Page 4

UnderHjel_263546

SIDE 4 Under Hjelmene nr. 1/2013 DeBatMan Her på siden vil vi gerne opleve en levende debat på godt og ondt om arbejdsmiljøet på byggepladserne. Brok vil blive accepteret, men kun hvis det følges op af konkrete forslag til forbedringer. Lamineret opstillingsvejledning Sådan opstiller du Ingemann Nissen, formand hos Einar Kornerup A/S Tager du en tur rundt på byggepladsen, vil du se, at der er håndlister på alle rullestilladser fra en ½ meters ståhøjde og opefter, fra 2 meter er der fuldt rækværk, så i den forstand fungerer reglen. Men efter ½-meter reglens indførelse for rækværk på rullestilladser, har vi desværre også kunnet konstatere, at medarbejdere har haft en større tilbøjelighed til at vælge stiger og skamler frem for et rullestillads. De siger det er for besværligt at fjerne håndlisten, hver gang man skal op og ned af rullestilladset. Scan og se den korte video Scan og se den lange video Ole Knudsen, tømrer hos Einar Kornerup A/S Som udgangspunkt er reglen i orden. Men måske burde reglen først gælde ved en højere ståhøjde. Ved en ståhøjde på ½ meter er det alt for besværligt at komme op og ned af rullestilladset. Man kan næsten ikke kravle under håndlisten, så den skal fjernes hver gang, man skal op og ned. Så fat pennen, pc’en eller telefonen og kom med din mening i DeBatMan. Kontakt Anne Margrethe Anttila 29 60 66 71 eller anneanttila@underhjelmene.dk eller gå ind på www.facebook.com/underhjelmene. Hvad synes du om EK’s 1/2 m regler for rækværk på rullestilladser? Hvad synes du om Jakons nye regler for rækværk på rullestilladser fra 1/2 m? Jesper Christiansen, tømrer og arbejdsmiljørepræsentant, Jakon A/S Det var irriterende i starten, når man skal op og ned fra stilladset, men det giver en god tryghed, når vi står oppe på stilladset. Producenterne kunne overveje at lave en trædeliste, når man skal op og ned eller, endnu bedre, et stillads med en dækbredde på 70 eller 80 cm for de smalle stilladser. Det ville give bedre arbejdsbetingelser, og så tipper stilladset ikke så let, når man skal op og ned. Mathias Larsen, tømrer Jakon A/S Det er ok. Der har været lidt tilvænning, men alt i alt er det jo for at forbedre vores sikkerhed, når vi arbejder, og det skal man jo ikke klage over. Det handler om at planlægge sit arbejde og indrette sit arbejdssted ordentligt, så er der ikke nogen problemer med en ek - stra håndliste på stilladset. Scan en af disse qr-codes og få den korte eller lange version af opstillingsvejledning for rullestilladser. Den er udarbejdet efter de nye reg ler, der trådte i kraft 1. januar 2012. Godt initiativ fanget på byggeplads i København. Tøm - rer sjakket havde la mineret opstillingsvejledningen fra stilladsleverandøren, og påsat denne på samtlige stilladsdæk. “Vi oplevede ved flere til - fælde, at selv dem med stilladsuddannelse enten samlede rullestilladserne forkert eller glemte at få alle delene på. Men efter vi placerede vejledningen på samtlige stilladsdæk, har der ikke været fejl på vores stilladser,” udtaler tømrersvend Peter Ma dsen. stigchristensen@underhjelmene.dk rullestilladser


UnderHjel_263546
To see the actual publication please follow the link above