Page 8

UnderHjel_263546

Regelrytteriet SIDE 8 Under Hjelmene nr. 1/2013 Søndergaard Nedrivning har ordet Arbejdstilsynet har været på besøg hos Søndergaard Ned - rivning, og givet dem et på bud, fordi deres medarbejdere skovlede puds op i en trillebør. Søndergaard Nedrivning har gjort sig nogle over vej elser. Det er hamrende ulovligt Hvis det at skovle er en del af din daglige beskæftigelse, skal du være klar over, at du sandsynligvis bryder loven! Skovling foregår nemlig i ¾ armafstand fra rygraden, og da løftet ofte sker under knæhøjde og med vrid i ryggen, er der tale om forværrende faktorer, og så må du kun løfte 3 kilo. Se side 66 i “Håndbogen – ar bejds miljø i bygge og anlæg”. En skovl vejer om kring 1,5 kilo, så du må alt så højst skovle 1,5 kilo materiale ad gangen! På side 68 i håndbogen kan du læse om løftefrekvenser. Hvis du vil undgå påbud fra Arbejdstil synet, så må ovennævnte løft med skovl maksimalt ske 12 gange/time, og maksimalt 4 timer/ uge. Skov ler du dagligt, må du altså ikke flytte mere end 14,4 kg/dag! En skovlehær på 100 mand Det vil tage dig 69,4 arbejdsdage – lidt over 3 måneder – at flytte 1 ton materiale! Prøv selv at regne ud, hvor mange mennesker det vil kræve at skovle et ton materiale på én dag! Hvad skal vi gøre fremover? I situationer med opskovling af puds har vi selvfølgelig også andre muligheder. Men vi tænker mere på, hvad vi skal gøre i fremtiden, når vi f.eks. skal grave kældergulve og andet op på steder, hvor vi ikke kan få minigravere mv. ind. Og hvad med murerne, som får et problem med at blande mørtel, og an - lægsgartnerne, der skal mobilisere en mindre hær for at grave ro senbuske ned? Ja, for slet ikke at tale om, hvor galt det bliver, når vi skal skovle sne på byggepladserne! Vi synes, det er fint, at overliggeren ligger lidt højt og er også med på, at overdrivelse fremmer forståelsen. Men her synes vi faktisk, at vi er ovre i det rablende vanvittige. Med venlig hilsen Søndergaard Nedrivning Er skovling en del af din daglige beskæftigelse, så må du maksimalt skovle 14,4 kilo dagligt! Arbejdstilsynet svarer på spørgsmål fra sidste nummer af Under Hjelmene Bliver der ført skærpet tilsyn med udenlandsk arbejdskraft? Ja og nej. Udenlandske virksomheder, som kommer til Danmark, skal registrere sig i Registret for Udenlandske Tje - nesteydere (RUT), så SKAT og AT kan finde dem og føre kontrol og tilsyn med, om de arbejder i respekt for dansk lovgivning. Men der er ikke tale om skærpet tilsyn – de skal som andre arbejde under forsvarlige arbejdsmiljøforhold, uanset om arbejdsgiveren er dansk eller udenlandsk. Vi behand ler alle ens, uanset nationalitet. Er der flere alvorlige arbejds ulykker med udenlandsk ar bejdskraft end dansk? Det er svært at give et entydigt svar på, da antallet af alvorlige ulykker heldigvis er lavt, og statistikken derfor ikke bliver troværdig. Det har været fremme i pressen, at der var en stor overhyppighed af dødsulykker hos udenlandske bygningsarbejdere. AT kan be - kræfte dette samt, at vi ofte finder udenlandske arbejdere i de jobs, som er farlige; nedrivning, jord- og betonarbejde, villarenoveringer uden tilstrækkelige hjælpemidler og lignende. Venlig Hilsen Hasse Mortensen, tilsynschef, Arbejdstilsynet


UnderHjel_263546
To see the actual publication please follow the link above