanistan. Jægerkorpsets ‘arbejdsplads’ er bl.a. karakteriseret ved at være uforudsigelig, meget om - skiftelig og med mange både åbenlyse og skjulte risici, og situationer kan udvikle sig faretruende på kort tid. Fra den Kolde Krig til Afghanistan Selvfølgelig har jægersoldaterne altid være opmærksomme på de risici, der var forbundet med deres arbejde – uanset om det var på øvelser under den Kolde Krig, under konflikten på Balkan, i Irak eller i Af - ghanistan, som er ‘arbejds - plad sen’ i øjeblikket. Men i Irak blev vi alligevel tvunget til at tænke anderledes, for at undgå ulykker og fortsat kom - me sikkert hjem fra arbejde. Vi fandt ud af, at når vi havde været på den samme ‘arbejdsplads’ over længere tid, blev vi for vant til de risici, der var en del af dagligdagen og var derfor ikke op mærk somme på dem. Vores adfærd Det førte til, at vi blev nødt til at tænke anderledes for fortsat at have fokus på de risici, der Lars Robl i aktion i Afghanistan. var på vores arbejdsplads. Vi indførte tre ‘leveregler’ rettet mod vores adfærd – altså det vi gør: • Tag vare på hinanden (tag an svar for andre end dig selv) • Tænk fremad – hvad nu hvis? (hvordan kan den ar - bejds proces udvikle sig, som du skal til at begynde på eller står midt i?) • Sig fra (hvis du har en fornemmelse af, at der er en risiko, vi har overset eller ik - ke har styr på – så tag an svar og sig det!) Ulykker sker. De sker på alle arbejdspladser, uanset hvor de er, og hvordan de ser ud. Men vi er overbeviste om, at de tre leveregler har betydet, at vi har reduceret ulykkerne til et absolut minimum – selvom vores ‘arbejdsplads’ i øjeblikket er en krigszone i Afgha - nistan. larsrobl@underhjelmene.dk Dødulykken fra sidste nummer Lars Robl Der var ét stillads, der var i orden, og det var nr. 2. Scan og se stilladserne


UnderHjel_263546
To see the actual publication please follow the link above