Page 13

UnderHjel_2_15

en særdeles pladsmand ansat til gøremål og gå praktiske opgaver, også være den arbejdsmiljø, orden de forskellige entreprisers forpligtelser. En god og respekteret håndværker som med sin personlighed og erfaring hjælper byggeprojektet på vej i det daglige er uvurderlig. Hvis vedkommende har forskellige certifikater til truck, teleskoplæsser eller kran er det kun et plus, som kan bruges i det daglige arbejde. Pladsmand Faseplaner: Det er sjældent en byggeplads ikke ændrer sig i forløbet. Så har du en byggesag over en længere periode, og ikke ubegrænset af plads, så tænk faser ind i planlægningen. Lav byggepladsplaner for de forskellige faser i fht. tidsplanen. Så kan du undgå en masse unødige og irriterende flytninger fx af skure. Ting som ofte ændrer på en byggepladsfase er:  Udvidelse af mandskabsfaciliteter og kontorer  Kran opsætning og nedtagning  Stilladser  Placering af hejs  Oplagsplads  Udgravninger  Facadearbejder og tilhørende materialer  Vinduesleverancer (især til større byggerier)  Udlægning af tyndpuds Kraner og adgangsveje:  Skal du planlægge en byggeplads hvor I skal anvende kran, så skal du tage højde for, at der skal være adgangsveje udenfor hejsezoner. Er det helt umuligt pga. pladsen, så skal du indtænke, hvordan I så forholder jer, når der kranes. Følges lasten af en fodmand som får folk væk eller opstilles midlertidige afspærringer (som er nemme at flytte hurtigt frem og tilbage)? Skilte på byggepladsen Hvem skal sætte skilte op på byggepladsen, dig eller byggeledelsen? Ja det kommer an på… Skilte der dækker hele byggepladsen og fællesområderne skal sættes op af BYGGELEDELSEN, det kan fx være:  Påbudsskilte om brug af værnemidler; Hjelm, sikkerhedssko, synlighedstøj mv.  Forbud mod alkohol og rygning  Påbud om bak-alarm Det kan også være skilte, der kun dækker et mindre område på pladsen fx påbud om brug af faldsikring ved indhejsning af materialer på stillads og etager. Hvis du udfører en arbejdsopgave, der skræver særlig skiltning for at gøre andre opmærksom på faren ved din opgave, skal DU opsætte skilte. Det kan fx være:  Her udføres asbestarbejde  Her skydes med boltpistol  Her udføres epoxyarbejde Det er en god idé at aftale på sikkerhedsmøderne, hvordan der skal skiltes på pladsen – nogle påbud gælder fra første spadestik til aflevering, andre ændrer sig i takt med byggeriet. På alle sikkerhedsmøder planlægges farligt arbejde for den kommende 14 dages periode. Tal om skiltning samtidig, så bliver alle orienteret og ved når påbud indføres/ophæves eller der bliver midlertidige afspærringer af arbejdsområder. Er du i tvivl, så spørg din arbejdsmiljø- repræsentant eller byggepladsens arbejds- miljøkoordinator! Stillads:  Inden du bestiller et stillads, skal du have styr på, hvilke byggeprocesser (tag gerne forud en snak med de fag, som skal bruge stilladset) det skal bruges til, så du bestiller det rigtige stillads. Rådfør dig gerne med stilladsfirmaet.  Husk adgangsveje til stilladset. Der er krav om særskilt adgangstårn, hvis stilladset er længere end 10 m og 5 m højt eller bruges af flere på en gang.  Klargør til opstilling i god tid. Det sparer dig både for tid og penge.  Når stilladset er stillet op og godkendt så gå det igennem med stilladsfirmaet, inden de forlader pladsen. Så sikrer du, at evt. oversete mangler udbedres med det samme.  Er der undervejs i projektet behov for at ombygge det valgte stillads?  Når du vælger en byggehejs/materialehejs, så overvej nøje, hvilke materialer, det skal bruges til, så du får bestilt den rigtige hejs. Se artiklen på side 8 med nye vejledninger fra Arbejdstilsynet.


UnderHjel_2_15
To see the actual publication please follow the link above