Page 14

UnderHjel_2_15

Tal OM mødet – EFTER mødet! Sikkerhedsopstartsmøder, formandsmøder, byggemøder, sikkerhedsmøder, bygherremøder, møder, møder, møder… Ja, det kan synes som om, der holdes uendeligt mange møder på byggepladsen. Møder hvor byggeledelsen og mester sidder i skuret, træffer aftaler og lægger planer. Måske er formanden og arbejdsmiljørepræsentanten også med, men hvad med alle de andre håndværkere på pladsen? Det er vigtigt, at alle de aftaler, der indgås på møderne, når videre ud på pladsen. Tag fat i din travle mester eller byggeleder, hvis han bare suser ud af skuret og videre til næste møde. Forklar ham, at du ikke har en chance for at hjælpe med til, at din virksomhed overholder det, der er aftalt, hvis I ikke taler OM mødet EFTER mødet. Din formands deltagelse i byggemøderne er vigtig. Nogle gange har I sikkert så travlt i sjakket, at I dropper at sende formanden til byggemøde, for der skal bare arbejdes nu. I er bagud efter tidsplanen, alle mands hænder er vigtige for, at I når det. MEN når alle på pladsen er under tidspres, sker der fejl og ændringer i sidste øjeblik. DERFOR kan det netop være formandens deltagelse i byggemødet, der sikrer, at I når det til tiden og får bygget tingene rigtigt første gang. Med fra byggemødet har formanden nemlig de seneste beslutninger fra arkitekt, ingeniør og byggeledelse om det byggeri I – i fællesskab – skal aflevere til tiden. Det samme gør sig gældende for jeres arbejdsmiljørepræsentant. Han skal deltage i sikkerhedsmødet. Vigtig information om sikkerheden på byggepladsen bliver vendt på sikkerhedsmødet og der træffes aftaler om kranarbejde, leverancer, hvornår farligt arbejde udføres og hvor der bliver spærret af. Er der sket en ulykke på byggepladsen, er det på sikkerhedsmødet, der bliver talt om denne og de arbejdsmiljøansvarlige på pladsen bliver enige om, hvordan det kan undgås at en ulykke gentager sig. Også formænd og arbejdsmiljørepræsentanter skal tale OM mødet EFTER mødet med resten af sjakket, det giver et bedre byggeri og bedre arbejdsmiljø. Magneter skaber den fleksible byggepladstegning Du kender det godt; der er igen sket en ændring ude på byggepladsen, og byggepladsplanen skal revideres, for den skal jo til alle tider afspejle virkeligheden – nu er det nemt! Alt du skal bruge er en kreativ hjerne, magnetstrimler, ikoner og en magnetisk tavle, så tilpasser du hurtigt byggepladsplanen til virkeligheden. Du kan selv fremstille dine magnetbrikker i målestoksforhold eller købe nogle færdige. Tjekliste – Når byggepladsen skal indrettes…  Plan af byggeriet (placering af nye/eksisterende bygninger og skel)  Signaturforklaring  Dato og revision  Byggepladshegn/afgrænsninger  Mandskabs-, sanitets- og kontorfaciliteter  Byggevand  Nød-/førstehjælpsudstyr  Evt. brand- og redningsudstyr (båre)  Nødtelefon/mønttelefon  Orienteringsbelysning  El-hoved- og undertavler. Der bør være selvstændig undertavle for skurbyen  Materialecontainere  Oplagsplads til materiel/materialer, jorddepoter mv.  Placering af kran, hejs, stilladser mv.  Adgangs- og transportveje for kørende/gående færdsel (bør være adskilt)  Flugtveje  Affaldscontainere  Parkeringspladser  Faste arbejdssteder, fx blandeplads, stationær rundsav og telte  Skiltning  Markering af områder med særlige risici (hvor der evt. er påkrævet særlige personlige værnemidler), fx giftdepot, forurenet jord, asbest mv.  Markering af eksisterende risici på arealet og hvilke risici Har du input eller forbedringsforslag til byggepladsens indretning, der hvor du arbejder, så bring det op på sikkerhedsmødet via din arbejdsmiljørepræsentant – eller henvend dig direkte til pladsens arbejdsmiljøkoordinator. Projekteringsfasen og PSS:  I projekteringsfasen skal arbejdsmiljøet tænkes ind. En del af disse tanker anvendes til at udarbejde Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), men der vil også være arbejder som rådgiveren ved indebærer en risiko og som derfor bearbejdes særskilt i projekteringsfasen, blandt andet af Arbejdsmiljøkoordinator P (AMK-P). Som udførende er det derfor altid godt at spørge ind til AMK-P og få en snak med vedkommende og de tanker, der er gjort omkring arbejdsmiljøet i projekteringsfasen. Byggeleder Benjamin Andersen er nyuddannet og ny i HHM og derfor ikke så bundet af, hvad ”vi plejer at gøre”, så han var kreativ og tænkte ud af boksen – resultat: Den fleksible byggepladstegning.


UnderHjel_2_15
To see the actual publication please follow the link above