Page 12

UnderHjel_2_15

Scan koden og hent tjeklisten som pdf: Byggepladsplanlægning – tekniske hjælpemidler Anvendelsen af tekniske hjælpemidler er også central i byggepladsplanlægningen. Hvis man gennemfører en grundig projektgranskning, reduceres antallet af uforudsete problemer. Det er specielt på renoveringsopgaver, at man løber ind i vanskeligheder. Dels skal man i planlægningen af byggeriet tænke anvendelsen af fx kraner, stilladser og arbejdsplatforme ind. Det er også nødvendigt at beslutte, hvor eventuelle mandskabs- og materialeelevatorer skal placeres, og hvordan de skal anvendes. En anden væsentlig del af planlægningen ligger også i en vurdering af, om det pågældende tekniske hjælpemiddel kan komme ind til arbejdsstedet, hvor det skal anvendes, og om det er det rigtige eller bedste hjælpemiddel til opgaven. På større byggerier kan det være en god forretning at have en pladsmand at tage sig af alle mulige daglige gøremål til hånde med mange forskellige praktiske der skal klares. Og det kan også hjælpende hånd i forhold til arbejdsmiljø,og ryddelighed og håndhævelse de Affald:  Placér altid containere så centralt som muligt. Vær opmærksom på pladsbehov i forbindelse med tømning af disse.  Tydelig skiltning af placering og affaldstyper  Aftal faste rutiner for egne arbejder og undgå unødige oprydningsudgifter  Affaldsbunker er bandlyst, det skaber kun uenighed om placering af ejerskab og håndtering  Overvej alle muligheder for at lette affalds håndteringen lokalt. Overvejer du 600L containere på hjul så husk at planlægge hvordan de tømmes.  Klare/faste aftaler om tømning af container. Eventuelt pålagt pladsmanden. Vinterforanstaltninger:  Vær forberedt. AT siger at vinteren starter 1. oktober. Hvert år .  STOP træk! Korrekt aflukning af bygning fra start. Du kan i visse tilfælde ikke lukke bygningen af, men så kan du udtænke lokal afskærmning.  Orienteringsbelysning og el-tracing i god tid. Der er ingen grund til, at du venter til sidste øjeblik.  Tænk fremad i forhold til akutte interimslukninger.  Lav faste aftaler omkring snerydning og saltning. Leveringsplaner og materialeoplag:  Udarbejd leveringsplaner så du får materialerne, når de skal bruges og ikke før. Overvej dog, om materialer med fordel kan kranes ind på etagerne, før etagen lukkes.  Store leverancer kan med fordel opdeles i delleverancer.  Lav en plan for materialeoplag sammen med alle fag på pladsen. Og lav gerne markeringer i terræn fx med spray.  Vær kritisk med pladsen. Jo mere plads man tildeles jo mere spreder man sig.  Kan pladsen oven på materialecontainerne bruges? Oplag på etagerne:  Indkørsel af materialer skal være timet og tilpasset jeres arbejdsprocesser  Sæt dig ordentligt ind i alle arbejder før placering, så unødige flytninger undgås  Placér så centralt som muligt på arbejdsområdet  Aftalte oplagsområder kan med fordel markeres med spray


UnderHjel_2_15
To see the actual publication please follow the link above